add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: eros yet.

Przykładowe zdania z "eros", pamięć tłumaczeniowa

Uległem Erosowi
Asparago di Badoere to pędy rośliny z rodziny szparagowatych, rodzaju szparagów, gatunku Officinalis, odmiany Dariana, Thielim, Zeno, Avalim, Grolim w przypadku typu białego oraz odmiany Eros, Thielim, Grolim, Dariana, Avalim w przypadku typu zielonego
Grecy nazywali ich Eros i Tanatos
Eros jest dla mnie łaskawy i zawsze daje mi dowody swoich względów.Me kanty i machlojki uczyniły mnie panem miasta
Eros cię opuścił
"Pomiędzy agape i erosem - obrazy miłości w twórczości Jakuba Demla"
Stałem się sługą Erosa
"Dopóki mamy twarze. Mit opowiedziany na nowo"- reinterpretacja mitu o Erosie i psyche w "Metamorfozach"Apulejusza C.S.Lewisa.
Cezar, ze swą nieogarnioną duszą... i Eros, z tysiącem powabów, zstąpili na ziemię
Agape i Eros - obecność tematu miłości w poezji Zbigniewa Herberta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy eros.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: