wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ  

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros     
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • épais     
  (Adjective  ) (advb, adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • epais   
 • fort       
  (advb, noun, adjv   )
 • gras     
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matériel     
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
mający dużą grubość, średnicę
 
( o odzieży ) ciepły
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (7)

GRUBGRand Unified Bootloader
grubagros; épais
gruba rybagrosse légume; gros bonnet
gruba zwierzyna łownagrand gibier
grubegros; épais
grubogrossièrement; épais
jelito grubegros intestin; intestin

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brukselscy boerkozen uprawiali między innymi capucienenbaard, używając do tego grubych korzeni i z czasem skupiając się coraz bardziej na poprawie jakości pierwszego pęduLes paysans bruxellois cultivaient, entre autres, de la barbe-de-capucin dont ils consommaient les épaisses racines, puis se sont concentrés, au fil du temps, sur l'amélioration de la première pousse
To grubość ziaren ma znaczenie.Nie mogą być zbyt drobne, ani zbyt grubeTout est dans la façon de moudre, Sizemore. pas trop fin, pas trop gros
Jego niewielki rozmiar okazał się wyjątkowo praktyczny, ponieważ odpowiadał z grubsza pojedynczej porcji, czy to w bardziej wilgotnej postaci, serwowany w czarce przybrudzonej śmietaną, czy to bardziej suchej postaci, łatwiejszej do przewiezienia, był zabierany do winnicy jako codzienna przekąskaSa petite taille s’est révélée particulièrement pratique car elle correspondait grosso modo à une portion individuelle, que ce soit en frais, servi dans une coupelle agrémentée de crème, ou plus sec, facilement transportable, il était emmené à la vigne pour le casse-croûte quotidien
Użyłam wszystkich swoich sił, żeby twój gruby tyłek mógł być częścią tej grupyJe me suis démenée pour faire entrer ton gros cul dans ce groupe
Preparatu TOVIAZ nie należy także stosować u pacjentów z: • zatrzymaniem moczu; • zatrzymaniem treści żołądkowej (problem z wypróżnieniem żołądka); • niekontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku występujące nawet po leczeniu); • Myasthenia gravis (choroba nerwów powodująca osłabienie mięśni); • ciężkim zaburzeniem czynności wątroby; • ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; • toksycznym rozszerzeniem okrężnicy (bardzo ciężkie powikłania zapalenia okrężnicyTOVIAZ ne doit pas non plus être administré chez les patients souffrant: de rétention urinaire (difficulté à uriner), de rétention gastrique (lorsque l estomac ne se vide pas correctement), d un glaucome à angle fermé non contrôlé (pression oculaire accrue même en cas de traitement), de myasthénie grave (maladie des nerfs entraînant une faiblesse musculaire), d' insuffisance hépatique sévère (grave maladie du foie), de rectocolite hémorragique grave (grave inflammation du gros intestin provoquant ulcérations et saignements), de mégacôlon toxique (une complication très grave des colites
Lubię dobrą, grubą pizzę, aleJ' adore bouffer italien, mais
Pojazd ma przestrzeń ładunkową oddzieloną od kabiny kierowcy mocną, grubą ścianą lub, alternatywnie, przestrzeń ładunkową niebędącą integralną częścią pojazduLe véhicule a un compartiment de charge qui est soit séparé de la cabine du conducteur par une cloison épaisse pleine, soit qui ne fait pas partie intégrante du véhicule
Alternatywnie gaz nośny można przepuścić przez grubą frytę, a następnie w postaci pęcherzyków przez kolumnę z badaną substancją ciekłąUne autre possibilité consiste à faire barboter le gaz porteur dans une colonne de la substance d’essai liquide à l'aide d'un verre fritté
