wymowa: IPA: ˈf‿ʧ̑tɛrɨ ˈɔʧ̑ɨ

Tłumaczenia na język francuski:

  • en tête à tête   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich
  • entre quatre yeux   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich

Przykładowe zdania z "w cztery oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omar, możemy porozmawiać w cztery oczy?Omar, puis je parler seul avec vous?
Czy możemy porozmawiać w cztery oczy?Je peux vous parler en privé un instant, s' il vous plaît?
Chcielibyśmy uciąć sobie małą pogawędkę, w cztery oczyEx cusez- nous, nous devons discuter en tête- à- tête
Rozmowa w cztery oczy okazała się bardzo elastycznaL' entrevue orale est très flexible
Na liście MRS usuwanych u bydła znajdują się: czaszka, z wyłączeniem żuchwy, w tym mózgowie i oczy jak również rdzeń kręgowy zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy; kręgosłup, z wyłączeniem kręgów ogonowych, wyrostków kolczystych poprzecznych kręgów wystających, piersiowych i lędźwiowych i grzebienia krzyżowego pośrodkowego oraz skrzydeł kości krzyżowej, ale w tym zwoje rdzeniowe i rdzeń kręgowy zwierząt powyżej dwudziestu czterech miesięcy; migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wiekuLa liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous ages
Porozmawiajmy w cztery oczyJ' ai à vous parler en privé, Kirk
Miałeś rację, żeby porozmawiać w cztery oczyVous aviez raison de vouloir me parler de vive voix
Rano odbylem z wiežniem... rozmowe w cztery oczyJ' ai eu un entretien à cœur ouvert... avec le détenu, ce matin
Jutro mam się spotkać z agentem FBI w cztery oczyDemain j' espere avoir un tete- a- tete avec l' agent du FBi responsabe du dossier
Chciałbym z nim porozmawiać w cztery oczyJ' aimerais lui parler moi- même
Chcemy porozmawiać w cztery oczyJe dois lui parler en tête- à- tête
Po prostu myślę, że mógłbyś wpaść i porozmawialibyśmy o tym w cztery oczyTu devrais venir pour qu' on en parle en tête à tête
Moge z panem porozmawiac w cztery oczy?Je peux vous parler seul à seul?
Do przekazania w cztery oczyOn peut se voir ailleurs?
Zanim porozmawiamy w cztery oczy, muszę zadać ci kilka pytańAvant de nous rencontrer. je dois te poser quelques questions
Zabrakło mi odwagi, by powiedzieć ci to w cztery oczyJe ravais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
Raczej tak, ale czy możemy minutkę porozmawiać w cztery oczy panie sędzio?Oui, mais peut- on vous voir seul?
Zabraklo mi odwagi, by powiedziec ci to w cztery oczyJe n' avais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
Może jak pogadamy w cztery oczy z Yeagerem i innymiSi on parlait en privé á Yeager et á d' autres gars
Co się tyczy kapitału wysokiego ryzyka na nanotechnologie, Mitsui postanowił przeznaczyć w ciągu następnych czterech lat prawie ‧ mln euro na inwestycje w zakresie nanotechnologii, natomiast Fundusz Technologii Krytycznych przeznaczy ok. ‧ mln euro na prace badawcze w dziedzinie N&NEn termes de capital-risque, la Mitsui a décidé d'investir pratiquement ‧ millions d'euros dans les nanotechnologies au cours des quatre prochaines années et le Fonds pour les technologies critiques consacrera ‧ millions d'euros à la recherche N&N
W ‧ badaniach klinicznych, którymi objęto ‧ pacjentów, preparat EMADINE podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu przez okres do ‧ dniAu cours de ‧ études cliniques incluant ‧ patients, Emadine a été administré une à quatre fois par jour dans les deux yeux, pendant une durée qui pouvait aller jusqu' à ‧ jours
W przypadku kotła sprawność, mierzona zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG lub zgodnie z właściwymi normami i przepisami dotyczącymi produktu odnoszącymi się do kotłów, które nie są objęte tą dyrektywą, odpowiada czterem gwiazdkom (ok. ‧ % przy ‧ °C i ‧ % przy ‧ °CDans ce dernier cas de figure, le rendement de cette chaudière est de ‧ étoiles (environ ‧ % à ‧ °C et ‧ % à ‧ °C), mesuré conformément à la directive ‧/‧/CEE du Conseil, ou conformément aux normes et aux réglementations applicables aux chaudières non visées par cette directive
Wczoraj w tym duchu zaufania przyszli do nas bliscy ofiar Cesarego Battistiego, który brutalnie i bez uzasadnienia zabił cztery dobre i pracowite osoby na oczach ich rodzin i dzieci.C'est dans cet esprit de confiance que sont venues ici hier les familles des victimes de Cesare Battisti, qui a tué quatre personnes honnêtes et travailleuses lors d'un massacre insensé perpétré sous les yeux de leurs familles et de leurs enfants.
Istnieje czterech znanych producentów w Brazylii produkujących ok. ‧ sprężarek rocznie, a których przywóz wynosi ok. ‧ jednostekIl existe quatre producteurs connus au Brésil, qui fabriquent environ ‧ compresseurs par an, et les importations s’élèvent à quelque ‧ unités
Wystarczy rzut oka na czterech pozostałych kandydatów, którzy mają realne szanse na objęcie prezydentury w Stanach Zjednoczonych, aby całkiem wyraźnie stwierdzić, że praktycznie nie ma perspektyw na zaangażowanie się w proces ONZ dotyczący polityki w sprawie klimatu.L'examen des quatre candidats encore en lice ayant une réelle chance de devenir président des États-Unis montre assez clairement qu'il n'y a quasiment aucune perspective d'engagement en faveur d'un processus des Nations unies dans le domaine de la politique sur le climat.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1863338 zdań frazy w cztery oczy.Znalezione w 276,177 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.