add audio

Definition and similar words in polski:

  • podjazd   

Przykładowe zdania z "dojazd", pamięć tłumaczeniowa

Wydarzenia sierpnia i września dowiodły, że nie ma potrzeby, żebyśmy jeździli tutaj i że budynek Parlamentu w Brukseli jak najbardziej spełnia wymogi naszych oficjalnych posiedzeń, a także, że obywatele UE byliby bardziej zadowoleni, gdybyśmy zaprzestali tych comiesięcznych dojazdów.
Kontrole na drogach wyjazdowych i dojazdach do centrum
Celem pomocy są inwestycje w przywracanie charakteru obiektów gospodarskich i zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy i pastwiska, poprawę jakości gruntów oraz gospodarowanie dojazdami do gospodarstw
Uprzedzam, że dojazd jest dość skomplikowany
Państwa członkowskie spoza strefy euro powinny także mieć możliwość bycia państwami członkowskimi, których terytorium jest przekraczane; jeżeli tak się nie stanie, państwa członkowskie strefy euro, do których dojazd jest możliwy wyłącznie drogami prowadzącymi przez terytorium państw spoza strefy euro, podlegałyby niesłusznej dyskryminacji
porty lotnicze są przyłączone do sieci komunikacyjnej poprzez odpowiednią infrastrukturę transportową zapewniającą dojazd do nich środkami transportu publicznego w ciągu ‧ godziny; oraz
Wśród podejmowanych działań na rzecz ONW powinno znaleźć się też kompensowanie gospodarstwom rolnym dodatkowych kosztów transportu i dojazdu
bezpośrednia rezerwacja z dojazdem/prowadzącym obiekt noclegowy
przy naliczaniu dziennej diety dodaje się do rzeczywistego czasu podróży dodatkowe godziny przeznaczone na dojazd do lotniska lub dworca kolejowego
prac dotyczących dojazdu do kopalni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 240 zdań frazy dojazd.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: