wymowa: IPA: ʦ̑ɨrk /ˈt͡s̪ɨrk/  

Tłumaczenia na język węgierski:

  • cirkusz   
    (Noun  )
     
    miejsce, w którym pokazuje się występy akrobatyczne;
  • körtér   
  • körönd   

Pozostałe znaczenia:

 
geol. geologia → cyrk dolinny
 
przen. przenośnie , pot. potocznie dziwne, śmieszne zachowanie
 
geol. geologia → cyrk lodowcowy
 
hist. historia, historyczny, historycznie ; w starożytnym Rzymie budynek, w którym znajdował się hipodrom, na którym odbywały się wyścigi kwadryg;

Podobne frazy w słowniku polski węgierski. (2)

cyrk lodowcowycirkuszvölgy; kerek völgykatlan
Latający cyrk Monty PythonaMonty Python Repülő Cirkusza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyrk", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, iż z reguły nie istnieją szczególne ustawy regulujące zagadnienia związane z cyrkiem, zatem cyrk podlega zazwyczaj prawodawstwu innych dziedzin, takich jak edukacja, rozrywka, infrastruktura, transport, wyposażenie, artyści, przemieszczanie się, zgromadzenia publiczne, ochrona przeciwpożarowa i ochrona zwierząttekintettel arra, hogy a cirkuszi ügyek szabályozására általában nem léteznek külön törvények és ezért a cirkusz többnyire az olyan területek szabályozása alá esik, mint az oktatás, szórakoztatás, infrastruktúra, közlekedés, felszerelés, művészek, mobilitás, gyülekezés, tűzbiztonság és állatvédelem
stanowiących część cyrkówvalamely cirkuszhoz tartoznak
Pracownicy cyrków: przemieszczanie się, zatrudnianie obywateli państw trzecichCirkuszi munkatársak: harmadik országokhoz tartozók mobilitása és foglalkoztatása
Przepisy te należy jednakże dostosować do szczególnych problemów związanych z danymi gatunkami zwierząt cyrkowych, gdy są one trzymane w cyrkach i w celu występów w wędrownych przedstawieniach oraz uznane za takie przez urzędowego lekarza weterynarii, określonego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWGEzeket a szabályokat azonban a releváns (cirkuszokban vagy vásárokban tartott, a ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdése meghatározásának megfelelő hatósági állatorvos megfelelő tanúsítványával rendelkező) állatfajokkal kapcsolatban felmerülő sajátos problémákhoz kell igazítani
Ja też mam marzenie, aby pewnego dnia ten Parlament miał jedną siedzibę, z której będzie prowadził swoją działalność, a ten cały "cyrk” z przyjazdami do Strasburga się skończy.Nekem is van egy álmom, és az álmom az, hogy egy napon e Parlamentnek egyetlen székhelye van, ahonnan működik, és a strasbourgi cirkusz véget ér.
Cyrk może przemieścić się do innego Państwa Członkowskiego, jedynie gdy jest on zarejestrowany zgodnie z art. ‧ oraz gdy przestrzegane są art. ‧, ‧ iA cirkusz csak akkor költözhet egy másik tagállamba, ha a ‧. cikkel összhangban nyilvántartásba került, és ha megfelel a ‧., ‧. és ‧. cikknek
Musiałeś go widzieć w cyrku w BerlinieLátnia kellett volna a cirkuszában
(FR) Panie przewodniczący! Proszę mi wybaczyć, ale nie jestem pewny, na podstawie którego artykułu Regulaminu powinienem zwrócić się do Izby, lecz chciałbym złożyć obecnej prezydencji oświadczenie na temat obecnej sytuacji w Parlamencie: Parlament zmienia się w cyrk, co utrudnia spokojne prace nad poważnymi kwestiami.(FR) Elnök úr! Elnézést kérek, de nem vagyok biztos benne, hogy az eljárási szabályzat melyik cikke alapján szóljak a Házhoz, azonban szeretnék nyilatkozatot tenni az elnökségnek a jelenlegi helyzetről a Parlamentben: ez kezd egy állandósuló cirkusszá válni, ami megnehezíti a nyugodt munkát, amikor komoly dolgokat próbálunk itt tenni.
