wymowa: IPA: ʦ̑ɨrk /ˈt͡s̪ɨrk/  

Tłumaczenia na język węgierski:

  • cirkusz   
    (Noun  )
     
    miejsce, w którym pokazuje się występy akrobatyczne;
  • körtér   
  • körönd   

Pozostałe znaczenia:

 
geol. geologia → cyrk dolinny
 
przen. przenośnie , pot. potocznie dziwne, śmieszne zachowanie
 
geol. geologia → cyrk lodowcowy
 
hist. historia, historyczny, historycznie ; w starożytnym Rzymie budynek, w którym znajdował się hipodrom, na którym odbywały się wyścigi kwadryg;

Podobne frazy w słowniku polski węgierski. (2)

cyrk lodowcowycirkuszvölgy; kerek völgykatlan
Latający cyrk Monty PythonaMonty Python Repülő Cirkusza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyrk", pamięć tłumaczeniowa

add example
Musiałeś go widzieć w cyrku w BerlinieLátnia kellett volna a cirkuszában
Niniejsza decyzja nie obowiązuje dla przywozu zwierząt nie udomowionych na pokazy lub wystawy, gdzie zwierzęta te nie są zwyczajowo trzymane ani hodowane oraz tych nie udomowionych zwierząt, stanowiących część cyrków lub przeznaczonych do celów naukowych, wliczając w to cele zachowanie gatunku i eksperymenty naukowe w jednostce, instytucie lub ośrodku zatwierdzonym zgodnie z załącznikiem C do dyrektywy ‧/EWGEzt a határozatot nem kell alkalmazni a bemutatókra vagy kiállításokra használt nem háziasított állatokra-amennyiben ezeket nem rendszeresen tartják vagy tenyésztik-és a valamely cirkuszhoz tartozó vagy valamely-a ‧/EGK irányelv C. mellékletével összhangban engedélyezett-szervezetben, intézményben vagy központban, tudományos-beleértve az állatfajok megőrzésével kapcsolatos és kísérleti-célokra szánt, nem háziasított állatokra
Cóż, muszę jechać do cyrku w Karl- Marx- StadcieMiért?Mert cirkuszba kell mennem, Karl- Marx- Stadt- ban
Cyrk może przemieścić się do innego Państwa Członkowskiego, jedynie gdy jest on zarejestrowany zgodnie z art. ‧ oraz gdy przestrzegane są art. ‧, ‧ iA cirkusz csak akkor költözhet egy másik tagállamba, ha a ‧. cikkel összhangban nyilvántartásba került, és ha megfelel a ‧., ‧. és ‧. cikknek
Raz w górę, raz w dół, jak cyrk jednego artysty!Te állandóan változol, kész egyszemélyes nőcirkusz vagy
mając na uwadze, iż cecha charakterystyczna cyrku, jaką jest transgraniczne przemieszczanie się, uwidacznia konieczność rozpatrzenia sytuacji cyrku z europejskiego punktu widzenia oraz rozważenia wprowadzenia środków w tym zakresie na poziomie unijnymtekintettel arra, hogy a határokon átívelő mobilitás- a cirkusz egy fő ismertetőjegye- megköveteli, hogy a cirkusz helyzetére európai szemszögből tekintsünk és uniós szintű intézkedéseket tegyünk e területen
cyrki, jarmarki i wesołe miasteczkacirkuszok, kirakodó vásárok és vidámparkok
Tymczasem wiadomo, że cyrk medialny będzie trwał.Eközben persze a médiacirkusz folytatódik.
(ES) Panie przewodniczący! Byłbym wdzięczny, gdyby pan wykorzystał swój autorytet jako przewodzący tym obradom i przywołał do porządku grupę posłów, którzy wydają się uważać, że są w cyrku, a nie w Parlamencie, obniżając jakość tej debaty swoimi żartami i okrzykami.(ES) Tisztelt Elnök úr! Hálás lennék, ha mint az ülés elnöke, felhasználná elnöki jogkörét, hogy rendre utasítsa a képviselők egy csoportját, akik azt hiszik, hogy cirkuszban és nem egy parlamentben vannak és akik viccelődéseikkel és éljenzéseikkel tönkreteszik ennek a vitának a minőségét.
Gdybym chcial, by clowni robili mi pobudke, wstapilbym do cyrkuHa azt szeretném, hogy bohòcok ébresszenek, cirkuszban dolgoznék
Wędrowne cyrki i wędrowne menażerieVándorcirkusz és vándorállatkert
Cyrki lub wystawy objazdoweCirkuszok és utazó kiállítások
Czy mamy cyrk?Cirkusz van nálunk?
On zrobił ten cyrk w porcieŐ rendezte a zürt a kikötőben
PASZPORT PTAKÓW I GRYZONI WYSTĘPUJĄCYCH W CYRKU lub GRUPIE ZWIERZĄT TRESOWANYCHÚTLEVÉL CIRKUSZOKBAN vagy ÁLLATBEMUTATÓKON RÉSZT VEVŐ MADARAK ÉS RÁGCSÁLÓK SZÁMÁRA
Strasznie zabawne.Powinniśmy sprzedać ją do cyrkuEdót eladhatnánk egy cirkusznak
Ten cyrk nie wygląda na jedną dużą szczęśliwą rodzinąÚgy veszem észre, hogy a cirkusz nem egy nagy boldog család
Podmioty prowadzące cyrki oraz grupy zwierząt tresowanych powinny zatem być zobowiązane do prowadzenia rejestru obejmującego ważne informacje dotyczące zwierząt w nich występującychKövetkezésképpen a cirkuszok vagy állatbemutatók működtetőit olyan nyilvántartás vezetésére kell kötelezni, amelyben az állataikról szóló lényeges információkat rögzítik
Może uciekł z cyrku?Ejha!Ez cirkuszból szökött meg?
Cyrk ma zaszczyt przedstawić trupę Fruwających Palacios!A Circus Circusban most a kiváló Repülő Palaciókat láthatják
Przed przemieszczeniem cyrku do innego Państwa Członkowskiego urzędowy lekarz weterynarii w Państwie Członkowskim wyjazduMielőtt egy cirkusz egy másik tagállamba költözne, a kiindulási tagállam hatósági állatorvosa a következőket végzi el
Artyści cyrkowi byli członkami gangu... wysłanymi tu, by to odzyskaćakiket ideküldtek, hogy szerezzék vissza
Przy okazji, będę przemawiał w następnym tygodniu w Cyrku KroneApropó, a következő héten beszédet tartok a Cirkuszban
Cały ten cyrk i nawet go nie zapiszesz?Ennyit könyörögtél érte, és le sem írod?
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwań stojących przed cyrkiem, stanowiącym część kultury europejskiej (‧/‧ (INIAz Európai Parlament állásfoglalása az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról (‧/‧(INI
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 220 zdań frazy cyrk.Znalezione w 0,555 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.