wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Odejść
 
Dokonać żywota
 
Złożyć kości
 
Umrzeć
 
Skonać
 
Skończyć
 
Spocząć na zawsze
 
Kopnąć w kalendarz
 
Wygasnąć, dobiec końca
 
Zawinąć się z tego świata

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarliJohnny et les morts
zmarlidéfunts; mort
zmarłymorte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Miliony osób zmarło na Ukrainie na skutek powoli działającego, straszliwego głodu.Des millions de personnes sont mortes lentement en Ukraine des suites de cette horrible famine.
Badania pokazują również , że w ¤ ciągu ostatnich 20 lat duża liczba osób używających narkotyków zmarła z ¤ innych przyczyn , takich jak AIDS i ¤ samobójstwo .La recherche montre également qu au cours de cette période , un nombre important de toxicomanes sont décédés d autres causes , comme le sida ou le suicide .
Chyba że mu zmarli pomogąPas sans aide des morts
lata temu zmarł mój mążIl y a quatre ans, j' ai perdu mon mari
Zmarła ponad miesiąc temuC' est arrivé il y a un mois
Niestety zdarzył się wypadek...... i ona zmarłaMalheureusement, elle a eu un accident... et elle est morte
Chciałabym zapytać obecnych tutaj przedstawicieli Rady i Komisji, czy są przygotowani do przyjęcia środków przeciwko tym, którzy łamią prawa człowieka, w sposób, o którym jest mowa w rezolucji Parlamentu z 16 grudnia 2010 r., zawierającej apel o zamrożenie majątku i wprowadzenie zakazu wizowego wobec 60 urzędników zamieszanych w sprawę Magickiego, który niestety zmarł w więzieniu w Rosji.Je voudrais demander aux représentants du Conseil et de la Commission ici présents s'ils sont disposés à prendre des mesures à l'encontre de ceux qui violent les droits de l'homme, comme indiqué dans la résolution du Parlement datée du 16 décembre 2010, laquelle demandait un gel des actifs et une interdiction de visa pour les 60 officiels impliqués dans l'affaire Magnitski, malheureusement décédé dans une prison russe.
Czy są tam zmarli zwyczajni i zmarli niespodziewanie...... czy wszycy są razem...... czy trzymani osobno, wiesz?S' il y a des morts cools et des morts débiles et s' ils glandent tous ensemble ou s' ils restent entre eux?
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Suboxone Niewłaściwe używanie i nadużywanie Pewna liczba osób zmarła z powodu niewydolności oddechowej (niezdolności do oddychania), ponieważ nadużywali buprenorfiny lub przyjmowali ją w skojarzeniu z innymi środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak: alkohol, benzodiazepiny (trankwilizatory), lub inne opioidyFaites attention avec Suboxone Usage détourné et abus Certaines personnes sont décédées suite à une défaillance respiratoire (difficulté à respirer) lors d une mauvaise utilisation de la buprénorphine ou lors d une prise en association avec d autres dépresseurs du système nerveux central, tels que l alcool, les benzodiazépines (tranquillisants) ou d autres opiacés
Jak możemy przymykać oko na trzy miliardy ludzi żyjących za równowartość trzech dolarów dziennie czy pięć milionów dzieci w Afryce, które zmarły w zeszłym roku zanim skończyły pięć lat?Comment ignorer les trois milliards de personnes qui doivent se contenter de l'équivalent de trois dollars par jour, ou des cinq millions d'enfant africains morts avant l'âge de cinq ans l'année passée?
Na co zmarła?Comment est- elle morte?
W wielu miejscach zmarło prawie 50 % deportowanych.Dans de nombreux endroits, près de 50 % des déportés sont morts.
We wrześniu pewna kobieta zmarła w następstwie zabiegu chirurgicznego, w trakcie którego użyto niesterylnej nici chirurgicznej sprowadzonej z Chin.En septembre, une femme est morte suite à une opération au cours de laquelle du fil chirurgical non stérilisé importé de Chine a été utilisé.
Zarówno w 1993 r., jak i w 2003 r. Węgry były krajem, w którym największa ilość osób zmarła na raka, najczęściej na raka płuc, jelita grubego i piersi.En 1993 et à nouveau en 2003, la Hongrie s'est trouvée en première position en nombre de décès dus au cancer, les formes les plus courantes étant le cancer du poumon, le cancer du côlon et le cancer du sein.
Nie tylko w Pakistanie potrzeba takich przywódców, jak zmarły Salmaan Taseer.Ce n'est pas seulement le Pakistan qui aurait besoin de leaders comme feu Salman Taseer.
Złośliwość losu sprawiła, że po dwóch tygodniach dr Birsky zmarł z powodu obecności guza w mózguJe suis convaincu qu' il s' agit d' une condition glandulaire... et quoiqu' il n' y ait aucun signe d' anomalie...les prochains tests revèleront des problèmes... dans la sécrétion
Tylko nie wpadaj w rozpacz; znałem wielkich grzeszników, co mając stanąć przed Bogiem ( wiem, wiem, twoja godzi na jeszcze nie wybiła ), błagali jego miłosierdzia i zmarli w najlepszej dyspozycji.Ne désespère pas cependant; j’ai connu de grands coupables qui, près de comparaître devant Dieu (tu n’en es point encore là, je le sais bien), avaient imploré sa miséricorde, et qui certainement sont morts dans les meilleures dispositions.
Alarm wszczęto po tym, jak jeden z pacjentów zmarł w szpitalu z powodu infekcji, a kilku innym grozi podobny los.La sonnette d'alarme a été tirée après qu'un patient est décédé dans un hôpital en raison d'une infection et que d'autres patients ont été exposés au même danger.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 684 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 0,893 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.