Tłumaczenia na język francuski:

  • ski     
    (Noun  m) (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

nartaski
zjeżdżać na nartachskier

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
Prowadzić i jeść jednocześnie jest tak wygodnie jak wypełniać PIT zjeżdżając na nartachManger en conduisant est aussi facile que jongler en skiant
Ukradłem parę nartIl y a des années, à la montagne
Mówię więc sobie, że nie obchodzi mnie ich fotosynteza; chcę jeździć na nartach, opalać się i prowadzić normalne życie.Alors je me dis: "Je m'en moque complètement de leur photosynthèse, ce que je veux, c'est faire du ski, prendre des bains de soleil et mener une vie normale".
pozaszkolne zajęcia indywidualne i grupowe nauki brydża, tańca, muzyki, jazdy na nartach, pływania i innecours extrascolaires, individuels ou collectifs, de bridge, de danse, de musique, de ski, de natation ou d
Panie przewodniczący! Jako Fin jestem zagorzałym kibicem skoków narciarskich i - używając przenośni - chcę powiedzieć panu premierowi, że zadanie prezydencji słoweńskiej jest jak skocznia w Planicy, narzędzia, które ma pan do dyspozycji, są jak narty Elan i mam nadzieję, że ma pan siłę woli Primoža Peterki.Monsieur le Président, en bon Finlandais, je suis passionné de saut à ski et, pour utiliser une métaphore, je dirais au Premier ministre que la tâche de la Présidence slovène est comme la colline de Planica, que ses instruments sont comme des skis Elan, et j'espère qu'il a la volonté de Primož Peterka.
Charlie, co sądzisz o jeździe na nartach?Masz ochotę na ośnieżone stoki w Vermont?Ça te branche, les mamelons blancs du Vermont?
Bagażniki dachowe, bagażniki na narty oraz anteny radiowe odbiorcze lub nadawcze, które uzyskały homologację jako oddzielne zespoły techniczne, nie mogą być oferowane do sprzedaży, sprzedawane ani kupowane, jeżeli nie są zaopatrzone w instrukcje montażuUne fois réceptionnées en tant qu’entités techniques, les galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et antennes radiotéléphoniques ne doivent être mises sur le marché, vendues et achetées qu’accompagnées d’instructions de montage
Piszą o kolesiu, który jeździł na nartach w górskiej dziczy.Dosłownie w " górskiej dziczy "On raconte qu' un homme skiait dans les " montagnes sauvages ". " montagnes sauvages " précisément
Co powiesz na to żebyśmy pojeździli na nartach?Que dites-vous d'aller skier ?
typu oddzielnego zespołu technicznego – bagażnika dachowego, bagażnika na narty lub anteny radiowej odbiorczej bądź nadawczejd’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspanderymatériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnychVous skiez très bien
Homologacja w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielne zespoły techniczneHomologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
Jednak rozwiązanie tego problemu jest już bliskie dzięki znacznej większości głosów oddanych w Parlamencie Europejskim w styczniu ‧ r. za poparciem propozycji, aby w każdym europejskim pociągu była wydzielona wielofunkcyjna część przeznaczona do przewożenia na przykład wózków inwalidzkich, nart i rowerówUne solution à ce problème de trafic cycliste transfrontalier semble toutefois se dessiner, puisque le Parlement européen, dans un texte adopté à une large majorité en janvier ‧, demande que tous les trains en Europe disposent d'un espace polyvalent prévu pour transporter, par exemple, des fauteuils roulants, skis, et bicyclettes
Ja i Jason zjeżdżamy na nartachJason et moi faisions du patin à glace
Jednak musimy być świadomi i zważać na to, że piękne, nienaruszone środowisko jest też częścią narciarstwa, a ludzie nie będą jeździć na narty tam, gdzie już go nie ma.Cependant, nous devons être conscients et tenir compte qu'un bel environnement intact fait aussi partie du ski, et que sans cela, les gens ne skieront plus.
CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnychCPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
Na pewno bardzo polubię nartyJe vais adorer le ski
Próbował przeskoczyć na odrzutowej narcie wodnej z jeziora do basenu i nadział się kroczem na stalowe ogrodzenieIl a voulu sauter en Jet Ski entre un lac et une piscine, et s' est empalé les testicules sur une clôture de fer
Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu oddzielnego zespołu technicznego, tj. bagażnika dachowego, bagażnika na narty oraz anteny radiowej odbiorczej lub nadawczejCommunication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
A teraz narty wodne!Maintenant, de la moto marine!
Wniosek o homologację typu w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielny zespół technicznyDemande d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
Posiedzimy sami, dzieci będą szaIeć na nartachOn sera seuls, pendant que les enfants skieront
CPA ‧.‧.‧: Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; częściCPA ‧.‧.‧: Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures; patins à glace et patins à roulettes; et leurs parties
Poprosiła Boba, by nauczył ją jeździć na nartach.Elle demanda à Bob de lui apprendre à skier.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 2,086 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.