Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja politycznapolitiskā motivācija
motywacje konsumentapatērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla ścisły związek pomiędzy zagwarantowaniem, że zawód nauczyciela jest atrakcyjny i przynosi satysfakcję oraz przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju kariery, a pomyślnym zatrudnianiem absolwentów i specjalistów, którzy odznaczają się dużą motywacją i wysokimi wynikami; domaga się, aby państwa członkowskie podjęły dalsze środki w celu promowania wyboru zawodu nauczyciela przez najlepszych absolwentówuzsver- tas, ka par skolotājiem kļūst motivēti un spējīgi absolventi un speciālisti, ir cieši saistīts ar uzdevumu nodrošināt, lai skolotāja profesija būtu interesanta un perspektīva profesija ar lielām izaugsmes iespējām; mudina dalībvalstis veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu, ka skolotāju profesiju izvēlas vislabākie absolventi
Musi to być dla nas podstawową motywacja do pilnego opracowania wspólnej polityki energetycznej.Šiem ir jābūt galvenajiem faktoriem, lai motivētu mūs izveidot kopēju enerģētikas politiku kā neatliekamu uzdevumu.
Samodzielne podawanie preparatu GONAL-f przez pacjenta może być realizowane wyłącznie w przypadku pacjentów z silną motywacją, odpowiednio przeszkolonych i z możliwością konsultacji ze specjalistąGONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai atbilstoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms
Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że konkurenci zdecydowanie zareagują na wzrost produkcji jednej lub więcej stron porozumienia, motywacja do zwiększania produkcji może zostać osłabiona, chyba że korzyści płynące z porozumienia tak dobrze wpływają na rozwój konkurencji, że zainteresowane przedsiębiorstwa widzą interes w zerwaniu zasad wspólnej polityki rynkowej przyjętej przez członków oligopoluJa ir iespēja, ka konkurenti veic pretdarbības, kad viena vai vairākas līgumslēdzējas puses paaugstina ražīgumu, stimuls paaugstināt ražīgumu var samazināties, izņemot gadījumus, kad efektivitātes izraisītais konkurences pārākums ir tik augsts, ka attiecīgajiem uzņēmumiem ir stimuls pārkāpt oligopola dalībnieku pieņemto kopīgo tirgus politiku
Ekonomiczna motywacja odmowy świadczenia usługi oraz jej rzeczywiste skutki powinny zostać raczej ocenione w kontekście całej grupy finansowej, której CBF jest częściąŠajā kontekstā jāizvērtē ekonomiskā motivācija un faktiskās sekas atteikumam sniegt pakalpojumus attiecībā uz visu finanšu grupu, kurai pieder CBF
Komisja uważa, że w wyniku połączenia nowy podmiot będzie posiadać zdolność i motywację do wzmocnienia strategii blokowania dostępu do gazu poprzez dyskryminację w zakresie zapewniania możliwości magazynowania, nawet przy założeniu w pełni regulowanych cen usług magazynowania (wymóg określony w uchwale Węgierskiego Urzędu Energetycznego zatwierdzającej transakcjęKomisija uzskata, ka apvienošanas rezultātā jaunajam uzņēmumam būs spēja un stimuls pastiprināt savu ierobežošanas stratēģiju gāzes padevē, rīkojoties diskriminējoši, piešķirot pieeju uzglabāšanas pakalpojumam, pat ja tas notiks tādos apstākļos, kurā ir pilnībā regulētas cenas uzglabāšanas pakalpojumiem (kā to pieprasīja Ungārijas enerģētikas birojs, apstiprinot darījumu
Jeżeli ceny te ponownie spadną, jeżeli wpłyniemy na ich spadek poprzez swego rodzaju sztuczki, zmniejszymy motywację do finansowania i inwestowania w źródła odnawialne.Ja šīs cenas atkal kļūst lētas, ja mēs tās ar kādu viltību pazeminātu, mēs samazinātu motivāciju finansēt un ieguldīt atjaunojamos enerģijas avotos.
