Tłumaczenia na język włoski:

  • noce moscata   

Przykładowe zdania z "gałka muszkatułowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po trzech miesiącach terapii odnotowano spadek ciśnienia w gałce ocznej w wysokości ‧, ‧ mmHg w grupie otrzymującej leczenie skojarzone z użyciem preparatu LUMIGAN, natomiast w grupie otrzymującej leczenie skojarzone z użyciem placebo spadek ciśnienia wyniósł ‧, ‧ mmHgDopo tre mesi di trattamento con LUMIGAN come terapia aggiuntiva, la pressione oculare è diminuita di ‧ mmHg, rispetto alla diminuzione di ‧ mmHg osservata nel gruppo trattato con placebo
Bimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznejIl bimatoprost è un potente agente ipotensivo oculare
Preparatu CIALIS nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego-NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno sofferto di una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica, NAION
U pacjentów z jaskrą ciśnienie w gałce ocznej przekraczało zazwyczaj ‧ mmHgIn un paziente affetto da glaucoma, la pressione oculare è generalmente superiore a ‧ mmHg
Biorąc pod uwagę oba badania, w których porównywano działanie preparatu GANFORT z działaniem jego składników, podawanych jako oddzielne krople (‧ pacjentów) oraz u pacjentów, u których ciśnienie w gałce ocznej nie było kontrolowane po podaniu kropli zawierających jedynie prostaglandyny (około jedna trzecia z nich), preparat był skuteczniejszy niż bimatoprost podawany jako jedyny lekSe si considerano assieme i due studi che hanno confrontato GANFORT e i due principi attivi assunti separatamente (‧ pazienti) e i pazienti con pressione non controllata con collirio contenente solo prostaglandine (circa un terzo di essi), si osserva che il farmaco è risultato più efficace del bimatoprost assunto da solo
Rzadko (występują u ‧ do ‧ na ‧ osób) omdlenie sztywność mięśni zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) przedłużone lub bolesne erekcje reakcja alergiczna wpływ na serce (np. dławica) niepokój obrzmienie wewnątrz gardła przemijająca utrata pamięci (przemijająca całkowita amnezja) napad drgawkowyRaro (interessa da ‧ a ‧ utilizzatori su ‧) Svenimento Rigidità muscolare Aumento della pressione oculare (glaucoma) Erezioni prolungate o dolorose Reazione allergica Effetti sul cuore (come l angina) Ansia Senso di costrizione alla gola (edema della laringe) Temporanea perdita di memoria (come l amnesia globale transitoria) Convulsione
Krople do oczu LUMIGAN stosuje się do obniżania podwyższonego ciśnienia w gałce ocznejLUMIGAN collirio è utilizzato per ridurre la pressione oculare elevata
Preparatu Vivanza nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego-NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica, NAION
Przykładowo, ciśnienie w gałce ocznej może czasowo wzrastać; okulista powinien sprawdzić je po wykonaniu zastrzyku i podjąć odpowiednie środki, jeśli zachodzi taka potrzebaAd esempio, si può avere un aumento temporaneo della pressione oculare; sarà l oftalmologo a controllare che ciò non avvenga dopo l iniezione, eventualmente adottando le opportune contromisure
Należy zachować ostrożność rozważając zastosowanie leczenia cydofowirem u pacjentów z cukrzycą ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka spadku ciśnienia w gałce ocznejOccorre valutare con cautela se sia opportuno o meno instaurare una terapia con cidofovir in pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti potenzialmente esposti ad un maggior rischio di sviluppare ipotonia oculare
Stosowanie preparatu RETISERT wiązało się także z takimi działaniami niepożądanymi jak ból oka, zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej oraz zaćma, prowadzącymi u niektórych pacjentów do zaburzeń widzeniaL uso di RETISERT ha anche determinato effetti indesiderati, tra cui dolore a carico dell occhio, aumento della pressione nel bulbo oculare e cataratta, che in alcuni pazienti hanno provocato disturbi della vista
Preparatu Revatio nie należy także podawać pacjentom, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniem przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej zwanym niedokrwienną przednią neuropatią nerwu wzrokowego (NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico, patologia denominata neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica (NAION
Już go tam nie ma, ale chodziliśmy tam co sobotę, on brał jedną gałkę pistacjowych, a ja brałam truskawkowe, dwie gałki z posypkąNon si trova piu ' li ', ma ci andavamo ogni sabato, e lui prendeva una pallina al pistacchio, e io due palline alla fragola, con i diavolini
Preparatu Aerinaze nie należy również stosować u pacjentów z jaskrą z wąskim katem przesączania (zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej), zastojem w drogach moczowych (trudności z oddawaniem moczu), chorobami serca i naczyń krwionośnych, w tym z hipertensją (podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi), nadczynnością gruczołu tarczowego (tarczycy) lub czynnikami ryzyka udaru krwotocznego (udaru spowodowanego krwawieniem do tkanki mózgowejAerinaze inoltre non deve essere assunto da persone con glaucoma ad angolo stretto (aumentata pressione all interno dell occhio), ritenzione urinaria (difficoltà a urinare), malattie cardiovascolari compresa l ipertensione (aumento della pressione del sangue), ipertiroidismo (eccessiva attività della ghiandola tiroide) o una storia o fattori di rischio per ictus emorragico (ictus causato da un emorragia cerebrale
Jednakże wyniki sugerują, że w przypadku niektórych pacjentów stosowanie kropli trzy razy na dobę może powodować większy spadek ciśnienia w gałce ocznejTuttavia, dai risultati degli studi è emerso che si può osservare una maggiore riduzione della pressione intraoculare con la somministrazione delle gocce tre volte al giorno
Preparatu Viagra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego lub NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica-NAION
Preparatu Levitra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego-NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica, NAION
Jeśli płyn nie może być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrastaSe il liquido non viene eliminato abbastanza velocemente, la pressione all interno dell occhio subisce un innalzamento
wewnątrzgałkowego, punkcikowate zapalenie rogówki, strąty i zmętnienie ciałka szklistego dolegliwości odczuwane w gałce ocznej, zaćma, wylew dospojówkowyinfiammazione della camera anteriore, dolore oculare, aumento della pressione intraoculare, cheratite puntata, mosche volanti e opacità del vitreo
Jeśli płyn nie może zostać wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta, co może ostatecznie doprowadzić do uszkodzenia wzrokuSe l eliminazione del liquido avviene troppo lentamente, la pressione all interno dell occhio aumenta e con il passare del tempo può danneggiare la vista
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 197 zdań frazy gałka muszkatułowa.Znalezione w 2,546 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.