wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarliJohnny et les morts
zmarlidéfunts; mort
zmarłymorte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Marie Jo zmarła?Mary Jo est décédée?
Lewis zmarł na miejscuD' après les enquêteurs, il serait mort sur le coup
stanowczo potępia brutalne rozbicie wiecu modlitewnego kampanii na rzecz ratowania Zimbabwe (Save Zimbabwe Campaign), który w dniu ‧ marca ‧ r. zorganizowali przeciwnicy Mugabe; w szczególności potępia morderstwa i wyraża głęboki żal z powodu śmierci działacza opozycji Gifta Tandare, który został zastrzelony, a jego ciało wykradziono i pochowano w tajemnicy, bez wiedzy rodziny, a także z powodu śmierci Itaia Manyeruke, który zmarł następnego dnia po brutalnym pobiciu przez policję, oraz dziennikarza Edmore'a Chikomby, który zginął dnia ‧ marca ‧ rcondamne énergiquement la dispersion violente du rassemblement de prière de la Save Zimbabwe Campaign organisé le ‧ mars ‧ par des opposants à Mugabe; condamne en particulier les assassinats et exprime la profonde tristesse que lui inspire la mort de Gift Tandare, militant de l'opposition qui a été abattu et dont le corps a été enlevé et enterré secrètement, à l'insu de sa famille, celle d'Itai Manyeruke, qui est décédé un jour après avoir été roué de coups par la police, et celle du journaliste Edmore Chikomba, survenue le ‧ mars
Niestety zmarł zanim mogłam go zakatrupić, jego szczęścieS' il n' était pas déjà mort, je l' aurais tué moi- même
Zmarło przy porodziell était mort- né
Po roku współczynnik przeżywalności w grupie leczonej produktem Advagraf wynosił ‧, ‧ % a w grupie otrzymującej Prograf ‧, ‧ %; zmarło ‧ pacjentów leczonych produktem Advagraf (‧ kobiety, ‧ mężczyzn) i ‧ pacjentów leczonych produktem Prograf (‧ kobiety, ‧ mężczyznLes taux de survie patient à ‧ mois étaient de ‧ % pour Advagraf et de ‧ % pour Prograf; dans le bras Advagraf, ‧ patients sont décédés (‧ femmes, ‧ hommes) et dans le bras Prograf, ‧ patients sont décédés (‧ femmes, ‧ hommes
Zmarł wczoraj z przedawkowania insulinyIl est mort hier d' une overdose d' insuline
Opiekunem małoletniego Króla będzie osoba, którą wyznaczył w swym testamencie zmarły Król, o ile jest pełnoletnim Hiszpanem z urodzenia. Jeśli opiekun nie został wyznaczony, będzie nim ojciec lub matka, dopóki pozostają w stanie wdowieństwa.Le tuteur du Roi mineur sera la personne que le Roi défunt aura nommée dans son testament, à condition qu’elle soit majeure et espagnole de naissance. Si le Roi ne l’a pas nommée, le tuteur sera le père ou la mère tant qu’ils resteront veufs.
Kilka miesięcy temu młody członek społeczności plemiennej, który odmówił wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, zmarł wskutek obrażeń, jakich doznał podczas oficjalnego przesłuchania; setki ludzi przebywają za swoją wiarę w więzieniach, gdzie są źle traktowani.Il y a quelques mois, un jeune homme d'une minorité qui refusait d'abjurer sa foi chrétienne est mort des suites des blessures infligées au cours d'un interrogatoire officiel; des centaines de personnes restent emprisonnées à cause de leur foi et les mauvais traitements sont monnaie courante.
Zmarli członkowie personelu AMMMembres décédés du personnel de la MSA
Pół roku później zmarł na grypęSix mois plus tard, il était mort de la grippe
Dwóch zmarło, a ich ciała wrzucono do jezioraDeux sont morts et leurs corps ont été jetés à l' eau
Może nawet już zmarłaElle est peut- être morte
Niektórzy z tych studentów zmarli w ostatnich dniach na ulicach Caracas i innych miast.Certains de ces étudiants sont morts ces derniers jours dans les rues de Caracas et d'autres villes.
Zmarła ‧ lat temuElle est morte il y a ‧ ans
Złośliwość losu sprawiła, że po dwóch tygodniach dr Birsky zmarł z powodu obecności guza w mózguJe suis convaincu qu' il s' agit d' une condition glandulaire... et quoiqu' il n' y ait aucun signe d' anomalie...les prochains tests revèleront des problèmes... dans la sécrétion
Kiedy grali Boccheriniego, ktoś nas zawiadomił, że zmarła stara królowaPendant qu' ils jouaient du Boccherini, quelqu' un a annoncé que la Reine venait de mourir
zmarł Billy ThomasBilly Thomas est décédé
Jak wielu członków jej biura poselskiego zmarło, ponieważ organizacja, którą reprezentuje posłanka de Brún postanowiła, że mają umrzeć prowadząc kampanię polityczną?Combien de personnes sont mortes parce que l'organisation représentée par Mme de Brún avait décidé qu'elles devaient mourir pour avancer une campagne politique?
W wielu miejscach zmarło prawie 50 % deportowanych.Dans de nombreux endroits, près de 50 % des déportés sont morts.
Autopsja wykazała, że Dyrektor Shepard, zmarła na skutek zatrucia dymemL' autopsie a révélé que le directeur Shepard est morte asphyxiée
Jego starszy brat zmarł w ubiegłym miesiącu.Son frère est décédé le mois dernier.
Jak dawno zmarła pana żona?Votre femme est décédée quand?
Mamo jak właściwie zmarł Jumbo?- OnHanneton est mort comment exactement?
Trzy z nich były martwe, czwarta zmarła w trakcie obserwacji, a piątaétaient morts, le ‧e mourut en observation, et le ‧e
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 0,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.