kulturę grupy kibiców, którzy mają być kontrolowani (np. charakterystyczne zachowanie, motywacje i zamiaryuzraugāmo līdzjutēju grupu kultūras iezīmes (piemēram, raksturīgā uzvedība, motivācija un nodomi
Komisja uznaje, że jeśli zobowiązanie finansowe jest w całości objęte gwarancją państwową, kredytodawca ma mniejszą motywację, aby odpowiednio ocenić, zabezpieczyć i zminimalizować ryzyko wynikające z operacji kredytowej, w szczególności, aby odpowiednio ocenić wiarygodność kredytową kredytobiorcyKomisija uzskata, ka tad, ja finanšu saistības pilnībā sedz valsts garantija, aizdevējam ir mazāks stimuls atbilstīgi novērtēt, nodrošināt un samazināt aizdevuma darījuma radīto risku un jo īpaši pienācīgi novērtēt aizņēmēja kredītspēju
Zyskałyby one znacznie większą motywację do finansowania gospodarki realnej.Tām būtu bijis daudz lielāks stimuls finansēt reālo ekonomiku.
Krajowy program reform wymienia szereg działań podjętych w celu poprawy długookresowej stabilności finansów publicznych, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej i badawczej oraz poprawy ich jakości, a także w celu zwiększenia motywacji do podejmowania pracyValsts reformu programmā ietverti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot valsts finanšu stabilitāti ilgtermiņā, palielināt izglītības un pētniecības apjomu un kvalitāti un paaugstināt motivāciju iegūt darbu
O ile w większości przypadków ograniczanie wyboru produktów może nie leżeć w interesie dystrybutora, to w sytuacji gdy dystrybutor sprzedaje również konkurencyjne produkty pod swoją własną marką (własnymi markami), także dystrybutor może mieć motywację do zamknięcie dostępu do rynku pewnym dostawcom, w szczególności produktów średniej gamyLai gan izplatītājs pārsvarā nebūs ieinteresēts ierobežot produktu izvēles iespējas, gadījumos, kad izplatītājs papildus pārdod konkurējošus produktus ar savu zīmolu (izplatītāja marķējumu), tam var būt tendence izslēgt atsevišķus, īpaši vidēja cenu līmeņa produktu piegādātājus
Dało to władzom lokalnym, regionalnym i krajowym motywację, aby współpracować w celu utworzenia międzynarodowych długodystansowych tras rowerowychIepriekš minētais motivēja vietējās, reģionālās un valsts iestādes sadarboties velotransporta tālsatiksmes starptautiskā maršruta izveidē
Istotnym aspektem w tym zakresie jest zapewnienie odpowiednich i ciągłych szkoleń dla urzędników śledczych, co jest głównym czynnikiem zwiększania motywacji i satysfakcji z pracyNozīmīga joma šajā sakarībā ir atbilstošas un nepārtrauktas mācības izmeklētājiem, kas ir galvenais faktors motivācijas un apmierinātības ar darbu paaugstināšanai
Komisja uważa, że tradycyjne czarne obszary, tj. obszary, na których aktualne usługi szerokopasmowe są dostarczane za pośrednictwem konkurencyjnej infrastruktury szerokopasmowej (technologie xDSL i sieci kablowe), są obszarami, na których istniejący operatorzy sieci powinni mieć motywację do modernizowania bieżących tradycyjnych sieci szerokopasmowych do poziomu bardzo szybkich sieci NGA, do których będą mogli przenieść istniejących klientówKomisija uzskata, ka tradicionālās melnajās zonās, proti, teritorijās, kurās pašreizējos platjoslas pakalpojumus nodrošina ar konkurējošām platjoslas infrastruktūrām (xDSL un kabeļu tīkliem), esošajiem tīkla operatoriem būtu jābūt stimuliem modernizēt savus tradicionālos platjoslas tīklus, pārejot uz ļoti ātriem NGA tīkliem, kuri varētu tikt piedāvāti šo operatoru esošajiem klientiem
W końcowym okresie edukacji szkolnej sygnały płynące z gospodarki i rynku pracy również mają duże znaczenie dla motywacji młodzieży do naukiSkolu pūliņiem ir labāki rezultāti, ja ģimenē un pirmsskolas izglītības iestādēs jau radīta pozitīva attieksme pret mācībām
Na ostatnim posiedzeniu intergrupy ds. wina wreszcie zrozumieliśmy motywację Komisji Europejskiej i państw członkowskich."Vīna” sadarbības grupas pēdējās sanāksmes laikā mēs beidzot sapratām Eiropas Komisijas un dalībvalstu motivāciju.
