wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • ciel       
  (Noun  m) (noun, ijec   )
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  Paradis de l'après vie dans certaines religions.
   
  La partie de l'atmosphère terrestre et l'espace qui la surplombe, qui est visible depuis la surface de la terre. Pendant la journée, elle est perçue comme étant bleue, et noire durant la nuit.
 • paradis     
  (Noun  m) (noun   )
 • Olympe   
 • au-delà   
  (Noun  ) (advb   )
 • azur     
  (noun, adjv   )
 • cieux   
 • firmament     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)

Picture dictionary

ciel
ciel

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (15)

atlas niebaatlas céleste; atlas du ciel
Autostrada do niebaLes Routes du Paradis
biegun niebapóle céleste
Błękit niebaBlue Sky
być w siódmym niebieêtre au septième ciel
jak grom z jasnego niebacomme un cheveu sur la soupe
manna z niebamanne du ciel
mapa niebacarte céleste
mechanika niebamécanique céleste
Niebo nad BerlinemLes Ailes du désir
poruszyć niebo i ziemięremuer ciel et terre
siódme nieboseptième ciel
świątynia niebatemple du ciel
Świątynia NiebaTemple du ciel
Wszystkie psy idą do niebaCharlie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jej matka nie akceptowała go, więc zrobiła wielką wyrwę na niebie, żeby rozdzielić ich na wiekiSa mère n' approuve pas sa relation. alors, elle coupa une grande riviere dans le ciel pour les séparer à jamais
Parlament Europejski i Rada przyjęły do wiadomości wspólnotowy wkład na rzecz wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, Czyste niebo, ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), wywodzących się z siódmego programu ramowego (‧ mln EUR na lata ‧-‧ jako kwota maksymalna) zgodnie z wnioskiem Komisji wraz z odpowiednią kwotą na obecny okres wieloletnich ram finansowych przewidziany w programowaniu finansowymLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de la contribution de la Communauté aux entreprises communes ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC et IMI, issues du septième programme cadre (‧ millions d'euros) pour la période ‧-‧ au maximum, telle que proposée par la Commission avec le montant correspondant pour le cadre financier pluriannuel actuel prévu dans la programmation financière
I nastała wielka cisza... w niebie i na ziemiEt il y eut un grand silence... au paradis et sur terre
Potrzebujemy porozumienia w tych sprawach, jeśli sen o wspólnym europejskim otwartym niebie ma się urzeczywistnić.Nous devons atteindre un consensus sur ces questions si nous tenons à ce que le ciel commun européen devienne une réalité.
" I nareszcie widzę światło, jakby niebo powstało od nowa "Car enfin la brume s' est levéeEt je suis tout éblouie
" Wielkie nieba, udalo mi sie" Ca y est!J' y suis arrivé
Będziemy się wspinać pod niebem Amazonii i rozmawiać o przygodach, które przeżyłyśmyNous verrons les canopées d' Amazonie et parlerons de ce que nous avons vécu
Roczny wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo podlega weryfikacji na podstawie działań podjętych przez innych członkówLa contribution financière annuelle de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky est versée sous réserve de la vérification des activités réalisées par les autres membres
" Wujku Kure, patrząc z Nieba, dostrzeżesz nas z jego jajami w rękach "C' est Ia nôtre:Chibro, quand on Iui arrachera Ies couiIIes tu I' entendras du paradis.- Bravo, Pinki
na piśmie - (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo” za rok budżetowy 2009.par écrit. - (LT) J'ai avalisé ce rapport et à la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009.
