Tłumaczenia na język litewski:

  • Skalikai 
     
    Psy Gończe (gwiazdozbiór)

Przykładowe zdania z "Psy Gończe", pamięć tłumaczeniowa

add example
psów z uznanej hodowli, lub sfory psów gończychpripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunis
Właśnie dlatego musimy powiedzieć, że po dzisiejszym przemówieniu prezydenta Mubaraka, po spuszczeniu przez rząd psów gończych i po zapaleniu zielonego światła dla przemocy będziemy ramię w ramię stać z tymi ludźmi.Todėl po šiandien pasakytos prezidento H. Mubarako kalbos, nuo saito paleidus režimo šunis ir režimui nesunkiai prasiskynus kelią į smurtą, turime pasakyti, kad palaikome šiuos žmones.
często wykorzystywany jest pies gończydažnai yra naudojamas skalikas
psy z uznanej hodowli lub sfory psów gończych, oraz (viipripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunys; ir
mając na uwadze wydanie międzynarodowego listu gończego, zarzucającego byłemu prezydentowi Czadu, przebywającemu na uchodźctwie, Hissène'owi Habré, zbrodnie pogwałcenia praw człowieka popełnione w okresie sprawowania przez niego rządów, tj. w latachkadangi buvo išduotas tarptautinis arešto orderis, kuriame tremtyje gyvenantis buvęs Čado vadovas Hissène'as Habré kaltinamas savo valdymo laikotarpiu ‧-‧ m. padaręs su žmogaus teisių pažeidimais susijusių nusikaltimų
Omar al-Baszir odpowiedział na nakaz aresztowania i międzynarodowy list gończy wydaleniem z Sudanu 13 zagranicznych organizacji charytatywnych.Į tarptautinį arešto orderį Omar al-Bashir atsakišsiųsdamas iš Sudano trylika užsienio labdaros organizacijų.
Rasul Gulijew, jeden z głównych przywódców opozycji, który został zarejestrowany jako kandydat w wyborach, został zatrzymany na Ukrainie w drodze do Baku na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez Azerbejdżan w związku z oskarżeniami o rzekomą defraudację, oraz że ‧ i ‧ października ‧ r. azerbejdżańska policja zatrzymała około ‧ działaczy opozycji i aresztowała wielu z nich w związku z zapowiedzią Gulijewa, że powróci on do BakuAzerbaidžano policija sulaikė apie ‧ opozicijos aktyvistų bei daugelį iš jų suėmė
zakup uniformów (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomiikurjerių, vairuotojų ir viešojo maitinimo įstaigų darbuotojų) uniformoms pirkti
zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznychdurininkų, vairuotojų ir perkraustytojų, medicinos darbuotojų ir įvairių techninių darbuotojų darbo uniformų pirkimo ir priežiūros išlaidas
Skoczek dwa, goniec czteryŽirgas į...Rikis keturi
Ofertę przekazaną przez prywatnego gońca traktuje się jak ofertę przekazaną przez doręczycielaPrivačiu paštu išsiųstas pasiūlymas laikomas tiesiogiai pristatytu pasiūlymu
zakup odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych itpišlaidoms salės tvarkdarių, vairuotojų ir transportavimo tarnybos darbuotojų ir kt. uniformoms
zakup uniformów dla gońców i kierowcówuniformų aukšto kurjeriams ir vairuotojams pirkimui
zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznychdurininkų, vairuotojų ir perkraustytojų, medicinos darbuotojų ir įvairių techninių darbuotojų darbo uniformų pirkimo ir priežiūros išlaidoms
zakupu uniformów dla gońców i kierowcówuniformų aukšto kurjeriams ir vairuotojams pirkimui
Gońcy, kurierzy i bagażowiKurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie uniformów dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, posiłki serwowane podczas okazji specjalnych), koszt uczestnictwa w konferencjach i sympozjach, subskrypcje stowarzyszeń naukowych i branżowychįrangai transportuoti ir išmuitinti, aukšto kurjerių, vairuotojų, kitoms uniformoms pirkti, įvairių rūšių draudimui (visų pirma, civilinės atsakomybės ir draudimui nuo vagystės), vidaus susirinkimų išlaidoms (gėrimams ir maistui, kuris tiekiamas specialiomis progomis), dalyvavimo konferencijose ir simpoziumuose išlaidoms, narystės profesinėse ir mokslinėse asociacijose išlaidoms
zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznychkurjerių, vairuotojų ir perkraustytojų, medicinos darbuotojų ir įvairių techninių darbuotojų darbo uniformų pirkimo ir priežiūros išlaidas
W ciągu ostatnich kilku lat wysyłał pan swoich gońców z następującą wiadomością: "Moi, j'ai la majorité - ja mam większość”.Pastarąsias keletą dienų jūs siuntinėjote savo pasiuntinius su šia žinia: "Moi, j'ai la majorité, aš turiu daugumą."
zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznychdurininkų, vairuotojų ir perkraustytojų, medicinos darbuotojų ir įvairių techninių darbuotojų darbo uniformų pirkimo išlaidoms
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2002 zdań frazy Psy Gończe.Znalezione w 1,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.