wymowa: IPA: iˈlɔras
hyphenation: i-lo-raz
add audio

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

Jeżeli w czasie badań obserwowana jest śmiertelność lub oznaki zatrucia, ocena musi zawierać obliczenie stosunku pomiędzy toksycznością a narażeniem, w oparciu o iloraz ER‧ (obowiązujący poziom) i oraz oszacowanego narażenie
WYSOKI ILORAZ INTELIGENCJI
To jego iloraz inteligencji
Pierwszy wynik otrzymuje się przez pomnożenie kwoty obliczonej zgodnie z powyższymi zasadami przez odnoszący się do ostatniego roku budżetowego współczynnik ustalany jako iloraz wysokości odszkodowań pozostałych do wypłacenia przez zakład, pomniejszonej o udział z tytułu reasekuracji, i kwoty odszkodowań brutto
Twój iloraz inteligencji?
Konieczne jest wsparcie rodzin poprzez systemy podatkowe, głównie konstrukcje podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT, w tym pierwszym najlepszym rozwiązaniem są rozwiązania przyjęte we Francji np. iloraz rodzinny pozwalający na wyraźną obniżkę obciążeń podatkowych dla rodzin wychowujących dzieci.
obliczenie stosunku toksyczności ostrej krótko-i, w miarę potrzeby, długookresowej/narażenia zdefiniowanego jako odpowiednio iloraz LD‧, LC‧ lub stężenia bez obserwowanego działania toksycznego (NOEC), wyrażonego na podstawie substancji czynnej i oszacowanego narażenia wyrażonego w mg/kg wagi ciała
Jeżeli dokonano więcej niż jednego pomiaru, dla każdego pojedynczego pomiaru należy obliczyć iloraz mf, d/md i uśrednić wartości
Iloraz szans (przy ‧ % przedziale ufności) wynosił
W tych grupach alkohol może wyrządzić trwałe szkody i negatywnie wpływać na wyniki w nauce i iloraz inteligencji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: