wymowa: IPA: kfjjat [kfjjat̪]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • fleur     
  (Noun  f) (noun, adjv   )
   
  Organe reproductif
   
  La structure reproductive des angiospermes, constituée d'un réceptacle floral sur lequel viennent s'insérer des étamines et des carpelles entourées de pétales et de sépales.
   
  końcowy odcinek pędów roślin, o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, często barwnych, będący organem rozmnażania płciowego
 • contre-saison   
 • fleuron   
  (noun   )
 • macis   
  (noun   )
 • tilleul     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
roślina kwitnąca
 
pot. potocznie roślina doniczkowa

Picture dictionary

fleur
fleur

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (22)

Kampania Stu KwiatówCampagne des Cent Fleurs
korona kwiatucorolle; pétale
krokosz (kwiat)carthame
kwiat ciętyfleur coupée
kwiat malwy sudańskiejfleurs d’hybiscus
Kwiaty dla AlgernonaDes fleurs pour Algernon
kwiaty jaśminufleurs de jasmin
kwiaty rumiankufleurs de camomille
kwiaty śliwy w złotym wazoniejin ping mei
kwieciefleur
mimoza (kwiat cięty)mimosa (des fleuristes)
owad uszkadzający kwiatyinsecte déprédateur des fleurs
owocolistki w kwieciegynécée
produkcja kwiatów ciętychproduction de fleurs coupées
przerzedzanie kwiatówsuppression de fleurs
przerzedzanie zawiązków kwiatówÉclaircissage des fleurs
słupki w kwieciegynécée
szyjka słupka kwiatustyle
trwałość kwiatów ciętychvie en vase
uprawa kwiatówfloriculture
uprawa kwiatów cebulkowychculture des bulbes
wyciąg z kwiatówextrait de fleur

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kwiat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnychL’examen de l’intégralité de la notification, des informations présentées par le notifiant, des objections spécifiques soulevées par les États membres et de l’avis de l’EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée ‧.‧.‧) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre d’une utilisation ornementale
Modyfikacja przyznanych pomocy (pomoce N ‧/‧ i NN ‧/‧) w sektorze hodowli kwiatówModification d'aides approuvées (aides N ‧/‧ et NN ‧/‧) dans le secteur de la floriculture
Ona bardzo lubi kwiaty.Elle aime beaucoup les fleurs.
Cóź za przepiękne kwiatyQuelles jolies fleurs
- A ja o nich marzyłem, da pani wiarę? Często widziałem je tak wyraźnie, jak wtedy, gdy w letnie poranki słońce pukało w żaluzje... i wśród kwiatów błyskały pani obnażone ramiona.– Ah! que j’ai pensé à eux, savez-vous? Souvent je les revoyais comme autrefois, quand, par les matins d’été, le soleil frappait sur les jalousies... et j’apercevais vos deux bras nus qui passaient entre les fleurs.
Ona chce wiedzieć kto przysłał kwiaty.Elle veut savoir qui a envoyé les fleurs.
Był różowy i miał namalowany kwiatIl était rose avec des fleurs dessus
Uprawy ogrodnicze = ‧.‧.‧.‧.‧. (świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe) + ‧.‧.‧.‧. (świeże warzywa, melony i truskawki – uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami) + ‧.‧.‧.‧. (kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe lub pod niskimi osłonami- uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami + ‧.‧.‧.‧. (kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod szkłem lub pod innymi (dostępnymi) osłonami) + ‧.‧.‧. (uprawy grzybów) + ‧.‧.‧. (szkółkiHorticulture = ‧.‧.‧.‧.‧. [légumes frais, melons, fraises- de plein air ou sous abris bas (non accessible)- cultures maraîchères] + ‧.‧.‧.‧. [légumes frais, melons, fraises- cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)] + ‧.‧.‧.‧. [fleurs et plantes ornementales- de plein air ou sous abris bas (non accessible)] + ‧.‧.‧.‧. [fleurs et plantes ornementales- cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)] + ‧.‧.‧. (champignons) + ‧.‧.‧. (pépinières
Pomylił cię z pięknym kwiatemIl vous a pris pour une belle fleur
W ogrodzie jest wiele czerwonych kwiatów.Il y a beaucoup de fleurs rouges dans le jardin.
Drugi raz w kwiecie wiekuLa seconde fois, quand j' étais jeune
Chciałbym wysłać kwiatyJ' aimerais lui envoyer des fleurs
Mieszkańcy wychodzą z piwnic. aby powitać swoich wyzwolicieli kwiatami, łzami szczęścia i niezliczoną ilością podziękowańDes centaines de malheureux sortent des caves et saluent leurs libérateurs avec des larmes de joie
– Nawet kwiaty, które mają kolce? – Tak, nawet kwiaty, które mają kolce.– Même les fleurs qui ont des épines ? – Oui. Même les fleurs qui ont des épines.
Jest przedstawiany w naszych tekstach jako niebieski kwiat lotosull est symbolisé par un lotus bleu
Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane pod zadaszeniem (powierzchnia podstawowaFleurs et plantes ornementales sous abri (superficie de base
Zajmę się kwiatami.Je prendrai soin des fleurs.
Mamie podobały się kwiatyTa mère a aimé les fleurs que je lui ai données
Opowiedziała mu o matce, o cmentarzu, a nawet pokazała w ogrodzie rabatkę, z której w pierwszy piątek miesiąca zawsze zrywa kwiaty na jej grób.Elle lui parla encore de sa mère, du cimetière, et même lui montra dans le jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs, tous les premiers vendredis de chaque mois, pour les aller mettre sur sa tombe.
Przyjrzyj się tym kwiatomRegardez ces fleurs!
Chcę mieć białą suknię, welon i kwiaty, chcę mieć piękne wspomnieniaJe veux une robe blanche, un voile, des fleurs... et des tas de souvenirs
Kwiaty leżą w kuchniL ' aconit est à I' intérieur
dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatuconcernant la mise sur le marché, conformément à la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée ‧.‧.‧) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926 zdań frazy kwiat.Znalezione w 0,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.