add audio

Definition and similar words in polski:

  • podjazd   

Przykładowe zdania z "dojazd", pamięć tłumaczeniowa

Dziesięć lat temu, dojazd do Asturias kosztował jakieś ‧ tysięcy
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej
Ile czasu zabiera ci dojazd do biura?
Dojazdowy wlew paliwa gazowego (pojazdy z zasilaniem jednopaliwowym bez systemu strategii dojazdu do celu w sytuacji awaryjnej
Do przyznania pomocy kwalifikować się będą wszystkie nowe maszyny przeznaczone do uprawy i hodowli, jak np.: maszyny do zbioru i do pakowania pasz, do przygotowania gruntu, ciągniki, maszyny do zbioru zbóż, do utrzymania w dobrym stanie dojazdu do gospodarstwa, sprzęt do krępowania zwierząt...
Przedmiotem pomocy są inwestycje w przywracanie charakteru gospodarstw, zakup urządzeń służących do produkcji rolnej, stałe uprawy, ulepszenia oraz pastwiska i dojazdy do gospodarstw rolnych
Adres musi być na tyle dokładny, aby wskazywał pozycję geograficzną tej lokalizacji w stosunku do innych lokalizacji określonych w tym lub innych zgłoszeniach oraz zawierać informacje na temat dojazdu – w przypadku wystąpienia takiej konieczności
Mapka i opis dojazdu
Wśród podejmowanych działań na rzecz ONW powinno znaleźć się też kompensowanie gospodarstwom rolnym dodatkowych kosztów transportu i dojazdu
usuwanie wszelkich utrudnień na dojazdach drogowych do terminali transportu kombinowanego w celu zwiększenia wykorzystywania transportu kombinowanego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 240 zdań frazy dojazd.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: