Tłumaczenia na język łaciński:

  • verba docent, exempla trahunt   

Przykładowe zdania z "słowa uczą", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tego słowa nie ma w moim słowniku.Illud verbum in glossario meo non est.
ZWAŻYWSZY , że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa , które wstrząsnęły sumieniem ludzkości , i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata , w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy ,Cum praecipuum sit hominum jura civitatis forma quae justa est tegi , ne homo cogatur , ultimo perfugio , ut rebellionem faciat in tyranniam oppressionemque ,
Dobrze jest uczyć się na błędach innych.Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.
Mogę uczyć angielskiego.Linguam Anglicam docere possum.
On uczy angielskiego.Linguam Anglicam docet.
Uczę chińskiego.Linguam Sinensem doceo.
Uczę angielskiego.Linguam Anglicam doceo.
Ona uczy się prowadzić samochód.Raedam gubernare discit.
Ucz się!Discite!
Jim uczy się prowadzenia samochodu.Iacobus raedam gubernare discit.
Pani Thomas uczy nas historii.Domina Thomas nos historiam docet.
Carol uczy się hiszpańskiego.Carolina linguam Hispanicam discit.
Gdzie uczyłeś się języka włoskiego?Ubi linguam Italicam didicisti?
Uczę się chińskiego w Pekinie.Linguam Sinensem Pekini disco.
Ucz cię na cudzych błędach.Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.
Uczy się.Discit.
Słowo "rook" pochodzi z Sanskrytu i znaczy "rydwan".Verbum "turris" ex lingua Sanscrita oriundum est, et "carotam" significat.
Co znaczy to słowo?Quid hoc verbum significat?
To słowo ma dwa znaczenia.Hoc verbum duas significationes habet.
Tatoeba znaczy "na przykład" po japońsku.Vox "Tatoeba" Iaponice significat "exempli gratia".
Podaj mi inny przykład.Monstrate mihi aliud exemplum.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21 zdań frazy słowa uczą.Znalezione w 5,123 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.