Istnieje jednak znacząca różnica pomiędzy równikowym a geograficznym układem współrzędnych: ten drugi jest dostosowany do Ziemi; obraca się wraz z nią. Układ równikowy dopasowany jest do gwiazd właściwie, współrzędne równikowe nie są do końca do nich dopasowane. Zobacz: precesja. Ponadto, jeżeli zamiast rektascensji wykorzystywany jest kąt godzinny, to układ równikowy dopasowany jest do Ziemi, a nie do gwiazd., więc wydaje się obracać z nimi po niebie. Oczywiście to Ziemia obraca się, podczas gdy niebo pozostaje nieruchomeIl existe toutefois une différence importante entre le système de coordonnées équatorial et le système de coordonnées géographique & ‧‧;: le système géographique est fixé à la Terre & ‧‧;; il tourne avec la Terre. Le système équatorial est fixé aux étoiles en fait, les coordonnées équatoriales ne sont pas tout à fait fixées aux étoiles. Voir précession. De plus, si l' on utilise l ' angle horaire au lieu de l' ascension droite, le système équatorial devient fixé à la Terre, non pas aux étoiles., donc il semble se déplacer avec les étoiles alors qu' en réalité c' est la Terre qui tourne et le ciel est immobile
Rząd dwukołowych wozów, stojących na zadku, z dyszlami w niebo, wypełniał od świtu rynek, ciągnąc się wzdłuż domów od kościoła aż do oberży.La Place, dès le matin, était encombrée par une file de charrettes qui, toutes à cul et les brancards en l’air, s’étendaient le long des maisons depuis l’église, jusqu’à l’auberge.
Pamiętam niepokój wywołany świadomością, że ziemia i niebo są odcięte, że żołnierze okupujących wojsk strzegli żelaznej kurtyny.Je me rappelle l'angoisse que suscitait le fait de savoir que le pays et le ciel étaient fermés et que les soldats de l'armée d'occupation protégeaient le rideau de fer.
osoby prawne ubiegające się o status liderów ZDT lub wspólników przyjmą statut wspólnego przedsiębiorstwa Czyste nieboles entités juridiques souhaitant devenir responsables de démonstrateurs technologiques intégrés ou associés acceptent les statuts de l'entreprise commune Clean Sky
Wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo informuje grupę przedstawicieli państw narodowych o działaniach podjętych w następstwie tych zaleceńL'entreprise commune Clean Sky informe le groupe des représentants des États des suites qu'elle a données à ces recommandations
Wspólne przedsięwzięcie Czyste Niebo *Établissement de l'entreprise commune CLEAN SKY *
Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo” za rok 2009, gdyż pomimo pewnych uchybień w budżecie przedsiębiorstwa uważam, że możemy być pewni, iż wyniki kontroli w przyszłości poprawią się, jako że przedsiębiorstwo znajduje się nadal w początkowej fazie działalności.J'ai voté pour l'octroi d'une décharge sur le budget 2009 de l'entreprise commune Clean Sky car, malgré un certain nombre d'irrégularités dans le budget de l'entreprise, je pense que nous pouvons compter sur des améliorations ultérieures de son audit de performance, étant donné qu'elle est encore en phase de démarrage.
U was niebo też jest takie niebieskie?- CzasamiLe ciel est aussi bleu sur Vulcain?
Śledząc ciało Układu Słonecznego & kstars; pokazuje jego drogę na niebie, dołączając ślad orbity. By zobaczyć tą orbitę należy zwiększyć krok zegara (na np. ‧ dzieńEn suivant un objet du système solaire, & kstars; attachera automatiquement une trace orbitale, montrant le chemin du corps à travers le ciel. Vous aurez vraisemblablement besoin de changer le pas de l' horloge pour une valeur plus grande (comme ‧ & ‧‧; jour) pour voir la trace
Tak. Serwer INDI można uruchomić na maszynie podłączonej do teleskopu, serwer będzie nasłuchiwał poleceń od klienta & kstars;. Po podłączeniu, sterowanie teleskopem możliwe jest z mapy nieba. Procedura opisana jest szczegółowo w sekcji Zdalne sterowanie urządzeniemOui. Vous pouvez démarrer un serveur INDI sur la machine connectée à votre télescope, et le serveur écoutera les requêtes des clients & kstars;. Une fois que vous aurez connecté, vous pouvez contrôler votre télescope directement depuis la carte du ciel. Cette procédure est décrite en détail dans la section Contrôle de périphérique distant
Cele wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo są następująceL'entreprise commune Clean Sky a pour objectifs
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Jako podmiot posiadający osobowość prawną wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo powinno ponosić odpowiedzialność za swoje działaniaEn tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Clean Sky réponde de ses actes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1088 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,74 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.