hyphenation: do-jazd
add audio

Definition and similar words in polski:

 
dotarcie po pokonaniu korków
 
autem do celu
 
w korkach do pracy
 
autobusem do pracy
 
kończy podróż
 
dorga, przez którą się dojeżdża
 
np. do pracy albo na lotnisko
 
dotarcie autem
 • podjazd   
 •     Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

  Przykładowe zdania z "dojazd", pamięć tłumaczeniowa

  Tematem tegorocznego Tygodnia MobilnoÊci jest „ Ekologiczny dojazd do pracy ” . Od 16 do22 wrzeÊnia 2005 r .
  Dziesięć lat temu, dojazd do Asturias kosztował jakieś ‧ tysięcy
  Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej
  Najpowszechniejsze świadczenia pozapłacowe to : elastyczne warunki pracy , prywatna opieka zdrowotna lub ubezpieczenie zdrowotne , dofinansowanie na dojazd do pracy , tzw . London Weighting ( dodatkowe wynagrodze-
  Rozpoczyna je niezobowiązująca rozmowa o pog odzie , dojeździe na miejsce rozmowy lub na inny temat ogólny .
  Jest topierwsza we W ∏ oszech próba organizowania wspólnych dojazdów do pracy inicjowana przez firm ́ , b ́ dàca efektem wspó ∏ pracymi ́ dzy firmami , przedsi ́ biorstwem transportu publicznego i w ∏ adzami lokalnymi .
  – Pierwsze , co przychodzi do głowy , to korzyści natury ekonomicznej : okresowy bilet autobusowy jest często tańszy niż dojazdy samochodem , jeże li weźmiemy pod
  Ile czasu zabiera ci dojazd do biura?
  Dojazdowy wlew paliwa gazowego (pojazdy z zasilaniem jednopaliwowym bez systemu strategii dojazdu do celu w sytuacji awaryjnej
  Do przyznania pomocy kwalifikować się będą wszystkie nowe maszyny przeznaczone do uprawy i hodowli, jak np.: maszyny do zbioru i do pakowania pasz, do przygotowania gruntu, ciągniki, maszyny do zbioru zbóż, do utrzymania w dobrym stanie dojazdu do gospodarstwa, sprzęt do krępowania zwierząt...
  Pokazuję stronę 1. Znaleziono 313 zdań frazy dojazd.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

  Check translations in other languages: