add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: eros yet.

Przykładowe zdania z "eros", pamięć tłumaczeniowa

Agape i Eros - obecność tematu miłości w poezji Zbigniewa Herberta
"Pomiędzy agape i erosem - obrazy miłości w twórczości Jakuba Demla"
Eros cię opuścił
Zawsze, gdy życie wydaje się nic nie warte, musimy na nie spojrzeć oczami Erosa, tylko od niego zależy przywrócenie równowagi pomiędzy życiem a śmiercią
Stałem się sługą Erosa
Uparte czuwanie Erosa. Szkic gramatyki spotkania w wybranych wierszach Zbigniewa Herberta
Cezar, ze swą nieogarnioną duszą... i Eros, z tysiącem powabów, zstąpili na ziemię
Eros i Thanatos w wybranych lirykach Haliny Poświatowskiej
Asparago di Badoere to pędy rośliny z rodziny szparagowatych, rodzaju szparagów, gatunku Officinalis, odmiany Dariana, Thielim, Zeno, Avalim, Grolim w przypadku typu białego oraz odmiany Eros, Thielim, Grolim, Dariana, Avalim w przypadku typu zielonego
Masz jak zwykle rację, Eros
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy eros.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: