wymowa: IPA: ɔˈdɛbraʨ̑

Tłumaczenia na język francuski:

 • prendre       
  (Verb  ) (verb   )
 • collecter   
  (Verb  ) (verb   )
 • dessables   
 • priver     
  (verb   )
 • recevoir     
  (verb   )
 • retirer     
  (verb   )
 • répondre       
  (verb   )
 • ôter     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od odbieraćKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

konwersacja nieodebranaconversation manquée
Odebrane plikiFichiers reçus
odebranieréception
Otwórz odebrane plikiOuvrir le dossier des fichiers reçus
połączenie nieodebraneappel manqué
powiadomienie o nieodebranym połączeniunotification d'appel en absence

Przykładowe zdania z "odebrać", pamięć tłumaczeniowa

add example
W wyniku redystrybucji odebrano dochody przemysłowi i przekazano firmom, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby giełdy.Les recettes des industries ont été redistribuées à des entreprises qui produisent de l'électricité pour les places boursières.
W związku z powyższym wzywamy nowe "samozwańcze władze” mauretańskie do przywrócenia narodowi Mauretanii praw, które w grabieżczy sposób jemu odebrały.Nous demandons donc aux nouveaux hommes forts de Mauritanie de rendre au peuple mauritanien le pouvoir qu'ils lui ont volé.
Przepraszam za spóźnienie, musiałam odebrać Bernie' go z jego próbyDésolé, suis en retard, j' ai dû déposer Bernie à la répétition
Idź i odbierz im Ong- BakVa chercher Ong Bak!Va!
Kobiety nie mają prawa do aborcji, planuje się odebranie im prawa do zapłodnienia in vitro.Les femmes n'ont pas le droit d'avorter et on prévoit de les priver de leur droit de fécondation in vitro.
W piątek, gdy odebrałem rower,/ byłem świadkiem dziwnej rozmowyLe vendredi, en allant prendre la bicyclette, je fus témoin d' une étrange altercation
Może pan odebrać u pielęgniarekVous pouvez le prendre depuis notre poste
Odbierzemy, gdy nas wypuszcząOn viendra le rechercher quand on sortira.- D' accord
Chcemy, jako liberalni demokraci, porozumień handlowych wolnych od struktur biurokratycznych i centralizmu. Chcemy, aby odebrały one kontrolę nad zasobami i bogactwem strukturom oligarchicznym rządzącym obecnie w państwach naszych partnerów.En tant que démocrates libéraux, nous voulons des accords commerciaux sans structures bureaucratiques et décentralisés, et nous souhaitons qu'ils enlèvent le contrôle des ressources et de la richesse à certaines structures oligarchiques actuellement dominantes dans certains pays partenaires.
Musimy odebrać moją siostręEn route, on va chercher ma soeur
Dlaczego nie chce odebrać telefonu?Pourquoi ne répond- il pas?
Odebrałeś mi życie i zmieniłeś je w koszmarTu as fait de ma vie un cauchemar
Propagowana wolność seksualna prowadzi do odebrania godności kobiecie traktowanej jako obiekt seksualny i prowokuje do przemocy.La liberté sexuelle, telle que propagée, vole aux femmes leur dignité en les réduisant à des objets sexuels et encourage la violence.
Gdzie można odebrać przelew?Les virements
Próbowałem odebrać mu PierścieńJ' ai voulu lui prendre l' Anneau
Mam tu na myśli w szczególności rejestr oraz odebranie pewnych uprawnień w przypadku poważnego naruszenia prawa.Je fais référence en particulier au registre et au retrait de certaines autorisations en cas d'infractions graves.
W przypadku poważnych naruszeń przepisów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b, uznanych za poważne ze względu na ich systematyczny i umyślny charakter lub próby ukrycia czynów, i za które odpowiedzialny jest zarządzający transportem, właściwy organ stwierdza, że zarządzający transportem przedsiębiorstwa, któremu odebrano zezwolenie, jest niezdolny do zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorstwaEn cas d'infractions graves visées à l'article ‧, paragraphe ‧, point b), dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité ou par des tentatives de dissimulation de faits et dont le gestionnaire de transport est responsable, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l'entreprise dont l'autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise
Wiem tylko że kochałam go i został mi odebranyJe sais juste qu' il m' aimait et qu' on me l' a enlevé
Jakbym nawiązała z kimś bardzo silną więź... i nagle ktoś mi go odebrałComme si vous aviez cette étrange et... puissante relation avec quelqu' un, et brusquement, il disparaît
Proszę mi wybaczyć odbiorę wygranaJe vais chercher mes gains.Alors?
Chociaż mam poważne zastrzeżenia co do przestrzegania praw człowieka w Mołdawii, pozytywnie odebrałem niedawne uwagi Amnesty International, w szczególności dotyczące dokonanej w październiku przez Mołdawię ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, co jest bardzo pozytywnym objawem.Même si j'ai de sérieuses inquiétudes concernant la situation des droits de l'homme en Moldavie, j'ai été encouragé à suivre cette voie par les récents commentaires d'Amnesty International, en particulier en ce qui concerne la ratification par la Moldavie, en octobre dernier, du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ce qui représente un pas très positif.
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia ‧ grudnia ‧ r. o odebraniu skarżącemu punktów awansu i pierwszeństwaDemande d’annulation de la décision de l’AIPN du ‧ décembre ‧ relative à la suppression des points de promotion et de priorité du requérant
Spodziewam się przesyłki.W razie czego odbierzJ' attends un colis, tu pourras jeter un oeil?
Dlatego zwracamy się do władz birmańskich o przestrzeganie praw do stowarzyszania się i wolności wypowiedzi oraz do zwolnienia więźniów politycznych. Wierzymy także że ta niezwykła kobieta, na którą czekamy w Parlamencie Europejskim lub którą odwiedzimy, jeżeli nie będzie mogła odebrać swojej Nagrody im.Nous demandons donc aux autorités birmanes de respecter les droits d'association et la liberté d'expression et de libérer les prisonniers politiques, et nous faisons confiance à cette femme remarquable, que nous attendons au Parlement européen ou vers laquelle nous irons si elle ne peut pas recevoir son prix Sakharov, pour maintenir un esprit de liberté dans ce pays déchiré.
Jego załoga ma moralne i legalne prawo... „ użyć środków siłowych, aby odebrać mu władzę. ”" Son équipage est légalement autorisé à recourir à la maniêre forte pour le destituer de son commandement. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1456 zdań frazy odebrać.Znalezione w 1,183 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.