Tłumaczenia na język hebrajski:

  • עורך הטפסים 

Przykładowe zdania z "edytor formularzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz ją w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz ją wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailemהאם אינך יודע דבר על הצפנה? זאת לא בעיה, פשוט צור לעצמך זוג מפתחות בחלון הניהול. לאחר מכן, ייצא את המפתח הציבורי ושלח אותו לחבריך. בקש מהם לעשות את לעשות את אותו הדבר אצלם, וייבא את המפתחות הציבוריים שלהם. לבסוף, על מנת לשלוח הודעה מוצפנת, רשום אותה בעורך של KGpg, לחץ על " הצפן ". בחר במפתח של חברך, ולחץ " הצפן " שנית. ההודעה תוצפן, מוכנה להישלח בדוא" ל
W module tym można skonfigurować komponenty KDE. Komponenty to programy wykonujące podstawowe zadania, takie jak emulacja terminala, edytor tekstu czy klient poczty. Różne programy KDE wymagają czasem uruchomienia terminala, wysłania listu lub edycji jakiegoś tekstu. Żeby ułatwić pracę, programy te mogą zawsze korzystać z takich samych komponentów-komponenty te można wybrać tutajכאן באפשרותך לשנות את תוכנית הרכיב. רכיבים הם תוכנות שמנהלות מטלות בסיסיות, כמו מדמה המסוף, עורך הטקסט ולקוח הדוא" ל. יישומי KDE צריכים לעתים לקרוא למדמה המסוף, לשלוח דוא" ל או להציג טקסט. על מנת לעשות זאת באופן עקבי, יישומים אלא תמיד קוראים לאותו הרכיב. כאן באפשרותך לבחור אילו תוכניות הם רכיבים אלו
Próbuje symulować ustalanie odległości między liniami edytora Write poprzez dodanie kilku spacji przed każdym akapitemנסה לדמות את שיטת המרווחים בין השורות של Write על ידי הוספה של מספר רווחים לפני כל פסקה
Edytor Startu SysVCommentמנהל השירותיםComment
Kate-Zaawansowany edytor tekstu dla KDEKate-עורך טקסט מתקדם
Edytor parametrówעורך פרמטרים
Edytor wyrażeń regularnychעורך הביטויים הסדירים
& Użyj graficznego edytora wyrażeń regularnychהשתמש בעורך הגרפי לעריכת ביטויים סדירים
Okno edytor Kate można dowolną ilość razy podzielić w dowolnym kierunku. Każde okienko ma własny pasek stanu i wyświetlać dowolny, otwarty plik. Należy wybrać Widok-gt; Podziel [ w poziomie | w pionie ]באפשרותך לפצל את העורך Kate כמה שתרצה ובכל אחד מהכיוונים. לכל מסגרת יש שורת מצב משלה, והיא יכולה להציג כל מסמך פתוח. פשוט בחר ב תצוגה-gt; פצל [ אופקית | אנכית ]
Edytor menuNameעורך התפריטיםName
List seryjny-Edytorמיזוג דואר-עריכה
Edytor tekstuNameעורך טקסטName
Edytor danych KChartעורך הנתונים של KChart
Zewnętrzny edytorעורך חיצוני
Edytor tekstu% ‧-עורך טבלהWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ characters
Rozmiar okna edytoraגודל חלון העורך
Edytor okien dialogowychNameעורך תיבות דו־ שיחName
Pokaż edytor & znacznikówהצג & עורך תגיות
Składnik edytora tekstu (do osadzania, z paradygmatem Dokument/Widok) Commentרכיב עורך טקסט הניתן לשיבוץ (עם הפרדה בין מסמך לתצוגה) Comment
Gnome Edytor ikonNameGNOME Icon EditorName
Dziennik edytora startu SysVהרישום של מנהל השירותים של KDE
Edytor schematów kolorówעורך סכמת הצבעים
Edytor poziomówעורף השלבים
Szyfrowanie z opakowaniem ASCII: Zaznaczenie tej opcji powoduje zapisanie zaszyfrowanych plików w formacie obsługiwanym przez edytor tekstu. Umożliwia to umieszczenie ich w treści wiadomości e-mailהצפנת קידוד ASCII משוריין: \ t\ t סימון אפשרות זאת פולט את כל הקבצים המוצפנים בפורמט שיכול להיפתח בעורך טקסט, וככזה הפלט מתאים לשימוש בתוך גוף הודעת דוא" ל
Proszę kliknąć tutaj, aby edytować wyrażenie regularne za pomocą edytora graficznegoלחץ כאן כדי לערוך את הביטוי הרגולרי שלך באמצעות עורך גרפי
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy edytor formularzy.Znalezione w 0,682 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.