wymowa: IPA: ˈpxlji ˈtark

Tłumaczenia na język francuski:

  • marché aux puces   
    (noun   )
     
    bazar z rzeczami używanymi, artykułami dla kolekcjonerów

Przykładowe zdania z "pchli targ", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyobraźcie sobie: jesteście w domu, i właśnie urządzacie przyjęcie urodzinowe waszej córki... i dopiero co wyłożyliście pięćdziesiąt dolców oglądając jakąś...... żałosną ofiarę losu która potrafi wyciągnąć wyliniałego królika z kapelusza kupionego na pchlim targuVous êtes chez vous, c' est l' anniversaire de votre fille... et vous avez casqué ‧ $ pour voir un ringard... sortir un lapin miteux d' un chapeau rapiécé
Zrobiłeś najazd na pchli targ?Tu as dévalisé les Puces?
Korzyść ma charakter selektywny, ponieważ jest ona ograniczona tylko do tych przedsiębiorstw, które podejmują inwestycje skierowane wyłącznie na uczestnictwo w targach zagranicznych, wyłączając innych konkurentów, którzy nie uczestniczą w takich targach (np. przedsiębiorstwa uczestniczące w targach lokalnychL'avantage ainsi conféré paraît sélectif, car il est limité aux entreprises réalisant des investissements exclusivement liés à la participation à des foires à l'étranger et exclut d'autres concurrents qui ne participent pas à ces foires (par exemple, les entreprises participant à des foires locales
Obecnie Porc d’Auvergne jest obecny podczas wydarzeń branżowych oraz targów otwartych dla ogółu społeczeństwa, takich jak szczyt hodowlany w Clermont-Ferrand, targi SIRHA w Lyonie czy Międzynarodowe Targi Rolnicze w ParyżuAujourd’hui, le porc d’Auvergne est présent dans des manifestations professionnelles ou des salons grand public comme le Sommet de l’elevage à Clermont-Ferrand, le SIRHA à Lyon, ou le Salon international de l’agriculture à Paris
przy przyjęciu założenia, że usługi te dotyczą czasowego udostępniania stoisk klientom prezentującym swoją ofertę na targach i wystawach, które zazwyczaj poprzedza sporządzenie projektu i wizualizacji stoiska oraz ewentualny transport elementów stoiska i jego montaż w miejscu organizacji targów lub wystawy, a klienci usługodawcy wystawiający swoje towary lub usługi, uiszczają odrębnie organizatorowi danej imprezy opłaty za samą możliwość udziału w targach czy w wystawie, które obejmują koszty mediów, infrastruktury targowej, obsługi medialnej itpétant entendu que ces prestations de services ont pour objet la mise à disposition temporaire de stands pour des clients présentant leur offre sur des foires et expositions, impliquant habituellement au préalable l’élaboration d’un projet et de la visualisation du stand et, éventuellement, le transport des éléments du stand et le montage de celui-ci sur le lieu d’organisation des foires ou expositions, et que les clients du prestataire, qui présentent leurs produits ou services, versent séparément à l’organisateur de la manifestation une redevance pour la simple possibilité de participer à ces foires ou expositions, qui couvre les frais relatifs aux services et fournitures d’utilité générale, à l’infrastructure de la foire, au service de communication aux médias, etc
Pomoc udzielana jest na zakładanie organizacji producentów rynku rolników, organizację i szkolenia w zakresie festiwali żywności, organizację wystaw i konkursów, doradztwo na rzecz organizacji targów, udział w targach, szkolenia na rzecz uczestnictwa w targach i w zakresie umiejętności marketingowychL'aide est accordée pour la mise en place d'organisations de producteurs en vue des marchés agricoles, l'organisation de festivals gastronomiques et la formation à cet effet, l'organisation d'expositions et de concours, les services de conseil pour l'organisation de foires commerciales, la participation aux foires commerciales, la formation en vue de la participation aux foires commerciales et les compétences en matière de commercialisation
Komisja potwierdza, że uznaje omawiany system za system o specyficznym charakterze, gdyż przykładowo pomaga jedynie spółkom, które działają w sektorze eksportu i wystawiają wyroby na zagranicznych targach w przeciwieństwie do przedsiębiorstw usługowych, przedsiębiorstw handlujących towarami nienadającymi się do wystawiania na targach oraz przedsiębiorstw uczestniczących w targach lokalnychLa Commission confirme son avis selon lequel il s’agit d’un régime à caractère spécifique dans la mesure, par exemple, où il ne favorise que les entreprises qui opèrent dans le secteur des exportations et donc exposent des produits lors de foires à l’étranger, contrairement aux entreprises qui fournissent des services, aux entreprises qui commercialisent des biens ne se prêtant pas à être exposés lors de foires ainsi qu’à celles qui participent à des foires locales
Przedstawiciele konsorcjum biorą udział w różnych wystawach oraz targach, do największych należą: Polagra w Poznaniu, targi Zielony Tydzień w Berlinie, targi Agribex w Brukseli oraz lokalne imprezy wystawowe i targoweLes représentants du consortium sont présents dans différents salons et foires, qu'il s'agisse de manifestations d'importance comme Polagra à Poznań, la Semaine verte à Berlin, Agribex à Bruxelles, ou de manifestations locales
Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZSLe médicament peut être intégré à un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces (DAPP
Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FADLe médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces
Ten produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZSProMeris Spot-on peut participer à un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP
Produkt można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji kotów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chats aux piqûres de puces
Wreszcie, panie i panowie, powinniśmy się zajmować problemami, których rozwiązanie jest daleko bardziej pilne niż obecny polityczny pchli cyrk.Pour en finir, nous devrions, Mesdames et Messieurs, aborder des questions dont la résolution est bien plus importante que ne l'est ce cirque de puces politiques.
Oznacza to, że węgierski rząd i Komisja działali w sposób demokratyczny i zgodny z prawem, a wy urządzacie tu dziś sobie polityczny pchli cyrk.Le gouvernement hongrois et la Commission ont ainsi agi dans le respect de la législation et de façon démocratique, pendant que vous étiez occupés ici à monter un cirque de puces savantes.
Produkt można stosować również jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, uczuleniowej reakcji psów na ugryzienia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chiens aux piqûres de puces
Preparat można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji psów na ukąszenia pchełIl peut également être intégré à un programme thérapeutique de lutte contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique aux piqûres de puces
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 974 zdań frazy pchli targ.Znalezione w 4,704 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.