wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • dentisterie   
  (noun   )
 • médecine dentaire   
 • odontologie   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

StomatologiaChirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjnadentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes
patologia ukierunkowana na stomatologięPathologie spéciale
Dotyczy: egzaminów wstępnych na kierunkach medycyna i stomatologiaObjet: Épreuves d'admission à la Faculté de médecine et d'odontologie en Italie
środki znieczulające i uspokojenie polekowe w stomatologiiAnesthésie et sédation en dentisterie
W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stanLa chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologiiconnaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczejUn examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
stomatologia zapobiegawczaDentisterie préventive
stomatologiastomatologie
stomatologia dziecięcaPédodontie
w momencie opublikowania niniejszej dyrektywy, zawód dentysty we Włoszech jest wykonywany wyłącznie przez lekarzy, niezależnie od tego czy specjalizują się oni w odonto-stomatologii czy też nieconsidérant que, au moment de la notification de la présente directive, les activités de l
Stomatologia to moja pasjaLe truc de dentiste, c' est juste un loisir
Wydanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) jest uzależnione również od posiadania jednego z dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/EWGquant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologiąMatières spécifiquement odonto-stomatologiques
STOMATOLOGIASTOMATOLOGIE
StomatologiaEtudes dentaires
stomatologia zachowawczaDentisterie conservatrice
Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologiiObjet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
stomatologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologicznechirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.