wymowa: IPA: ˈpxlji ˈtark

Tłumaczenia na język francuski:

  • marché aux puces   
    (noun   )
     
    bazar z rzeczami używanymi, artykułami dla kolekcjonerów

Przykładowe zdania z "pchli targ", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zrobiłeś najazd na pchli targ?Tu as dévalisé les Puces?
Oznacza to, że węgierski rząd i Komisja działali w sposób demokratyczny i zgodny z prawem, a wy urządzacie tu dziś sobie polityczny pchli cyrk.Le gouvernement hongrois et la Commission ont ainsi agi dans le respect de la législation et de façon démocratique, pendant que vous étiez occupés ici à monter un cirque de puces savantes.
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces (DAPP
Ten produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZSProMeris Spot-on peut participer à un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP
Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZSLe médicament peut être intégré à un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP
Preparat można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji psów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de lutte contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique aux piqûres de puces
Produkt można stosować również jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, uczuleniowej reakcji psów na ugryzienia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chiens aux piqûres de puces
Produkt można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji kotów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chats aux piqûres de puces
Wreszcie, panie i panowie, powinniśmy się zajmować problemami, których rozwiązanie jest daleko bardziej pilne niż obecny polityczny pchli cyrk.Pour en finir, nous devrions, Mesdames et Messieurs, aborder des questions dont la résolution est bien plus importante que ne l'est ce cirque de puces politiques.
W przypadku sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez producenta lub inną osobę, za którą jest on bezpośrednio odpowiedzialny, w gospodarstwie lub na targu, etykietowanie indywidualne nie jest jednak obowiązkowe, informacje te muszą być zawarte jedynie na szyldzieToutefois, dans le cas de vente directe assurée par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, l’étiquetage individuel n’est pas obligatoire, seul un panonceau doit mentionner ces éléments
Pomoc obejmuje środki z zakresu kampanii reklamowych, promocji sprzedaży, targów i wystaw, jak również prac skierowanych do mediów i reklamy, mających na celu promowanie sprzedaży bawarskiego mleka i wyrobów mlecznychL'aide a pour objet des mesures concernant les campagnes publicitaires, la promotion des ventes et les foires et exhibitions, ainsi que des initiatives s'adressant aux médias et au secteur publicitaire en vue de promouvoir la vente du lait et des produits laitiers bavarois
Dobij targu, póki jeszcze możesz!Collabore, avant qu' il soit trop tard!
W związku z obecnymi ograniczeniami budżetowymi Parlament ostatecznie zgodził się na zejście do poziomu 2,91 %, pod warunkiem że zostaną spełnione pewne warunki polityczne (przeprowadzenie debaty w sprawie przyznania zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zakończenia targów między państwa członkowskimi, zapewnienie elastyczności budżetu i finansowania głównych priorytetów strategicznych).Étant donné les contraintes budgétaires actuelles, le Parlement européen a finalement préféré réduire à 2,91 % cette augmentation à la condition que certaines conditions politiques soient réunies (débat sur l'attribution de ressources propres à l'Union européenne afin d'en finir avec les négociations de "marchands de tapis" entre États membres, flexibilité sur le budget, financement des grandes priorités stratégiques).
organizacja forów służących wymianie wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwo w nich; opłaty za uczestnictwo, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem przestrzeni wystawowych, symboliczne nagrody (o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i jej zwycięzcęen ce qui concerne l'organisation de forums permettant le partage de connaissances entre entreprises, de concours, d'expositions et de foires, et la participation à ces événements: les droits de participation, les frais de déplacement, les coûts de publication, la location de locaux d'exposition et les prix symboliques octroyés dans le cadre de concours (dans la limite de ‧ EUR par prix et par lauréat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1111 zdań frazy pchli targ.Znalezione w 0,783 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.