add audio

Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Ponadto często właśnie MSP napotykają najwięcej problemów w chwili powstawania (biurokracja i brak zasobów finansowych), przy promowaniu projektów innowacyjnych (brak dostępu do finansowania przez banki oraz- w nowych Państwach Członkowskich- brak systemu bankowego zdolnego zapewnić takie finansowanie) oraz przy rozszerzaniu współpracy międzynarodowej
Według raportu Komisji do czerwca ‧ r. z programu ETF Start-up Facility skorzystało ‧ MSP z branży high-tech (biotechnologia/ nauki przyrodnicze oraz technologia informacyjna); przedsiębiorstwa te uzyskały też bardzo pozytywne efekty w zakresie tworzenia miejsc pracy. SME Guarantee Facility wsparł ‧ mniejszych firm, które zwiększyły zatrudnienie o ponad ‧ %
Stosuje się przepisy pkt ‧ dotyczące dodatków dla MSP
Różnorodność usług świadczonych przez banki. Bankowość elektroniczna dla MSP
Pełny udział MSP i PS w europejskich programach pomocy dla przedsiębiorstw
Warunki rozwoju sektora MSP w Polsce
Niniejszym przyjmuje się program wspólnotowy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na okres pięciu lat, od dnia ‧ stycznia ‧ r
Wzrost gospodarczy i klimat dla inwestycji są kluczowymi przesłankami dla tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania istniejącego zatrudnienia, co na europejskim rynku wewnętrznym w znacznym stopniu jest realizowane przez nowo zakładane przedsiębiorstwa i MSP
Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MSP na przykładzie oferty Banku PEKAO SA
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego inicjatywy na rzecz wzrostu i zatrudnienia- środki dotyczące pomocy finansowej dla nowatorskich i tworzących miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w której zwraca uwagę na fakt, że program dotyczący WEP w swoim obecnym kształcie nie jest już odpowiedni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.