wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ  

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros     
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • épais     
  (Adjective  ) (advb, adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • epais   
 • fort       
  (advb, noun, adjv   )
 • gras     
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matériel     
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
mający dużą grubość, średnicę
 
( o odzieży ) ciepły
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (8)

GRUBGRand Unified Bootloader
grubagros; épais
gruba rybagrosse légume; gros bonnet
gruba zwierzyna łownagrand gibier
grubegros; épais
grube rybygrosses huiles
grubogrossièrement; épais
jelito grubegros intestin; intestin

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dodatkowe koszty związane z wynajmem rosną w takim stopniu, że w przyszłości osoby o niskich dochodach będą musiały nosić grube swetry, gdyż nie będą w stanie ogrzać swych domostw.Les coûts additionnels qui vont de pair avec la location augmentent dans des proportions telles qu'à l'avenir les bas salaires devront porter des gros pulls parce qu'ils ne pourront pas chauffer leur logement.
(DE) Panie przewodniczący! Wydaje się, że negocjacje dotyczące porozumienia ACTA zostały z grubsza zakończone.(DE) Monsieur le Président, les négociations sur l'ACAC semblent plus ou moins bouclées.
Po zastosowaniu miglustatu wprowadzanego do żołądka przez zgłębnik u samców i samic myszy szczepu CD‧ przez okres ‧ lat w dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę (zmniejszenie dawki po upływie pół roku) stwierdzono zwiększenie częstości występowania zmian zapalnych i hiperplastycznych w obrębie jelita grubego u zwierząt obu płciL administration de miglustat par gavage oral à des souris CD‧ mâles et femelles à des doses de ‧, ‧ et ‧ mg/kg/j (réduction de dose après ‧ mois) pendant ‧ ans a entraîné une augmentation de l incidence des lésions inflammatoires et hyperplasiques dans le gros intestin des animaux des deux sexes
Odcinek pnia lub grubych gałęzi po ścięciu i okrzesywaniu drzewTronc ou section de tronc d'un arbre abattu et ébranché
Silnik objęty pozycją ‧, dla którego reguła przewiduje, że wartość materiałów niepochodzących, wchodzących w jego skład nie może przekroczyć ‧ % ceny ex-works, jest wykonany z innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie objętej pozycją exUn moteur du no ‧, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder ‧ % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex
Wygladam w tym gruboÇa me grossit
Zmienić grubą igłę na igłę cienką i usunąć wszystkie pęcherzyki powietrzaRetirez l aiguille utilisée pour la reconstitution et remplacez-la par l aiguille fine pour injection
Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą częśćLe produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse
Ten Dewey to gruba ryba.Masz racjęCe con a un pied dans la tombe
Określenie włókna naturalne obejmuje włosie końskie objęte pozycją ‧, jedwab objęty pozycją ‧ i ‧, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami ‧ do ‧, włókna bawełniane objęte pozycjami ‧ do ‧ oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami ‧ doL'expression fibres naturelles couvre le crin du no ‧, la soie des no s ‧ et ‧, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no s ‧ à ‧, les fibres de coton des no s ‧ à ‧ et les autres fibres d'origine végétale des no s ‧ à
Grube, stalowe kraty/ w każdym okniecm d' acier renforcé sur chaque fenêtre
A żadna z niego gruba rybaEt ce n' était pas un gros client
Gruba sól kamiennasel gemme brut de mine
Jednakże na okres od dnia ‧ lipca do dnia ‧ grudnia ‧ r., wnioski na produkty inne niż gruba przepona i cienka przepona pochodzące z Estonii (objęte numerem porządkowym ‧) mogą zostać złożone nie później niż dnia ‧ sierpnia ‧ r., a wnioski na grubą przeponę i cienką przeponę mogą zostać złożone nie później niż dnia ‧ września ‧ rNéanmoins, pour la période du ‧er juillet au ‧ décembre ‧, les demandes pour les produits outre la hampe et les onglets originaires de l
Uważam również, że rozsądnie byłoby budować przyszłe działania, korzystając z istniejących inicjatyw jako dobrej podstawy działań, takich jak Europejski kodeks walki z rakiem lub zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.Je crois également qu'il serait raisonnable de bâtir notre action future sur des initiatives existantes telles que le Code européen contre le cancer ou les recommandations du Conseil concernant le dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus et du cancer colorectal, qui représentent déjà une bonne base d'action.
A teraz jakiś gruby facet się na nas gapiLà, il y a un gros type qui nous observe
Promień przesyłowy po prostu nie mógł się przebić przez lód gruby na milęUn rayon de transmission ne peut pas traverser ‧ km de glace
Pokrytej grubą warstwą śniegu podczas zimyIl y a six mètres de neige en hiver
Zarówno w 1993 r., jak i w 2003 r. Węgry były krajem, w którym największa ilość osób zmarła na raka, najczęściej na raka płuc, jelita grubego i piersi.En 1993 et à nouveau en 2003, la Hongrie s'est trouvée en première position en nombre de décès dus au cancer, les formes les plus courantes étant le cancer du poumon, le cancer du côlon et le cancer du sein.
Jak się taka trafi, obserwator daje znać grubej rybieQuand le sabot est chaud, le détecteur le signale aux gros joueurs
Gruba zwierzyna łownaGros gibier sauvage
Szyte grubymi nićmiDiscret comme un cafard sur un tapis blanc
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody ISO ‧/‧ (Farby i lakiery – określanie zdolności krycia – Część ‧: metoda Kubelka-Munka dla farb białych i lekko barwionych) lub ‧/‧ (Część ‧: ustalenie współczynnika kontrastu (nieprzezroczystości) farb lekko barwionych przy stałej wydajności), lub – dla farb zaprojektowanych specjalnie dla uzyskania trójwymiarowego efektu dekoracyjnego, stąd charakteryzujących się bardzo grubą warstwą – metodą NF T ‧ (lub równoważnąÉvaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO ‧/‧ (Peintures et vernis- Détermination du pouvoir masquant- Partie ‧: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou ‧/‧ (Partie ‧: Détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou par la méthode NF T ‧ ‧ (ou équivalent) pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et caractérisées par une couche très épaisse
gruba sierść zwierzęcales poils grossiers
Wielkiego grubego Buddę, tak?Un très très grand bouddha, hein?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 879 zdań frazy gruby.Znalezione w 0,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.