wymowa: IPA: ˈmɔtɨf  

Tłumaczenia na język irlandzki:

  • cúis 
    (noun   )
  • téama 
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
wątek, postać lub idea w tradycji kulturalnej powtarzające się w utworach literackich
 
powtarzający się element kompozycyjny w dziełach sztuki lub część melodii powtarzana w utworze muzycznym
 
bodziec do działania, pobudka, powód

Przykładowe zdania z "motyw", pamięć tłumaczeniowa

add example
Motyw UniksaNameScéim UNIXName
Pliki motywówComhaid Téama
Nie można otworzyć pliku motywu %Ní féidir comhad téama % ‧ a oscailt
Definicja nowej żywności (art. ‧ i motywy ‧, ‧, ‧, ‧) – podstawowym kryterium oceny, czy dany środek spożywczy jest uważany za nowy jest to, czy był on w znacznym stopniu wykorzystywany w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem ‧ maja ‧ rSainmhíniú ar bhia núíosach (Airteagal ‧ agus aithrisí ‧, ‧, ‧, ‧)-is é an critéar bunúsach céanna atá ann fós chun núíosachas an bhia a mheasúnú, eadhon ar úsáideadh an bia mar bhia don duine ar bhealach suntasach laistigh den Aontas roimh an ‧ Bealtaine
Poprawki ‧ i ‧ – motyw ‧, obecnie: motyw ‧; oraz art. ‧, obecnie: art. ‧ (informacje o procedurach odwoławczychLeasú ‧ agus leasú ‧- Aithris ‧, anois: aithris ‧ agus Airteagal ‧, anois: Airteagal ‧ (Faisnéis maidir le nósanna imeachta um achomhairc
Zamierzasz zainstalować i uruchomić motyw SuperKaramby % ‧. Ponieważ motywy zawierają kod wykonywalny, powinieneś instalować tylko takie, które masz z zaufanych źródeł. Kontynuować?Tá tú ar tí % ‧ téama SuperKaramba a shuiteáil agus a rith. Toisc gur féidir cód inrite a bheith leabaithe i dtéamaí, ní cóir duit téamaí a shuiteáil mura dtagann siad ó fhoinsí iontaofa. Téigh ar aghaidh mar sin féin?
Jak wspomniano w motywie ‧, dodatki do żywności nadal podlegają obowiązkowi etykietowania określonemu w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych oraz w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (etykietowanie składników żywności, w tym dodatków, wyprodukowanych, zawierających i składających się z GMO określono w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nrMar a luaitear in aithris ‧, fanann breiseáin bhia faoi réir na bhforálacha lipéadaithe a shainítear i dTreoir ‧/‧/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ‧ Márta ‧ maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát maidir le lipéadú, cur i láthair agus fógraíocht ar earraí bia agus i Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ‧ Meán Fómhair ‧ maidir le bia agus beatha atá géinmhodhnaithe (Foráiltear le hAirteagail ‧ agus ‧ de Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ do lipéadú comhábhar bia, lena n-áirítear breiseáin a tháirgtear ó OGManna, a bhfuil OGManna iontu agus arb é atá iontu OGManna
Motyw OxygenNameTéama OxygenName
Domyślny motyw dla KDiamond. NameTéama réamhshocraithe le haghaidh KDiamond. Name
Pobierz nowe motywyFaigh Téamaí Nua
Nie można pobrać motywu ikon. Proszę sprawdzić, czy adres % ‧ jest poprawnyNí féidir cartlann téamaí deilbhín a íosluchtú; bí cinnte go bhfuil seoladh % ‧ ceart
Dla osiągnięcia celów określonych w motywie ‧ niniejszego rozporządzenia należy zmienić załączniki I, III, IV, ‧ i ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEChun na haidhmeanna a leagtar amach in aithris ‧ den Rialachán seo a bhaint amach, ba cheart Iarscríbhinní I, III, IV, ‧ agus ‧ a ghabhann le Treoir ‧/‧/CE a leasú
Przeciągnij lub wpisz adres URL motywu emotikonTarraing nó Clóscríobh URL an Téama Straoiseoige
nowego motywu ‧ w sprawie pełnego poszanowania kompetencji państw członkowskich w dziedzinie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracyaithris nua ‧ a bhaineann le lánurraim a thabhairt don inniúlacht náisiúnta i leith na sláinte poiblí agus i leith na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair
Instaluje motyw KWMSuiteáil téama KWM
Proszę przeciągnąć lub wpisać URL motywuTarraing nó Clóscríobh URL an Téama
Motyw pustynnyTéama Gaineamhlaigh
nr ‧ (motyw ‧ dotyczący ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i do ich wymiany): zdaniem Rady poprawka ta, blisko związana z poprawką nr ‧ (zob. poniżej), jest niepotrzebna, jako że najlepiej byłoby zająć się tą kwestią w art. ‧ ustUimh. ‧ (an tríú haithris, a bhaineann le daoine aonair a chosaint maidir lena gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le malartú na sonraí sin): mheas an Chomhairle nach raibh gá leis an leasú sin, a bhfuil dlúthghaol aige le leasú Uimh. ‧ (féach thíos), ós rud é gurbh fhearr go dtabharfaí aghaidh ar an tsaincheist sin in Airteagal
Prezentacja z motywem z KDE ‧NameLáithreoireacht le téamaí KDE ‧Name
Wpisz nazwę nowego motywu emotikonIontráil ainm ar an téama nua straoiseoige
Jeśli plik motywu został już zapisany na dysku, użycie tego przycisku spowoduje rozpakowanie tego motywu i udostępnienie go aplikacjom KDEMá tá comhad téama agat cheana go logánta, úsáid an cnaipe seo chun é a dhíphacáil agus é a chur ar fáil d' fheidhmchláir KDE
Konsultowanie się Komisji z zainteresowanymi stronami (poprawki ‧, ‧- motywy ‧ i ‧) zostało przewidziane w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także w innych dokumentach natury ogólnej, takich jak biała księga Komisji na temat zarządzania Europą oraz komunikat Komisji na temat ogólnych zasad i minimalnych standardów konsultacji z zainteresowanymi stronamiForáiltear do chomhairliúchán an Choimisiúin le geallsealbhóirí (leasuithe ‧, ‧- aithrisí ‧ agus ‧) in Airteagal ‧ de Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ agus i ndoiciméid eile a mbaineann gné ghinearálta leo chomh maith amhail an Páipéar Bán ón gCoimisiún maidir le rialachas Eorpach agus an Chumarsáid ón gCoimisiún maidir le prionsabail ghinearálta agus caighdeáin íosta maidir le comhairliúchán le páirtithe leasmhara
Ten plik nie jest poprawnym motywem ikonNí cartlann bhailí téamaí deilbhín é an comhad seo
Dodaj lokalny motyw do listy. Open theme buttonCuir téama logánta leis an liosta. Open theme button
Wczytaj motyw & ponownieAthluchtaigh Téama
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 324 zdań frazy motyw.Znalezione w 1,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.