Tłumaczenia na język francuski:

  • ski     
    (Noun  m) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Wodne – do jazdy na holu za motorówką
 
smarowane smarami
 
deski u butów
 
deski marki Elan
 
Wodne – nie nadają się do jazdy po śniegu
 
białe szaleństwo
 
biegówki przy butach
 
Ski na stok
 
deski zjazdowca
 
deski Małysza
 
zimowe biegówki
 
wodne, nie na śnieg
 
potocznie narciarstwo
 
biatlonowe deski
 
te co skaczą i biegają
 
narty wodne
 
Sprzęt Tomasza Sikory, Justyny Kowalczyk
 
biegowe na nogach Tomasza sikory
 
deski marki Rossignol
 
Sprzęt Justyny Kowalczyk
 
sprzęt zimowy
 
biegówki lub skokówki
 
biegowe z wiązaniami
 
Ski
 
przy butach alpejki
 
jazda na nartach
 
deski z wiązaniami
 
biegówki
 
daw. sanie syberyjskie, długie i lekkie
 
Wodne lub zjazdowe
 
Deska do zjeżdżania
 
atrybut narciarza
 
Deski do szusowania po stoku
 
deski na stok
 
deski do slalomu
 
Sprzęt sportowy zimowy
 
dawniej na nogach Małysza
 
boazeria na stoku
 
deski potrzebne do giganta

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

nartaski
zjeżdżać na nartachskier

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przykro mu natomiast , że nie może pojechać na narty do Andory z powodu ocieplenia klimatu , ale nie kojarzy tych dwóch rzeczy z „ nauką " .En revanche il déplore que son stage de ski à Andorre ait été annulé à cause du réchauffement climatique mais il ne relie pas ces faits à la science .
Na pewno bardzo polubię nartyJe vais adorer le ski
On kompletnie nie potrafi pływać, ale w nartach jest najlepszy.Il ne sait pas du tout nager, mais quand il faut skier, c'est le meilleur.
Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnychVous skiez très bien
Jednak musimy być świadomi i zważać na to, że piękne, nienaruszone środowisko jest też częścią narciarstwa, a ludzie nie będą jeździć na narty tam, gdzie już go nie ma.Cependant, nous devons être conscients et tenir compte qu'un bel environnement intact fait aussi partie du ski, et que sans cela, les gens ne skieront plus.
Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winyEn ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute
sprzęt sportowy, taki jak namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, wysokogórski, broń sportowa z amunicją, rowery bez silnika, łodzie i kajaki o długości do ‧ m, narty, rakiety tenisoweengins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d
typu oddzielnego zespołu technicznego – bagażnika dachowego, bagażnika na narty lub anteny radiowej odbiorczej bądź nadawczejd’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspanderymatériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
Bagażniki dachowe oraz bagażniki na nartyPorte-bagages et barres porte-skis
Posiedzimy sami, dzieci będą szaIeć na nartachOn sera seuls, pendant que les enfants skieront
Panie przewodniczący! Jako Fin jestem zagorzałym kibicem skoków narciarskich i - używając przenośni - chcę powiedzieć panu premierowi, że zadanie prezydencji słoweńskiej jest jak skocznia w Planicy, narzędzia, które ma pan do dyspozycji, są jak narty Elan i mam nadzieję, że ma pan siłę woli Primoža Peterki.Monsieur le Président, en bon Finlandais, je suis passionné de saut à ski et, pour utiliser une métaphore, je dirais au Premier ministre que la tâche de la Présidence slovène est comme la colline de Planica, que ses instruments sont comme des skis Elan, et j'espère qu'il a la volonté de Primož Peterka.
CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnychCPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
Bagażniki dachowe, bagażniki na narty oraz anteny radiowe odbiorcze lub nadawcze, które uzyskały homologację jako oddzielne zespoły techniczne, nie mogą być oferowane do sprzedaży, sprzedawane ani kupowane, jeżeli nie są zaopatrzone w instrukcje montażuUne fois réceptionnées en tant qu’entités techniques, les galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et antennes radiotéléphoniques ne doivent être mises sur le marché, vendues et achetées qu’accompagnées d’instructions de montage
Co jest, Malfoy?Zgubiłeś narty?Malefoy, t' as perdu tes skis?
Kochana Bridget, czy zechciałabyś... wybrać się ze mną na narty?Bridget chérie... accepterais- tu d' aller skier un week- end?
A teraz narty wodne!Maintenant, de la moto marine!
Następnie turysta zapoznaje się z historią nart , historycznymi ubraniami narciarskimi oraz dowiaduje się o osobistościach , które odwiedziły Montafon , takich jak sławny pisarz Ernest Hemingway , który nie tylko mieszkał tutaj przez pewien czas , ale także napisał kilka ze swoich dzieł .Ces informations concernent aussi l histoire du ski , l histoire de la mode vestimentaire d hiver et les personnalités qui ont visité Montafon , comme le célèbre écrivain Ernest Hemingway qui ne s est pas contenté d y séjourner mais qui y a aussi écrit une partie de son œuvre .
Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winyEn ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute
Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu oddzielnego zespołu technicznego, tj. bagażnika dachowego, bagażnika na narty oraz anteny radiowej odbiorczej lub nadawczejCommunication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 75 zdań frazy narty.Znalezione w 0,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.