Tłumaczenia na język francuski:

  • Avec vue sur l’Arno   

Przykładowe zdania z "Pokój z widokiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z tego pokoju roztacza się piękny widok na górę.Cette chambre est dotée d'une belle vue sur la montagne.
Najlepszy widok, jest z naszego pokoju w domuLa plus belle vue, nous l' avons chez moi
Chodź zobacz jakie to miłe... pokój, łóżko, widokC' est trop mignon: cette petite chambre, ce petit lit
Wstrząsający widok murów pokoju dzielących społeczności katolickie i protestanckie w Belfaście jest smutnym, lecz rzeczywistym przypomnieniem poważnych trudności, w obliczu których nadal stoi proces pokojowy, szczególnie w zakresie pojednania między obiema społecznościami, oraz tego, ile jeszcze pozostaje do zrobieniaLa vision choquante des murs de la paix qui divisent les communautés catholique et protestante à Belfast est un rappel triste mais réaliste des sérieuses difficultés auxquelles fait encore face le processus de paix, en particulier en matière de réconciliation transcommunautaire, et de l'étendue de ce qui reste à accomplir
Emma, oparta na oknie w swoim pokoju ( a wyglądała nim często, bo na prowincji okno to teatr i spacer ), bawiła się widokiem mrowia prostaków, gdy nagle spostrzegła pana w zielonym aksamitnym surducie.Emma était accoudée à sa fenêtre (elle s’y mettait souvent: la fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade), et elle s’amusait à considérer la cohue des rustres, lorsqu’elle aperçut un monsieur vêtu d’une redingote de velours vert.
W istocie można wyjść z założenia, jak zauważa Austria, że przedsiębiorstwo pod kontrolą nowego, prywatnego właściciela ma lepsze widoki na uzyskanie długoterminowej rentowności oraz że w ten sposób można będzie zapewnić, że nie będzie konieczności udzielania żadnych innych środków pomocyConcrètement, on peut présumer, comme le souligne l’Autriche, qu’une entreprise détenue par un nouveau propriétaire privé dispose de meilleures perspectives de viabilité à long terme et qu’aucune aide supplémentaire ne sera donc nécessaire
Możesz włączać i wyłączać podglądy w locie z poziomu & konqueror-dopelniacz;, używając menu Widok. Na przykład, jeśli normalnie chcesz widzieć podglądy obrazków we wszystkich protokołach, ale jakiś konkretny serwer okazał się bardzo powolny, możesz tymczasowo wyłączyć podglądy, aby włączyć je ponownie późniejVous pouvez activer et désactiver les aperçus à la volée depuis & konqueror;, grâce au menu Affichage. Par exemple, lorsque vous voulez afficher normalement des images d' aperçus sur chacun des protocoles, mais que constatez qu' un serveur en particulier est très lent à vous envoyer les données, vous pouvez les désactiver pour le moment et les réactiver plus tard
Konfiguracja panelu nawigacyjnego może zostać zmieniona po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na puste pole poniżej ikon kart lub po kliknięciu lewym przyciskiem na ikonę Przycisku konfiguracji (górna ikona na poprzednim zrzucie ekranu, może nie być widoczna w Twoim widoku). Po kliknięciu na ten przycisk zostanie wyświetlone menu z następującymi opcjamiVous pouvez modifier la configuration du panneau de navigation en cliquant avec le & BDS; sur la zone vide au-dessous de l' icône des onglets de la partie inférieure ou un clic gauche sur l' icône Bouton de configuration (l' icône du haut dans la copie d' écran précédente, mais elle n' est peut-être pas présente dans votre configuration). Cette action fait apparaître un menu comportant les options suivantes &
Widok z prawejVue de droite
W konsekwencji, ani samo umożliwienie publiczności korzystania z reprodukcji utworu chronionego prawem autorskim, ani sam fakt wystawienia tych reprodukcji na widok publiczny, bez umożliwienia korzystania z nich, nie stanowi takiej formy wprowadzenia do obrotuPar conséquent, ni le simple fait d'accorder au public la possibilité d'usage des reproductions d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ni l'exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d'utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution
Kierunek pomiaru: widok źródła światła z boku i z góryMesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus
Wewnętrzna konstrukcja żarówki musi być taka, aby rozproszone obrazy świetlne oraz odbicia występowały jedynie nad samym żarnikiem obserwowanym z kierunku poziomego. (Widok A pokazany na rysunku ‧ karty danych HLa structure interne de la lampe doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la lampe étant vue en direction horizontale (Vue A, fig. ‧, feuille H
To jest wolne miejsce na widoku. Chwyć czujnik z przeglądarki czujników i upuść go w tym miejscu. Pojawi się prezentacja wartości otrzymywanych z tego czujnika w czasieCeci est un emplacement vide dans une feuille de données. Tirez un capteur du navigateur de capteurs et lâchez-le ici. Un affichage de capteur apparaîtra, vous permettant de surveiller l' évolution des valeurs du capteur dans le temps
widok z dołuinférieure
opis pojazdu w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ppkt ‧, wraz z wymiarowymi schematami oraz zdjęciem albo widokiem zespołu rozebranej kabiny pasażeradescription du véhicule du point de vue des critères mentionnés ci-dessus au point ‧, accompagnée de dessins cotés et, soit d
Z perspektywy prywatnego inwestora gwarancja nie wydawałaby się właściwym instrumentem również z tego powodu, że wymagana wysoka opłata prowizyjna pogarsza widoki na zysk, a w związku z tym działa na niekorzyść gwarancjiUn investisseur privé n’aurait du reste pas non plus considéré une garantie comme un instrument adapté, car la rémunération élevée qu'elle requiert aurait limité les perspectives de rendement et aurait donc eu l'effet contraire
Aby pokazać widok listy zadań naciśnij przycisk Widok listy zadań, lub wybierz z menu Widok Lista zadańAffichage Liste des tâches
Pozwoli to mieć nadzieję na lepsze widoki w kwestii młodych ludzi, których ze względów demograficznych, tak trudno jest znaleźć.Ceci donnera l'espoir de meilleures perspectives pour les jeunes, qui se font rares au vu des données démographiques.
Nie wiem.Połącz widok jej twarzy z miejscem po przeprosinachReprenons après les excuses
Nowy widok z dołuNouvelle vue du bas
Za każdym razem gdy widzę ich obu naraz, myślę, że nigdy więcej nie będę mogła znieść tego widoku. Mój kochanek nie uznawany jest z powodu fizycznej słabości, tej właśnie słabości, która przynosi mi rozkoszne uniesienie.Chaque fois qu’ils sont ensemble vus par moi je crois ne plus jamais pouvoir en supporter la vue. Mon amant est nié dans justement son corps faible, dans cette faiblesse qui me transporte de jouissance.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1072426 zdań frazy Pokój z widokiem.Znalezione w 212,927 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.