add audio

Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Fundusze unijne dla sektora MSP w Polsce jako finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Ograniczenie biurokracji poprzez tworzenie jednostek odpowiadających za realizację na zasadzie jednego okienka oraz pozbycie się niepotrzebnych dokumentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii to podstawowe warunki zwiększonego udziału MSP w tych programach
EKES proponuje również uruchomienie przez ów ośrodek trzyletniego programu ogólnoeuropejskich badań interdyscyplinarnych, których zadaniem byłoby zebranie dobrych praktyk z udziałem systemów PS przyczyniających się do rozwoju MSP lub praktyk służących za wzór dający nowy potencjał rozwoju MSP, w szczególności w dziedzinach wymienionych w sekcji
Na przykład oświetlenie w nocy Oriental Pearl Tower w Szanghaju jest projektem zrealizowanym przez pewne europejskie przedsiębiorstwo MSP z zastosowaniem LED wyprodukowanych przez chińską firmę
Sprawa COMP/M.‧- OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group
MSP nie korzystały w wystarczającym stopniu z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny, a w obliczu globalizacji handlu tradycyjne rynki MSP kurczą się
Rada, przyjmując decyzję ‧/WE, stwierdziła, że MSP, których działalność przekracza granice państwowe, należy wesprzeć w przezwyciężaniu wszelkich słabości strukturalnych
Finansowanie sektora MSP z funduszy strukturalnych UE
Projekt o nazwie Manufacturing Extension Partnership (partnerstwo na rzecz rozwoju wytwórczości) również przyczyni się do upowszechniania wyników tego programu wśród MSP
Przedsiębiorstwa wszystkich rozmiarów , szczególnie małe i średnie ( MSP ) oraz organizacje biznesowe , są aktywnie zachęcane , by poprzeć ten otwarty Sojusz .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 647 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.