wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl  

Tłumaczenia na język włoski:

 • farfalla     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
 • farfalle   
  []
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Efekt motylaEffetto farfalla
Gromada MotylAmmasso della Farfalla
Motyl i skafanderLo scafandro e la farfalla
motyl jedwabnikabombici del gelso
motylefarfalle; farfalla; lepidotteri
MotyleLepidoptera
ryba motylpesce scorpione; pesce cobra; pesce leone

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
Męska miednica ma kształt podobny do motylall bacino di un uomo ha la forma di faualla
(IT) Panie przewodniczący! "Co zdaniem gąsienicy jest końcem świata, dla innych oznacza narodziny motyla”.Signor Presidente, "ciò che al bruco appare come la fine del mondo per il mondo intero appare come una farfalla".
Papoola (MotylPapoola (farfalla
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosatCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
Krąg, motyleIl circolo, le farfalle
Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [Per le farfalle birdwing dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]
Tomek bardzo chciał , żeby motyl usiadł mu na dłoni . Ale , fru ! – motyl odl eciał już daleko .Tom avrebbe voluto che la farfalla si posasse sulla sua mano , ma quella è già andata via , volteggiando .
Od roku 2000 projekty LIFE w sposób pośredni lub bezpośredni koncentrowały się na ochronie 10 zagrożonych gatunków motyli . Najwięcej projektów związanych jest z gatunkiem zwanym przeplatka aurinia ( Euphydryas aurinia ) .Dal 2000 , i progetti LIFE si sono occupati , direttamente o indirettamente , della salvaguardia di dieci specie minacciate di farfalle ; fra ques te , oggetto di maggiore attenzione è la fritillaria di palude ( Euphydryas aurinia ) .
Mówiłeś, że mogę naprawić błędy mojego życia, stając na odpowiednie motyleMi avevi detto che schiacciando le farfalle giuste avrei potuto correggere i miei errori
W starożytnej Grecji, motyl symbolizował duszęNell' antica Grecia la farfalla veniva chiamata “ Psiche “
Motyl ma dwa stadia życiaIl ciclo vitale della farfalla si articola in due fasi
Ja jestem motylemIo sono una farfalla!
Król, który śnił, że jest motylem, który śnił, że jest królem, który śnił, że jest motylemNarra di un re che sognava di essere una farfalla.Che sognava di essere un re... che sognava di essere una farfalla
Niektóre z rzadkich motyli , które potrz ebują suchych siedlisk bez drzew i krzewów już znikły z tego obszaru .Alcune rare farfalle che necessitano di habitat secchi e senza alberi e cespugli stanno scomparendo da questa area .
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza SYN-BTØ‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, wykazuje ekspresję białka Cry‧Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowyCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ‧-‧ esprime la proteina Cry‧Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio
Ja jestem motylemIo sono una farfalla
Zarządzanie gruntami ornymi zapobieganie erozji powietrznej i wodnej ; nieobsia ne fragmenty pola w obrębie upraw przeznaczone dla ptaków ; nieuprawiane pasy ochronne łąki kośne , pastwiska w lesie , szuwary ; podmokłe użytki zielone przeznaczone na lęgowiska i miejsca żerowania ptaków ; łąki dzikich kwiatów dla pszczół i motyliestensivizzazionedegliallevamenti ridottadensitàdianimaliestagionedipascoloabbreviatanellabrughiera .
który był królową wszystkich motyli śwituche era la regina di tutte le farfalle del mattino
Ale Tomek nie zwracał na niego uwagi , tak bardzo cieszył się , że może sobie biec za motylem .Tom non lo ascolta nemmeno , tanto è contento di seguire il volo della farfalla .
biały motyluna farfalla bianca
Będę motylemIo saro ' una farfalla
Liczebność i rozmieszczenie wybranych gatunków ( np. ptaków , motyli ) 2 .Abbondanza e distribuzione di specie selezionate ( ad es . uccelli , farfalle)2 .
Jest moim motylemE ' la mia farFalla
Przykładów jest wiele : • Biedronka azjatycka wywodzi się z Azji i stanowi śmiertelne zagrożenie dla rodzimych gatunków biedronek w Wielkiej Brytanii , a także dla motyli i innych owadów . • „ Ślimak zabójca ” , rdzenny mieszkaniec Półwyspu Iberyjskiego , rozprzestrzenił się w całej Europie .Il poligono del Giappone ( Fallopiajaponica ) , introdotto dall Asia nel XIX secolo come pianta ornamentale , ha invaso da allora la campagna francese .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.