wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Picture dictionary

chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (58)

Apostolski Kościół OrmiańskiChiesa apostolica armena
Doktor KościołaDottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i PodkarpaciaChiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma IKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
Grecki Kościół PrawosławnyChiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół PrawosławnyChiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół PrawosławnyCristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła KatolickiegoCatechismo della Chiesa Cattolica
Katolickie Kościoły wschodnieChiesa sui iuris
Kościoły pokojuChiese della Pace
Kościółchiesa
Kościół Adwentystów Dnia SiódmegoChiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejskiChiesa cattolica caldea
Kościół Il Gesù w RzymieChiesa del Gesù
kościół katolickichiesa cattolica
Kościół katolicki obrządku etiopskiegoChiesa cattolica etiope
Kościół katolicki obrządku koptyjskiegoChiesa cattolica copta
Kościół katolicki obrządku ormiańskiegoChiesa armeno-cattolica
Kościół katolicki w CzechachChiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w EstoniiChiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolickiChiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w KrakowieBasilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed TynemChiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronickiChiesa maronita
Kościół melchickiChiesa cattolica greco-melchita
Kościół nestoriańskiChiesa assira
Kościół NowoapostolskiChiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na UkrainieChiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio MaggioreBasilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w RawennieBasilica di San Vitale
Kościół Sant’Ambrogio we FlorencjiChiesa di Sant’Ambrogio
Kościół Santa CroceBasilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we FlorencjiBasilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w ParyżuChiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Starokatolicki we WłoszechChiesa vetero-cattolica
Kościół SzatanaChiesa di Satana
Kościół SzkockiChiesa di Scozia
Kościół św. Elżbiety w BratysławieChiesa Blu
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w RzymieChiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na VelabrumChiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w SofiiChiesa di San Giorgio
Kościół św. Michała w HildesheimChiesa di San Michele
Kościół św. Szczepana w MoguncjiChiesa di Santo Stefano
kościół wolnylibera chiesa
Kościół WyznającyChiesa Confessante
Kościół ZjednoczeniowyChiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiegoCritiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie KościołaPadre della Chiesa
Ormiański Kościół EwangelickiChiesa evangelica armena
Patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiegoPatriarcato di Cilicia degli Armeni
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w PolsceChiesa cattolica in Polonia
porwanie kościołarapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół JezusaVera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół PolskiChiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół PrawosławnyChiesa ortodossa russa
Rozdział państwa od kościołaLaicismo
stosunek Państwo-Kościółrapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada KościołówConsiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie wydaje mi się, Michael./ Nie rozumiesz./ Anioł czasami bywa metaforą ludzi kościoła, po święceniachNo, non credo, Michael.- Tu non capisci. " Angelo " a volte è usato in senso metaforico...... e sta per religioso, per sacerdote
Przed kościołemEro vicino alla chiesa
Przede wszystkim nie wolno nam pozwolić, aby przedmiotowe rozporządzenie naraziło na szwank bezpośrednie transmisje bezprzewodowe wykorzystywane w Niemczech w regionalnych teatrach, podczas koncertów rockowych i w kościołach.Nello specifico, non dobbiamo permettere che questo regolamento comprometta le trasmissioni senza fili usate in Germania nei teatri regionali, ai concerti rock e nelle chiese.
We wspólnej rezolucji opracowanej w następstwie ataków na wyznawców modlących się w kościele koptyjskim w egipskiej Aleksandrii, które miały miejsce 1 stycznia 2011 r., potępiono wszelkie formy przemocy wobec obywateli, niezależnie od ich przynależności do jakiejkolwiek grupy wyznaniowej, a także wyrażono zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków agresji na tle religijnym.La risoluzione comune, in seguito all'attacco contro i fedeli riuniti in preghiera in una chiesa copta di Alessandria d'Egitto il primo gennaio 2011, condanna ogni forma di violenza contro i cittadini indipendentemente dal gruppo religioso di appartenenza ed esprime preoccupazione per il numero crescente di casi di aggressione religiosa.
Podczas ostatniej wizyty Komisji Petycji w Bułgarii, Kościół Prawosławny Bułgarii, który jest silnie prześladowany w Bułgarii, poinformował nas o tym, jaki wpływ na jego sytuację ma Rosja.In una recente missione della commissione per le petizioni in Bulgaria, alcuni rappresentanti della Chiesa ortodossa, attualmente gravemente perseguitata in questo paese, ci hanno parlato dell'influenza della Russia anche nel loro caso.
Będziemy musieli określić granice zarówno dla prawników, jak i dla kościołów.Dovremo definire i limiti anche di avvocati e chiese.
Większość z nich jest prowadzona przez kościoły i grupy intere sów ( izby ) .La maggior parte delle scuole private è gestita dalle Chiese o da gruppi di interesse ( Camere ) .
Zgodnie z traktatami kościoły są partnerami dla naszych instytucji, ale nie grupami interesów.In virtù dei Trattati, le chiese sono partner per le nostre istituzioni, ma non lobbisti.