utrzymanie motywacji i kreatywności wśród starzejących się pracownikówgados vecāku darba ņēmēju motivācijas un radošuma saglabāšana
Dzięki informowaniu i integracji polityków i decydentów z gmin i regionów podniesiono motywację do angażowania się gmin w tworzenie sojuszu na rzecz klimatu czy też wspólnot na rzecz ratowania klimatu, jak również do rozpoczynania lokalnych i regionalnych procesów Agendy ‧ w gminach i regionachTika sapulcēti pašvaldību un reģionu politiķi/lēmumu pieņēmēji, viņiem tika sniegta informācija, lai iedrošinātu veidot apvienības klimata pārmaiņu apkarošanai/klimata glābšanai un uzsāktu vietējos un reģionālos pasākumus Agenda ‧ ietvaros
Ich motywacją było to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.Viņus motivēja Tuvajos Austrumos notiekošais.
Motywacja moja ku temu i mojego pokolenia - zapewnienie pokoju na naszym kontynencie - jest dla młodszego pokolenia niezrozumiała.Manu un manas paaudzes motivāciju - nodrošināt mieru mūsu kontinentā - jaunākās paaudzes vairs neizprot.
O ile nie zapewnimy, by te wymogi obowiązywały również nas, przemysł nie będzie miał motywacji do rozpoczęcia opracowywania nowych technologii.Ja vien mēs nepārliecināsimies, ka šīs prasības attiecas arī uz mums, nebūs motivācijas uzsākt jaunu tehnoloģiju izstrādi rūpniecības nozarē.
Stwierdzenie to oddaje w pigułce jeden z głównych problemów w stosunkach między uczelniami a przedsiębiorstwami, tj. że wiele tradycyjnych uczelni nie próbuje zrozumieć kultury, wartości i motywacji świata biznesu (lub robi to w niewielkim stopniu) i uważa, że to przedsiębiorstwa a nie uczelnie powinny zmieniać swoje podejścieŠis apgalvojums norāda uz universitāšu un uzņēmumu sadarbības vienu no galvenajām problēmām, t. i., daudzas vecā stila universitātes ļoti minimāli vai pat nemaz necenšas izprast uzņēmējdarbības kultūru, vērtības un uzdevumus, un uzskata, ka attieksme ir jāmaina uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, bet ne universitātēm
Może to również powstrzymać firmy niskobudżetowe przed wejściem na rynek oraz osłabić motywację do innowacji ze strony konkurentówTas var arī atturēt zemu izmaksu uzņēmumu ienākšanu tirgū un mazināt konkurentu vēlmi ieviest jauninājumus
Stanie się tak w sytuacji, gdy Komisja będzie mogła na podstawie wystarczających dowodów wyciągnąć wniosek, iż wzrost efektywności rynku wywołany połączeniem prawdopodobnie poprawi zdolność oraz motywację nowo powstałego przedsiębiorstwa do działań prokonkurencyjnych korzystnych dla konsumentów, przeciwdziałających negatywnym wpływom na konkurencję, które mogłaby wywołać połączenieTādā gadījumā, pamatojoties uz pietiekamiem pierādījumiem, Komisija var secināt, ka apvienošanās radītā efektivitāte, visticamāk, palielinās apvienotās struktūras spēju un stimulu rīkoties konkurencei labvēlīgā veidā par labu pircējiem, tādējādi neitralizējot kaitīgo ietekmi uz konkurenci, ko citādi varētu radīt apvienošanās
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.