wymowa: IPA: ˈpxlji ˈtark

Tłumaczenia na język francuski:

  • marché aux puces   
    (noun   )
     
    bazar z rzeczami używanymi, artykułami dla kolekcjonerów

Przykładowe zdania z "pchli targ", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zrobiłeś najazd na pchli targ?Tu as dévalisé les Puces?
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces
Produkt można stosować również jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, uczuleniowej reakcji psów na ugryzienia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chiens aux piqûres de puces
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces (DAPP
Preparat można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji psów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de lutte contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique aux piqûres de puces
Ten produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZSProMeris Spot-on peut participer à un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP
Produkt można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji kotów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chats aux piqûres de puces
Wreszcie, panie i panowie, powinniśmy się zajmować problemami, których rozwiązanie jest daleko bardziej pilne niż obecny polityczny pchli cyrk.Pour en finir, nous devrions, Mesdames et Messieurs, aborder des questions dont la résolution est bien plus importante que ne l'est ce cirque de puces politiques.
Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZSLe médicament peut être intégré à un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP
Oznacza to, że węgierski rząd i Komisja działali w sposób demokratyczny i zgodny z prawem, a wy urządzacie tu dziś sobie polityczny pchli cyrk.Le gouvernement hongrois et la Commission ont ainsi agi dans le respect de la législation et de façon démocratique, pendant que vous étiez occupés ici à monter un cirque de puces savantes.
Praca operacyjna wymaga ubijania targów z opozycjaTout cela grâce ø des missions de terrain pour l' ennemi
Celem targów jest umożliwienie wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom wymiany wiedzy na temat produktów regionalnych i ich produkcji poprzez wykłady i fora dyskusyjneÀ l'occasion de la foire, toutes les petites et moyennes entreprises agricoles peuvent échanger leurs connaissances concernant les produits régionaux (et leur production) et ce, dans le cadre de conférences et de forums de discussion
do ‧ % kosztów w postaci usług dotowanych dotyczących kształcenia i szkolenia rolników, usług doradczych, usług dotyczących organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, dotyczących publikacji, katalogów i stron internetowych oraz rozpowszechniania wiedzy naukowejjusqu'à ‧ % des dépenses engagées sous la forme de services subventionnés, en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; les publications, les catalogues et les sites web; et la vulgarisation des connaissances scientifiques
organizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów, oraz uczestnictwo w nichen ce qui concerne l'organisation de forums pour le partage de connaissances entre entreprises, de concours, d'expositions et de foires, et la participation à ces événements
Państwa Członkowskie nie będą zabraniać wystawiania, na przykład podczas targów handlowych, wystaw i pokazów, PWE, które nie są zgodne z postanowieniami odpowiednich środków wykonawczych, pod warunkiem że zaopatrzone będą one w widoczne oznaczenia, iż nie zostaną wprowadzone na rynek i/lub do użytkowania przed zapewnieniem ich zgodności z postanowieniamiLes États membres ne s'opposent pas, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à la présentation de produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service avant leur mise en conformité
przyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych i usług zastępstwa w przypadku nieobecności rolnika spowodowanej chorobą lub urlopem, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji, katalogów i stron internetowychjusqu'à ‧ % des dépenses consacrées à l'enseignement et à la formation des agriculteurs; à des services de conseil; à l'organisation de forums, concours, expositions et foires; à des publications, catalogues et sites web
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1111 zdań frazy pchli targ.Znalezione w 0,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.