add audio

Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Stale kładąc nacisk na innowacyjność działań, wyklucza się możliwość dostępu do finansowania tradycyjnym MSP
Należy wspierać dostęp MSP do kredytów
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w sektorze MSP na przykładzie Pubu Kubryk
DECYZJA RADY z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP
Ograniczenie biurokracji i zwiększenie finansowania publicznego dla programów w zakresie badań naukowych i rozwoju, wskutek czego mogą pojawić się technologie i produkty, które mogą zostać przeniesione do MSP - wszystko to może ułatwić dostęp do finansowania tych programów w ramach funduszy strukturalnych.
wspólne przedsiębiorstwo musi być utworzone przez co najmniej dwa MSP z dwóch różnych Państw Członkowskich
Zważywszy na kluczową pozycję MSP w Europie, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie ich zaangażowania w plany działania; ponieważ są one bardziej dotknięte rosnącymi cenami energii; mogłyby one również wiele skorzystać na efektywności energetycznej, a ich wkład w realizację ogólnych celów byłby dalekosiężny.
Uwzględnienie konkluzji konferencji ministrów OECD na temat MSP w Stambule i rozszerzenie ich na PS
Przeciwnie, LNM i MSP prowadzone są jako odrębne, autonomiczne przedsiębiorstwa
Instrumenty służące osiąganiu przewagi konkurencyjnej MSP na przykładzie branży metalowej - Drutpol sp. z o.o.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.