Uważam za dość nonsensowne, że Parlament tak długo nie był w stanie zająć się tą sprawą i wywrzeć nacisku na Radę, aby położyła kres temu latającemu cyrkowi.Szerintem nonszensz, hogy a Parlament már oly régóta nem képes foglalkozni ezzel a kérdéssel, és nyomást gyakorolni a Tanácsra, hogy vessen véget ennek a repülő cirkusznak.
Klimat: niezwykle sprzyjająca ekspozycja południowa i południowo-wschodnia obszaru produkcji owoców oraz klimat typu umiarkowanego-oceanicznego po kontynentalno-alpejski, złagodzony wyraźnym wpływem szczególnego ukształtowania tektonicznego szerokiego cyrku lodowcowegoÉghajlat: A gyümölcs termőterületének különösen kedvező dél-délkeleti fekvéséhez jellemzően mérsékelt-óceáni típusúból kontinentális-alpesi típusúba hajló éghajlat párosul, amelyet erősen mérsékel a tektonikusan kialakult hosszú, sajátos jégkorszaki medence
Prawdziwy cyrkKész cirkusz
Cyrk Ośmiorniczki był w Berlinie Wschodnim, kiedy straciliśmyUtánanéztünk, és a Polipocska Cirkusz Kelet- Berlinben volt, amikor ‧ meghalt
Postanowiliście wstąpić do cyrku?Szóval, ti fiúk, csatlakoztok a cirkuszhoz, vagy ilyesmi?
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwań stojących przed cyrkiem, stanowiącym część kultury europejskiej (‧/‧ (INIAz Európai Parlament állásfoglalása az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról (‧/‧(INI
Zwierzęta z rodziny koniowatych występujące w cyrku podlegają przepisom dotyczącym paszportów i zdrowia zwierząt określonym w decyzji ‧/‧/EWGA cirkuszhoz tartozó kutyák, macskák és vadászgörények vonatkozásában a ‧/‧/EK rendelet útlevélre vonatkozó és állat-egészségügyi szabályait kell alkalmazni
Obejmują wynagrodzenia dla aktorów, reżyserów i producentów zaangażowanych w produkcje teatralne i muzyczne, imprezy sportowe, cyrki i inne imprezy tego rodzaju oraz wynagrodzenia za prawa do dystrybucji (dotyczące telewizji, radia i filmuSzerepel benne a színművészeknek, rendezőknek és producereknek a színházi és zenei produkciók, sportesemények, cirkuszi előadások és más hasonló rendezvények kapcsán járó díjazás, valamint a terjesztési jogok díjai (a televízió, a rádió és a film esetében) e tevékenységek tekintetében
Żegnajcie szparagi, wina alzackie i sery muster. Żegnaj również gigantyczny cyrku, który podróżuje na trasie Strasburg - Bruksela.Viszontlátásra spárga, viszontlátásra elzászi bor, münsteri sajt, és viszontlátásra Strasbourg és Brüsszel között ingázó hatalmas cirkusz.
Kiedy byłem chłopcem, wychowywałem się w cyrkuCirkuszban nôttem fel
ptaków przeznaczonych do ogrodów zoologicznych, cyrków, parków rozrywki lub laboratoriów doświadczalnychállatkerteknek, cirkuszoknak, vidámparkoknak vagy kísérleti célra szánt madarak
zwierzęta niewykorzystywane do produkcji żywności oznaczają każde zwierzę, karmione, hodowane lub utrzymywane, ale niewykorzystywane do spożycia przez ludzi, takie jak zwierzęta futerkowe, zwierzęta domowe oraz zwierzęta trzymane w laboratoriach, ogrodach zoologicznych lub cyrkachnem élelmiszer-termelés céljából tartott állat: takarmányozott, tenyésztett vagy tartott, nem emberi fogyasztásra szánt állat, mint például a prémes állatok, a kedvtelésből tartott állatok, a laboratóriumban, állatkertben vagy cirkuszban tartott állatok
Cały ten cyrk i nawet go nie zapiszesz?Ennyit könyörögtél érte, és le sem írod?
Powiedziałeś: cyrkCirkuszról beszéltél
Cyrk, część składowa kultury (debataA kultúra részét képező cirkusz (vita
CYRK OŚMIORNICZKIPOLlPOCSKA ClRKUSZA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 220 zdań frazy cyrk.Znalezione w 1,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.