Tłumaczenia na język włoski:

  • noce moscata   

Przykładowe zdania z "gałka muszkatułowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczania kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.) lewą rękąComandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc
Należy zachować ostrożność rozważając zastosowanie leczenia cydofowirem u pacjentów z cukrzycą ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka spadku ciśnienia w gałce ocznejOccorre valutare con cautela se sia opportuno o meno instaurare una terapia con cidofovir in pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti potenzialmente esposti ad un maggior rischio di sviluppare ipotonia oculare
Położenie pomiarowych gałek musi zostać utrzymaneDeve essere conservato l'allineamento delle estremità visibili del punto H
Gałka na kole kierownicyVolante con impugnatura a manovella
Napady drgawek w wi kszo ci przypadków u pacjentów z drgawkami lub czynnikami ryzyka ich wyst pienia w wywiadzie Zło liwy zespół neuroleptyczny (ZZN) (patrz punkt ‧. ‧) Dystonia (w tym rotacja gałek ocznych) Pó na dyskineza Objawy odstawienneCrisi epilettiche in cui nella maggior parte dei casi venivano riportati una storia di crisi epilettiche o la presenza di fattori di rischio per la comparsa di crisi epilettiche Sindrome maligna da neurolettici (vedere paragrafo ‧) Distonia (inclusa la crisi oculogira) Discinesia tardiva Sintomi da sospensione
czaszka, z wyłączeniem żuchwy, obejmująca mózgowie i gałki oczne, kręgosłup, z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości grzbietowej jednakże wraz ze zwojem nerwowym korzenia grzbietowego oraz rdzeniem kręgowym sztuk bydła w wieku powyżej ‧ miesięcy oraz z migdałkami i jelitami od dwunastnicy do prostnicy, a także krezką u bydła bez względu na wiek zwierzęciail cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a ‧ mesi nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età
Pomiarowe gałki utrzymywane są w linii prostejL’allineamento dei pulsanti a vista dovrà essere mantenuto
Zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych, bóle gałek ocznychCongiuntivite, visione offuscata, disturbi alle ghiandole lacrimali, dolore agli occhi
Wstrzyknięcia do ciała szklistego, w tym wstrzyknięcia produktu Lucentis, były związane z występowaniem zapalenia wnętrza gałki, przedarciowego odwarstwienia siatkówki, rozerwania siatkówki i jatrogennej zaćmy urazowej (patrz punktLe iniezioni intravitreali, comprese quelle con Lucentis, sono state associate ad endoftalmite, infiammazione intraoculare, distacco retinico regmatogeno, rottura retinica e cataratta traumatica iatrogena (vedere paragrafo
Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H utrzymywana jest prostopadle w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny środkowej siedzeniaLa retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile
gałka muszkatołowanoce moscata
Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H jest równoległa do podłoża oraz prostopadła do wzdłużnej płaszczyzny symetrii siedzeniaUna linea attraverso i pulsanti a vista del punto H correrà parallela al terreno e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile
Bimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznejIl bimatoprost è un potente agente ipotensivo oculare
U zwierząt, które otrzymały dawkę pegaptanibu do ‧ mg/gałkę oczną do obu oczu, stężenie preparatu w osoczu wynosiło od ‧, ‧ % do ‧, ‧ % stężenia w płynie ciała szklistegoNegli animali trattati con dosi di pegaptanib fino a ‧ mg/occhio in entrambi gli occhi, le concentrazioni plasmatiche sono state da ‧ % a ‧ % rispetto a quelle riscontrate nell umor vitreo
Najbardziej wystającą częścią jest w przypadku dźwigni zmiany biegów ta część gałki, która jako pierwsza styka się z pionową poprzeczną płaszczyzną przesuwaną w kierunku poziomym wzdłużnymNel caso di leva del cambio, la parte più sporgente è la parte dell’impugnatura o leva che entra per prima in contatto con un piano verticale trasversale il quale si sposti in direzione longitudinale orizzontale
Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczania kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.) prawą rękąComandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc
Rzadko (występują u ‧ do ‧ na ‧ osób) omdlenie sztywność mięśni zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) przedłużone lub bolesne erekcje reakcja alergiczna wpływ na serce (np. dławica) niepokój obrzmienie wewnątrz gardła przemijająca utrata pamięci (przemijająca całkowita amnezja) napad drgawkowyRaro (interessa da ‧ a ‧ utilizzatori su ‧) Svenimento Rigidità muscolare Aumento della pressione oculare (glaucoma) Erezioni prolungate o dolorose Reazione allergica Effetti sul cuore (come l angina) Ansia Senso di costrizione alla gola (edema della laringe) Temporanea perdita di memoria (come l amnesia globale transitoria) Convulsione
Zapalenie spojówek, bóle gałek ocznych, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowychCongiuntivite, dolore agli occhi, visione anormale, disturbi alle ghiandole lacrimali
Preparatu Viagra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego lub NAIONNon deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica-NAION
Pomiarowa gałka punktu HEstremità visibile del punto H
Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H utrzymywana jest prostopadle w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny symetrii siedzeniaLa linea che passa attraverso i pulsanti a vista del punto H dovrà essere mantenuta perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile
uszkodzenie wątroby: zażółcenie skóry i gałek ocznych, swędzenie, nudności, biegunkaAlterazioni del fegato: ingiallimento della pelle e degli occhi, prurito, nausea, diarrea
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 197 zdań frazy gałka muszkatułowa.Znalezione w 0,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.