Tłumaczenia na język włoski:

  • noce moscata   

Przykładowe zdania z "gałka muszkatułowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H jest równoległa do podłoża oraz prostopadła do wzdłużnej płaszczyzny środkowej siedzeniaUna retta passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile
Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałkiSe la freccia non compare, ruotare in senso orario il pulsante selettore della dose fino a che la freccia non appare e non si sente o non si vede la tacca allineata
Atazanawir nasilał zmętnienie bydlęcej rogówki w badaniu in vitro podrażnienia gałki ocznej, co wskazuje, że lek może mieć działanie drażniące w przypadku bezpośredniego kontaktu z okiemAtazanavir ha aumentato l' opacità della cornea bovina in uno studio in vitro sull' irritabilità oculare, indicando che potrebbe essere un irritante oculare in caso di contatto diretto con l' occhio
Nie należy stosować do wstrzykiwań do gałki ocznejNon deve essere somministrato per iniezione intraoculare
Położenie pomiarowych gałek musi zostać utrzymaneDeve essere conservato l’allineamento delle estremità visibili del punto H
Może to spowodować zaburzenia funkcji neurologicznych, takich jak ruch gałki ocznej, równowaga, połykanie, pamięć oraz prowadzić do napadów drgawkowychQuesto può provocare disturbi di funzioni neurologiche come: movimenti oculari, equilibrio, deglutizione, memoria e convulsioni
W badaniach określających wpływ leków na ośrodkowy układ nerwowy wykazano, że wyniki uzyskane dla dawki lamotryginy wynoszącej ‧ mg, podawanej zdrowym ochotnikom, nie różniły się od wyników dla placebo, podczas gdy podanie zarówno ‧ mg fenytoiny jak i ‧ mg diazepamu znacznie zaburzało precyzyjną koordynację wzrokowo-słuchową i ruchy gałek ocznych, nasilało zaburzenia równowagi ciała oraz wywierało subiektywne działanie uspokajająceNegli studi effettuati su volontari sani per valutare gli effetti sul sistema nervoso centrale, i risultati ottenuti usando dosi di ‧ mg di lamotrigina non differivano da quelli ottenuti con placebo, mentre sia ‧ mg di fenitoina che ‧ mg di diazepam riducevano, ciascuno, in modo significativo il coordinamento motorio visivo fine ed i movimenti oculari, aumentavano l oscillazione del corpo e producevano effetti sedativi soggettivi
Bardzo częste objawy niepożądane (występujące w badaniach klinicznych częściej niż u ‧ pacjenta na ‧) obejmują: stan splątania, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, bóle głowy, szybkie ruchy gałek ocznych w tę i z powrotem, utratę lub zaburzenia pamięci (roztargnienie), trudności z chodzeniem, wymioty, nudności, ogólne osłabienie i sennośćEffetti indesiderati molto comuni (presenti in più di ‧ paziente su ‧ nelle sperimentazioni cliniche) comprendono: confusione, capogiro, offuscamento della vista, cefalea, movimenti rapidi degli occhi, perdita o deficit della memoria (amnesia), difficoltà a camminare, vomito, nausea, debolezza generale e sonnolenza
Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H utrzymywana jest prostopadle w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny środkowej siedzeniaLa retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile
" Gałki Oczne i Miód "Bulbi oculari nel miele
zapalenie wątroby (autoimmunologiczne) (może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznychepatite (autoimmune) (può causare ingiallimento della pelle e degli occhi, urine di colore scuro
Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczania kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.) prawą rękąComandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc
Z tych siedmiu pacjentów ‧ miało zakażenie gałki ocznej, ‧ zatok a ‧-uogólnione zakażenieDi questi ‧ pazienti, ‧ presentavano un infezione oculare, ‧ sinusale e ‧ avevano un infezione disseminata
Położenie pomiarowych gałek musi zostać utrzymaneDeve essere mantenuto l’allineamento delle estremità visibili del punto H
Jakby ktoś przekręcił gałkę z lewej na prawo, a radiostacja nadawała tak głośno i wyraźnie, że omal jej nie przewróciłaEra come se qualcuno avesse girato la manopola di un millimetro a destra, e la stazione radio era arrivata così nitida e forte che l' aveva quasi stordita
Użyte składniki: Na ‧ kg mąki pszennej, ‧-‧ jaj, drożdże, mleko, cukier kryształ, sól, gałka muszkatołowa, aromat, cytryna, siekane orzechy włoskie lub migdały, lub pestki moreli, albo ich mieszanka, smalec wieprzowy, olej roślinny, masło, cukier waniliowy, cukier-puderMaterie prime utilizzate: per ‧ kg di farina di frumento, ‧-‧ uova, lievito, latte, zucchero semolato, sale, noce moscata, aroma, limone, noci/mandorle/mandorle di albicocche frantumate (sole o miste), lardo, olio vegetale, burro, zucchero vanillinato, zucchero a velo
Na obszarze znanym teraz jako Kumbria pojawiły się wówczas czarny pieprz, imbir i gałka muszkatołowa oraz inne środki spożywcze, takie jak melasa i rumA quei tempi, la zona nota oggi con il nome di Cumbria accolse l'introduzione del pepe nero, dello zenzero e della noce moscata, nonché di altri alimenti, quali la melassa e il rum
czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona u owiec i kóz bez względu na wiekil cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai ‧ mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, la milza di ovini e caprini di qualunque età
Preparatu Tadalafil Lilly nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego, czyli NAIONIl medicinale non deve neanche essere assunto da persone che hanno sofferto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica-NAION
Rzadko: • żółte zabarwienie gałek ocznych lub skóry; może to sugerować zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka) → Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem. • drganie mięśni lub skurcze (drgawki kloniczne mięśniRari: colorazione giallastra degli occhi e della pelle; questo può indicare disturbi a livello della funzionalità del fegato (ittero). Smetta di prendere Remeron e consulti immediatamente il medico. contrazione muscolare (mioclono
Zmielona gałka muszkatołowa = ‧/‧ gNoce moscata macinata = ‧/‧ gr
VEGF‧ stanowi izoformę VEGF preferencyjnie zaangażowaną w patologiczne nowotworzenie naczyń w obrębie gałki ocznejIl VEGF‧ è la isoforma preferibilmente coinvolta nella neovascolarizazione oculare patologica
gałka muszkatołowa – ‧,‧ kgnoce moscata ‧,‧ kg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 198 zdań frazy gałka muszkatułowa.Znalezione w 0,466 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.