W Malezji, wspólnoty chrześcijańskie i muzułmańskie kłócą się o imię Allacha, co prowadzi do plądrowania i rabowania kościołów.In Malesia, le comunità cristiane e musulmane discutono sul nome di Allah, disputa che risulta in razzie e saccheggi delle chiese.
Próbowaliście kiedyś... powstrzymać śmiech w kościele?Come non voler ridere in chiesa...... quando pensi a una cosa buffa
Inicjatywa Leader + zadziałała jak katalizator pozwalający na utworzenie sieci 12 kościołów ( 11 wiejskich i jednego w mieście Wrexham ) i zapewniła fundusze na wspólne materiały marketingowe i szkolenia .Leader+ ha avuto un ruolo determinante nella formazione di una rete di dodici chiese ( undici in zone rurali e una nella città di Wrexham ) e ha nanziato varie combinazioni di materiali per il marketing e di attività di formazione .
To prawo człowieka zostało złamane w moim kraju wobec nielicznych już chrześcijan uczestniczących w nabożeństwie w czasie świąt Bożego Narodzenia w kościele Agios Synesios, w okupowanej miejscowości Rizokarpaso.Questo diritto è stato negato nel mio paese ai pochi cristiani presenti alla Messa di Natale nella chiesa di San Sinesio, nella località occupata di Rizokarpaso.
Szczególnąwartośćmiały koncerty organizowanew kościele krytym gontem ( charakteryzującym się dobrą akustyką i pięknem architektonicznym ) , dlategowwypadku podobnych imprez ważne jest znalezienie wyjątkowego miejsca .La scelta della chiesa lignea come sede dei concerti è stata particolarmente felice ( non soltanto per l acusticama anche perché si tratta di una splendida costruzione ) e sarebbe importante trovare una sede altrettanto originale per progetti analoghi .
Mam na myśli przede wszystkim tak ważną sprawę, jak rozdział kościoła od państwa, a zwłaszcza równość mężczyzn i kobiet.Penso in primo luogo all'importante separazione fra Stato e chiesa e soprattutto all'uguaglianza fra uomini e donne.
Prowadzono także dialog z kościołami , wspólnotami religij nymi i niewyznaniowymi organizacjami filozoficznym i .Si sono svolti dibattiti con chiese , comunità religiose e organizzazioni filosofiche non confessionali .
Lepiej, moi lordowie, by istniał jeden kościółDi certo, miei Lord, è meglio avere un' unica Chiesa d' Inghilterra
Wizerunki: Madonna z ołtarza w kościele św. Jakuba w Lewoczy (strona przednia) oraz miasto Lewocza (strona odwrotnaImmagini: Madonna dell ’ altare della chiesa di San Giacomo a Levoča (recto) e città di Levoča (verso
(HU) Panie przewodniczący! Powstanie przeciw dyktatorowi Ceauşescu w Rumunii rozpoczęło się w moim kościele.(HU) Signor Presidente, la rivolta contro Ceausescu in Romania è iniziata nella mia chiesa.
Lokalne społeczności zamieszkujące szesnaście różnych rejonów wokół kościołów zyskały silniejsze poczucie więzi ze swymi kościołami i regionami oraz dumy z przynależności do nich .Le comunità locali presenti intorno alle sedici chiese hanno sviluppato un maggiore senso di appartenenza e di orgoglio nei confronti delle proprie chiese e del proprio territorio .
Dystrybutorom zależy, żeby kościół taki film poparłCi tengono all' appoggio della Chiesa
Dotyczy: powrotu w ręce prawowitych właścicieli greckokatolickiego kościoła Wniebowzięcia w BudapeszcieOggetto: Restituzione della chiesa greco-ortodossa della Dormizione di Budapest ai suoi proprietari legittimi
Znamy już relację Szwecji o problemie kawałków ciasta serwowanych na tyłach kościoła.Abbiamo già sentito raccontare la storia della Svezia sul problema delle fette di torta servite nel retro della chiesa.
w imieniu grupy GUE/NGL. - Panie przewodniczący! Wszyscy, którzy są zaangażowani w demokratyczne prawa i wolność wyznania, stanowczo potępią zbrodnię na chrześcijanach w Egipcie, a także ataki bombowe na kościoły chrześcijańskie w Malezji.a nome del gruppo GUE/NGL. - (EN) Signor Presidente, chiunque sia impegnato per i diritti democratici e la libertà di espressione religiosa condanna esplicitamente l'assassinio dei cristiani in Egitto e gli attacchi incendiari contro le chiese cristiane in Malesia.
(NL) Pani Przewodnicząca! W bezpiecznym środowisku Unii Europejskiej kwestię wyznania i uczęszczania do kościoła postrzegamy jako sprawę prywatną.(NL) Signora Presidente, in un ambiente protetto qual è l'Unione europea, vediamo la religione e l'andare a messa come un fatto privato.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 757 zdań frazy kościół.Znalezione w 0,501 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.