wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarliJohnny et les morts
zmarlidéfunts; mort
zmarłymorte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie przewodniczący! Ogień olimpijski zapłonął w zeszły weekend, ale duch olimpijski zmarł na ulicach Tybetu.Monsieur le Président, la flamme olympique a peut être été allumée le week-end dernier, mais l'esprit olympique s'est éteint dans les rues du Tibet.
Zmarł po długotrwałym strajku głodowym.Il est mort après une longue grève de la faim.
I ZMARŁ W STYCZNIUGRAND MAÎTRE DE L' ATHLETlSME BRlTANNlQUE
Okazuje się, że w 2008 roku we Francji 156 kobiet zmarło w wyniku ran zadanych im przez mężów, a prawie co dziesiąta kobieta pada ofiarą przemocy małżeńskiej.Ainsi, en 2008, 156 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en France, où près d'une femme sur dix est victime de violences conjugales.
Były minister George Thomson zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 87 lat.George Thomson, ancien ministre, est décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans.
Jest nie do pojęcia, że 45-letnia kobieta zmarła w drodze z pracy do domu, a lekarz na kilka dni przed odejściem na emeryturę został zamordowany podczas próby włamania do swojego domu w Mediolanie.Il est inconcevable qu'une femme de 45 ans meure en rentrant du travail et qu'un médecin au seuil de la retraite soit tué lors d'une tentative de cambriolage de son domicile de Milan.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Suboxone Niewłaściwe używanie i nadużywanie Pewna liczba osób zmarła z powodu niewydolności oddechowej (niezdolności do oddychania), ponieważ nadużywali buprenorfiny lub przyjmowali ją w skojarzeniu z innymi środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak: alkohol, benzodiazepiny (trankwilizatory), lub inne opioidyFaites attention avec Suboxone Usage détourné et abus Certaines personnes sont décédées suite à une défaillance respiratoire (difficulté à respirer) lors d une mauvaise utilisation de la buprénorphine ou lors d une prise en association avec d autres dépresseurs du système nerveux central, tels que l alcool, les benzodiazépines (tranquillisants) ou d autres opiacés
Susan zmarła wczorajSusan est morte hier
Kiedy zmarł mój brat powiedzieli, że wcześniej ostrzeżony, wcześniej uzbrojonyQuand mon frère est mort, ils ont dit" un homme averti en vaut deux. "
Od połowy maja do wczorajszego popołudnia zakażonych zostało 1 733 osób, a 23 pacjentów zmarło w męczarniach.Entre la mi-mai et hier après-midi, 1 733 personnes ont été infectées, tandis que 23 patients sont décédés à la suite d'une mort atroce.
Dotarcie tam zajęło mu dwa lata i wtedy zmarłÇa lui a pris deux ans pour y arriver, et puis il est mort
Jeżeli zmarły członek personelu pozostawia więcej niż jednego rozwiedzionego małżonka uprawnionego do renty pośmiertnej, bądź jednego lub więcej rozwiedzionych małżonków oraz pozostałego przy życiu małżonka, uprawnionych do renty pośmiertnej, rentę tę dzieli się proporcjonalnie do długości okresów trwania poszczególnych małżeństwEn cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages
Zmarły Edward Brodie był zbyt znany do takiej misjiFeu Brodie était bien trop connu pour cette mission
Zmarły mąż zostawił jej ‧ hotele i wielką czynszówkę, umeblowanąSon mari lui avait légué trois maisons
Zmarł zapewne w ciągu kilku minutIl est probablement mort dans la minute
Lena nie zmarła w twoich ramionach, tak jak marzyłeś, ale ostatnim jej odczuciem na tym świecie był smak twoich ustLena n' est pas morte dans tes bras comme vous en aviez rêvé mais la dernière sensation qu' elle a connue a été la saveur de ta bouche
Kilka miesięcy temu młody członek społeczności plemiennej, który odmówił wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, zmarł wskutek obrażeń, jakich doznał podczas oficjalnego przesłuchania; setki ludzi przebywają za swoją wiarę w więzieniach, gdzie są źle traktowani.Il y a quelques mois, un jeune homme d'une minorité qui refusait d'abjurer sa foi chrétienne est mort des suites des blessures infligées au cours d'un interrogatoire officiel; des centaines de personnes restent emprisonnées à cause de leur foi et les mauvais traitements sont monnaie courante.
Kiedy zmarła?Quand est- elle morte?
Molly, jego matka, Zmarła wiele lat temuMaureen, la mère de Des, est morte il y a longtemps
Wyjątkowym skandalem jest fakt, że władze nawet nie pozwalają zorganizować pogrzebu rodzinie więźnia, który zmarł wskutek strajku głodowego.Le fait que les autorités ne permettent même pas à la famille d'un prisonnier qui a succombé à une grève de la faim d'organiser ses funérailles est particulièrement scandaleux.
w ust. ‧ lit. b) (ii) wiersz trzeci wyrazy „zmarły pracownik” zastępuje się wyrazem „zmarłyparagraphe ‧ sous b) sous ii) troisième ligne, les termes «le travailleur défunt» sont remplacés par les termes «le défunt»
Zmarł, gdy miałam ‧ latIl est mort quand j' avais ‧ ans
Powiedział że mamy dziadka, który zmarł wczorajIl dit que notre grand- père est mort hier
Zmarł w ' ‧, a teraz, gdy April wychodzi za mąż, pomyślałam, żeby go skończyć i wręczyć jej jako prezentIl est mort en ‧, et maintenant qu' April se marie, je me suis dit... autant finir la voiture et lui offrir en cadeau de mariage
Gdyby zachorował i zmarł, wirus nie rozprzestrzeniłby się dalekoS' il mourait du virus, il ne pourrait pas le propager bien loin, pas vrai?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 1,018 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.