add audio

Definition and similar words in polski:

  • podjazd   

Przykładowe zdania z "dojazd", pamięć tłumaczeniowa

jeżeli tak się nie stanie, państwa członkowskie strefy euro, do których dojazd jest możliwy wyłącznie drogami prowadzącymi przez terytorium państw spoza strefy euro, podlegałyby niesłusznej dyskryminacji
Nie uwzględnia także przerw na posiłki i czasu dojazdu do pracy i z pracy
Być może w przyszłości konieczne będzie położenie większego nacisku na korzyści wynikające z poszukiwania celów podróży położonych bliżej punktu startowego, do których dojazd powoduje mniejsze emisje dwutlenku węgla
Mapka i opis dojazdu Siedziba EBC
Ponieważ powiedziałem jej, że wymieniłem wszystkie pieniądze na dolary indyjskie, dała mi ‧ dolców na taksówkę na dojazd na lotnisko
uważa, że polityka planowania przestrzennego powinna uwzględniać wymogi energooszczędności, wspierając zespół zgodnych ze sobą i uzupełniających się działań, prowadzących do skrócenia długości dojazdów, a w konsekwencji do zmniejszenia zużycia paliwa
Wiedzą, kto ma dziś dyżur i ile czasu zajmie ci dojazd
Dojazd koleją w Danii z Öresund
Czas dojazdu oznacza
Najwazniejszy dla nas jest krótki dojazd do szkoły
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 240 zdań frazy dojazd.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: