Tłumaczenia na język francuski:

  • ski     
    (Noun  m) (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

nartaski
zjeżdżać na nartachskier

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
Co powiesz na to żebyśmy pojeździli na nartach?Que dites-vous d'aller skier ?
Sprzęt i wyposażenie służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania innych sportów wodnychArticles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques
Posiedzimy sami, dzieci będą szaIeć na nartachOn sera seuls, pendant que les enfants skieront
Muszę kupić nowe narty.Je dois acheter de nouveaux skis.
CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnychCPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
Muszę kupić nową parę nart.Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
Dlaczego w tym tygodniu musimy finansować lekcje jazdy na nartach?Pourquoi avons-nous besoin de financer des stages de ski cette semaine?
No cóż... chyba jedziemy na nartyJe suppose qu' on part skier
Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty muszą być zamontowane na pojeździe w taki sposób, aby możliwe było ich zablokowanie w co najmniej jednym kierunku, a także, aby poziome, wzdłużne oraz poprzeczne siły, które mogą być przekazane, były co najmniej równe pionowej nośności bagażnika, zgodnie ze wskazaniami producentaLes porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu’au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l’assemblage
Jeżeli chodzi o przedmioty pozostawione w pojazdach lub znajdujące się w kontenerach-bagażnikach (np. w kontenerach na bagaż lub na narty), przymocowanych do pojazdu, przewoźnik odpowiada tylko za szkody wynikłe z jego winyEn ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute
Nie mogę pogodzić się z myślą, że za dziesięć lat będziemy jeździć na nartach w pomieszczeniach zamkniętych na górze o wysokości około 100 metrów.Je ne me ferai pas à l'idée que dans dix ans, je ferai du ski en intérieur sur une pente d'à peine 100 mètres.
On co roku jeździ na narty na Hokkaido.Il skie à Hokkaido tous les hivers.
Ukradłem parę nartIl y a des années, à la montagne
Ja i Jason zjeżdżamy na nartachJason et moi faisions du patin à glace
Co jest, Malfoy?Zgubiłeś narty?Malefoy, t' as perdu tes skis?
On kompletnie nie potrafi pływać, ale w nartach jest najlepszy.Il ne sait pas du tout nager, mais quand il faut skier, c'est le meilleur.
Muszę kupić nowe narty.Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
typu oddzielnego zespołu technicznego – bagażnika dachowego, bagażnika na narty lub anteny radiowej odbiorczej bądź nadawczejd’un type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kultury fizycznej i sportu, jak piłki, rakiety, narty, łyżwy, rolki, kije, ciężarki, dyski, dzidy, hantle i ekspanderymatériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, raquettes, battes, skis, patins à glace, patins à roulettes, perches, poids, disques, javelots, haltères et extenseurs
Mówię więc sobie, że nie obchodzi mnie ich fotosynteza; chcę jeździć na nartach, opalać się i prowadzić normalne życie.Alors je me dis: "Je m'en moque complètement de leur photosynthèse, ce que je veux, c'est faire du ski, prendre des bains de soleil et mener une vie normale".
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 0,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.