Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatówBulbi e tuberi da fiore
Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłączaComprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskamiCipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakamiOrtaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicieLe sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślinParti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
Sortowanie bulw (ziemniaków) przed magazynowaniem, usunięcie wszystkich bulw wykazujących objawy porażenia i składowanie w kontrolowanych pojemnikach na odpadyselezionare i tuberi (patate) prima di immagazzinarli, eliminare tutti quelli che presentano danni e depositarli in contenitori per rifiuti controllati
cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; rzadkie, włókniste korzenie; ciemnobrązowa skórka, purpurowe plamki na jaśniejszej skórce; włóknista struktura miąższu, biały przekrój poprzeczny, duża zawartość skrobi; doskonały słodki smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorachtubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose rade e tegumento di color marrone scuro o, quando è di colore più chiaro, con macchie viola; la polpa, di consistenza fibrosa, presenta un solco longitudinale bianco e un abbondante contenuto di amido e acquisisce un delizioso sapore dolce dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
W odniesieniu do drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie produkty wchodzące w zakres rozdziału ‧ nomenklatury scalonejNel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo ‧ della nomenclatura combinata
cylindryczna bulwa o długości ‧–‧ cm i średnicy nie mniejszej niż ‧,‧ cm; cienkie, włókniste korzenie; cienka, orzechowa skórka; miękki, mączysty miąższ; doskonały słodki smak po ugotowaniu; zawartość wody ‧–‧ % (trzy miesiące po zbiorachtubero cilindrico di ‧-‧ cm di lunghezza con diametro non inferiore a ‧,‧ cm, radici fibrose sottili e tegumento sottile color nocciola; la polpa è tenera e farinosa e acquisisce un delizioso sapore dolce dopo la cottura; il contenuto di acqua è del ‧-‧ % (tre mesi dopo la raccolta
Procedura badania jest przeznaczona dla bulw ziemniaka i roślin z objawami śluzaka lub więdnięcia bakteryjnegoIl procedimento sottoindicato deve essere applicato ai tuberi e alle piante di patata che presentano sintomi tipici o sospetti di marciume bruno o di avvizzimento associato ad alterazioni vascolari
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalneLegumi , ortaggi , piante , radici e tuberi , mangerecci
Bulwy manioku i ich pochodneTuberi di manioca e loro derivati
Wykopanie z ziemi wszystkich porażonych bulw (ziemniaków) i ich złożenie na kontrolowanych wysypiskachritirare dal terreno tutti i tuberi (patate) danneggiati e depositarli in discariche controllate
Schemat pomocy regionalnej dla owoców i jadalnych warzyw, korzeni i bulw, kwiatów i żywych roślin okazał się nieodpowiedni, szczególnie ze względu na powolność, złożoność procedur i sposób, w jaki zorganizowana była proponowana pomocNei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all
Analizy przeprowadza się na takich bulwach lub roślinach, które są konieczne do ustalenia prawdopodobnego pierwotnego źródła infekcji i rozmiaru prawdopodobnego skażenia w celu oceny stopnia ryzykaLe prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l
w ciągu wszystkich lat wegetacji, omawianych w poprzednich tiret, zostaną podjęte środki, zmierzające do wyeliminowania samosiewów ziemniaka i pomidora oraz innych roślin żywicielskich organizmu, łącznie z chwastami psiankowatymi, ponadto będą prowadzone kontrole urzędowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, a w przypadkach uprawy materiału siewnego ziemniaka na produkcję materiału siewnego, będzie prowadzona kontrola bulwin ciascuno degli anni di coltura di cui ai precedenti trattini, vengono prese misure per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro ed altre piante ospiti dell
DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNEPIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
Pobrać czystym i zdezynfekowanym skalpelem lub nożem do warzyw skórkę przy pępku bulwy, w taki sposób, by odsłonić przede wszystkim tkanki naczynioweRimuovere la buccia con un bisturi o con un coltello per ortaggi intorno all
Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) na bulwach Solanum tuberosum L. i Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow na roślinach Ulmus L. i Zelkova L., przeznaczonych do sadzenia, z wyjątkiem nasionDes Moul. e Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) su tuberi di Solanum tuberosum L. e Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow su vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi
ex Dział ‧: Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobneex capitolo ‧, Piante vive e prodotti della floricoltura; Bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali
w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniakarelativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata
Zaleca się badanie potomnych bulw lub podstaw łodygi dla gatunków nietworzących bulw, zaleca się jeden normalny cykl wegetatywny po badaniach, określonych w pkt ‧ isi raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti ‧ e
Po usunięciu piętek każdą bulwę przekroić poprzecznie i zbadać na obecność objawów bakteriozy pierścieniowej ziemniakaDopo aver rimosso il cono ombelicale, tagliare trasversalmente ogni tubero e verificare la presenza di eventuali sintomi di marciume anulare
Tradycja uprawy ziemniaków na chronionym obszarze jest bardzo stara, o czym pisze w dziele z końca ‧ wieku Emili Morera Llauradó, przypisując jakość bulw szczególnemu klimatowi i wysokości gruntów, na których są one uprawianeNella zona tutelata dalla denominazione esiste una grande tradizione di coltivazione della patata, come racconta Emili Morera Llauradó nell'opera, risalente alla fine dell'‧, in cui attribuisce la qualità dei tuberi alla particolare climatologia e all'altitudine dei terreni in cui sono coltivati
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1228746 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 250,871 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.