add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: anomia yet.

Przykładowe zdania z "anomia", pamięć tłumaczeniowa

Czy samobójstwa sa wskaźnikiem anomii we współczesnym społeczeństwie polskim?
Agresja, samoocena, anomia u młodzieży stosującej używki.
Agresywność a anomia, temperament i samoocena młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
Pokolenie T - czy istnieje? Agresja, anomia i style radzenia sobie ze stresem u nieletnich dziewcząt
Agresja, anomia i poczucie koherencji u przyszłych księży i strażaków.
Agresja, samoocena i poczucie anomii młodzieży - pokolenia transformacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy anomia.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.