W ostatnich dziesięcioleciach pojawiła się nazwa Blanc de Lozère, oznaczająca zmianę w populacji zwierząt z Margeride uzyskaną w wyniku działań hodowców dążących do otrzymania większych i grubszych zwierząt z najlepszych stadAu cours des dernières décennies, le terme de Blanc de Lozère avait fait son apparition, traduisant une évolution de la population localisée en Margeride sous l'influence d'éleveurs cherchant à obtenir des formes plus amples et plus épaisses pour les animaux issus des meilleurs troupeaux
Dokładne częstości występowania niżej wymienionych działań niepożądanych nie są znane, ale oparte na raportach otrzymywanych od czasu wprowadzenia leku do obrotu: colitis (zapalenie jelita grubego), zapalenie wątroby i odbarwienie skóry, włosów, zarostu i paznokciLes fréquences exactes des effets indésirables suivants sont indéterminées mais sont basées sur les rapports reçus depuis la mise sur le marché du médicament: colite (inflammation du côlon), hépatite et décoloration de la peau, des cheveux, de la barbe et des ongles
Jedynymi zmianami była częstość występowania nudności, wymiotów, duszności i kaszlu, które u pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego stwierdzono jako bardzo częste (≥ ‧), a w populacji pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami leczonych monoterapią – jako częste (≥ ‧ doLes seules différences reposent sur la fréquence des nausées, vomissements, dyspnée et toux très fréquemment rapportés dans le bras KRAS non muté alors qu ils sont fréquemment décrits (‧ à < ‧) dans la population globale de patients présentant un CCRm traités en monothérapie
Konsystencja ugotowanych kiełbas Saucisse de Morteau i Jésus de Morteau charakteryzuje się miękkością i elastycznością z grubo posiekanym i związanym farszemLa texture de la Saucisse de Morteau et du Jésus de Morteau cuit se caractérise par son moelleux et sa souplesse avec un hachage gros et lié
Nowotwory jelita grubego sporadycznie występowały we wszystkich grupach dawkowania; statystycznie istotne zwiększenie częstości występowania stwierdzono w grupie otrzymującej dużą dawkęDes carcinomes du gros intestin sont apparus occasionnellement à toutes les doses avec une augmentation statistiquement significative dans le groupe recevant la dose la plus élevée
Element Dodaj Dodaj grubą spacjęÉlément Ajouter... Ajouter une espace large
Nie jesteś grubaTu n' es pas grosse!
Chciałbym, żeby istniała taka " Gruba Wróżka "Ce serait bien qu' il y ait une Fée des Gros
Cokolwiek ten sukinsyn ma na nią, to uderzył z grubej ruryElle a avalé des somnifères
Dlatego ważne jest, aby mówić przede wszystkim o zdrowym odżywianiu, a nie o tym, czy ktoś jest za gruby.Il est donc essentiel de parler principalement d'une alimentation saine, et non de s'attacher à savoir si une personne est en surpoids ou pas.
W celu uzyskania korzystnego rozkładu naprężeń, grubość ścianki butli w strefie przejściowej między częścią walcową a dnem powinna się stale zwiększać, o ile dno jest grubsze od części walcowejDans le but d
Nie wie, że w trzeciej klasie dzieliłaś się kanapką z chudą wiewiórką, której gruba ukradła orzeszkiIls ignorent qu' en maternelle, tu partageais ton déjeuner avec un écureuil qui se faisait piquer ses noisettes par un autre
Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą częśćLe produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse
Jake, jego skóra jest za gruba, zaufaj miSa carapace est trop épaisse, croyez- moi
Po pierwsze, w odniesieniu do cech fizycznych, wytrzymałość na rozciąganie, struktura ziarnista i pokrycie drutów ze stali nierdzewnej jest inne dla drutu grubego i cienkiegoPremièrement, en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les fils minces et épais
Kawałki nietkane i towary szytodziane, z włókien o rozmaitym składzie, z grubsza przyciętePièces de non-tissés et de produits cousus-tricotés, de compositions diverses en fibres textiles, grossièrement découpées
Jutro wieczorem, razem z Eddiem, spotkają się z jakąś grubą rybąDemain soir, lui et Eddie rencontrent le gros poisson
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy gruby.Znalezione w 5,153 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.