Tłumaczenia na język francuski:

  • aneth       
    (noun   )

Przykładowe zdania z "koper (przyprawa)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mogą wystąpić reakcje alergiczne na koper włoski dotyczące skóry lub układu oddechowegoDes réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles
Foeniculum vulgare Mill.- Koper włoski (fenkułFoeniculum vulgare Mill.- Fenouil
Koper włoski (odmiana słodkaFenouil doux
Stosowne jest dodanie do listy portów w załączniku ‧ portów Ryga i Koper, zgodnie z wnioskiem odpowiednio Łotwy i Słowenii, oraz skreślenie portu Lauterborg, zgodnie z wnioskiem Francji, po konsultacji z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ wyżej wymienionej decyzjiIl convient, après consultation des autres États membres, comme prévu à l'article ‧, paragraphe ‧, de la décision susnommée, d'ajouter les ports de Riga et de Koper à la liste des ports figurant à l'annexe II, conformément aux demandes respectives introduites par la Lettonie et la Slovénie, et de retirer le port de Lauterborg de cette liste, conformément à la demande introduite par la France
Oś kolejowa LIon-Triest-Divaea/Koper-Divaea-Lublana-Budapeszt-granica UkrainyAxe ferroviaire Lyon-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
Foeniculum vulgare Miller- Koper włoski (fenkułFoeniculum vulgare Miller- Fenouil
Koper włoski, wytyczne TG/‧ zFenouil, principes directeurs TG/‧ du
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetolHypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol
słoweński port Koper był tradycyjnym portem wyjściowym dla Austrii przed jej przystąpieniem do Unii Europejskiejconsidérant que le port slovène de Koper était le port de sortie traditionnel de l
Koper lub Koprčan, po czym może następować nazwa gminy, w której prowadzi się uprawę winorośli, i/lub nazwa winnicyKoper ou Koprčan, suivi ou non du nom d'une commune viticole et/ou du nom d'un domaine viticole
Koper włoski, odmiana słodka, suszony, rozdrobniony lub w proszkuFenouil, doux, fruit séché, finement divisé ou en poudre
Koper włoski (odmiana gorzkaFenouil amer
Dla celów niniejszego ustępu słoweński port Koper może być traktowany jako miejsce wyjściaAu sens du présent paragraphe, le port slovène de Koper peut être considéré comme un lieu de sortie.»
Dzięki temu najwięcej mleka można wyprodukować dokładnie w okresie największego występowania na naturalnych pastwiskach roślin paszowych, takich jak: życica, koniczyna, wiechlina, kostrzewa, kupkówka pospolita, wyka, dziki owies, siekiernica (roślina lecznicza), tymianek, malwa i dziki koper włoskiLe bétail produit ainsi la plus grande quantité de lait précisément au moment de la disponibilité maximale d'essences fourragères dans les zones de pâturage (ray-grass, trèfle, pâturin, fétuque, dactyle, vesce, avoine sauvage) et d'herbes médicinales (thym, mauve, fenouil sauvage
Mogą wystąpić reakcje alergiczne na koper włoski, dotyczące skóry lub układu oddechowegoDes réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles
Przykładowo ta jednostronna decyzja Chorwacji przysparza problemów rybakom, ponieważ ogranicza ich obszar połowowy, a port w Koper stracił dostęp do wód międzynarodowych.La décision unilatérale de la Croatie a posé des problèmes aux pêcheurs, par exemple, parce qu'elle a restreint leur territoire de pêche et parce que le port de Koper a perdu son accès aux eaux internationales.
Gmina miejska KoperCommune de Koper
metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobiLa méthode permet de déterminer la teneur en aflatoxine B‧ des aliments suivants: tourteaux d
Podstawą pożywienia owiec są znakomite pastwiska, na których występują przeważnie życica, koniczyna, wiechlina, kostrzewa, dziki owies, siekiernica, tymianek i dziki koper włoski, oraz świeża woda, bogata w sole mineralne pochodzące z pokładów wulkanicznych masywu Monte VultureL'alimentation des ovins se caractérise par d'excellents pâturages, constitués essentiellement de ray-grass, trèfle, pâturin, fétuque, avoine sauvage, thym et fenouil sauvage et par la fraîcheur des eaux riches en sels minéraux provenant des nappes phréatiques du Mont Vulture
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy koper (przyprawa).Znalezione w 3,649 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.