Tłumaczenia na język francuski:

  • Doctorat   
     
    Doktor (stopień naukowy)

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (14)

doktormédecine; docteur; doctoresse; médecin
Doktor EggmanEggman
Doktor Jekyll i pan HydeL’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
Doktor KościołaDocteur de l’Église
Doktor NoJames Bond 007 contre Dr. No
Doktor OctopusDocteur Octopus
Doktor QuinnDocteur Quinn
Doktor ŻywagoDocteur Jivago
Dr HouseDr House
Dr. James A. ThomsonDr. James A. Thomson
Gabinet doktora CaligariLe Cabinet du docteur Caligari
Hoży doktorzyScrubs
Lekcja anatomii doktora TulpaLeçon d’anatomie du docteur Tulp
Wyspa doktora MoreauL’Île du docteur Moreau

Przykładowe zdania z "Doktor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Doktor Ross przyciągnęła fantomy i załoga ledwie uszła z życiemLes fantômes étaient attirés par le Dr Ross... et la brigade s' en est sortie de justesse
Computerweg ‧, ‧ DR Utrecht HolandiaComputerweg ‧, ‧ DR Utrecht Pays-Bas
Jest bezpiecznie, Herr doktorNous avons passé l' obstacle, Herr Docteur
Doktorze Dixon, czy mamy rozumieć, że Zira to jej imię, czy może jakiś zwrot w jej języku?Mais, Dr Dixon, devons- nous en déduire que Zira est son nom ou une expression dans sa langue?
Wiem, że doktor Battleford jest miły, ale czy jest coś co powinnam o nim wiedzieć?Je sais qu' il est gentil, mais sais- tu quelque chose sur le Dr Battleford?
Co powiedziała pani doktor?Le Docteur a dit, elle a dit quoi?
Oto bezpośrednia relacja... z domu doktora Richarda Kimble... cenionego chirurga z Chicago Memorial HospitalEn direct du domicile... du Dr Richard Kimble, éminent chirurgien... au Memorial Hospital de Chicago
Doktorze House, to znowu Esteban HernandezDr House, c' est encore Esteban Hernandez
Doktor Lawrence JacobyDr Lawrence Jacoby, Agent Cooper
Współprzewodniczący złożyli kondolencje w imieniu Zgromadzenia z powodu niespodziewanej śmierci dr Chosani Njobvu dnia ‧ marca; kondolencje zostaną przesłane jego rodzinie oraz kolegom parlamentarzystom w ZambiiÀ l'occasion du décès subit de M. Chosani Njobvu, survenu le ‧ mars, les coprésidents expriment les condoléances de l'Assemblée à la famille du défunt ainsi qu'à ses collègues parlementaires en Zambie
Dr Skeleton znany jest ze swych badań nad duchami.Le docteur Skeleton est connu pour son étude sur les fantômes.
Wygląda na to, że doktor Ross nagrywała swoje snyll semble que le Dr Ross ait enregistré ses rêves
Henry Wallace to człowiek, który porwał pana kolegę, doktora Rodneya McKaya, i zmusił go do pracy nad nielegalnym projektem dotyczącymHenry Wallace a enlevé votre collègue, le Dr Rodney McKay, et l' a forcé à travailler sur un projet illégal de recherche sur des
Dobrze doktorze McKay, mam tego dosyćDocteur, j' en ai assez de tout ça
Ależ doktorze!Mais Docteur, c' est immoral
W dniu ‧ lutego ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez prof. dr Ulricha Wölkera oraz Sarę Pardo Quintillian, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Republice Federalnej NiemiecLa Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le ‧ février ‧ d'un recours dirigé contre la république fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Ulrich Wölker et Sara Pardo Quintillian, élisant domicile à Luxembourg
Kohlensäurewerk Hölle, Dr. Fritz Wiede GmbH & Co., będący właścicielem i jedynym użytkownikiem uznanego przez państwo Heilquelle Höllen Sprudel, z powodu wysokich kosztów kontroli nie jest już zainteresowany ochroną tej nazwy jako chronionej nazwy pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (wcześniej rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧), ponieważ nazwa ta jest wystarczająco chroniona prawnie przez rozporządzenie w sprawie wód mineralnych i stołowychL'entreprise de production de gaz carbonique Hölle Dr. Fritz Wiede GmbH & Co. n'a, en tant qu'entreprise propriétaire et seule exploitante de la Heilquelle Höllen Sprudel, reconnue au niveau national, plus d'intérêt à faire protéger ce nom en tant qu'appellation d'origine au sens du règlement (CE) no ‧/‧ (qui remplace le règlement (CEE) no ‧/‧), d'autant plus que ce nom est légalement suffisamment protégé par le règlement concernant les eaux minérales et les eaux de consommation
Dr Weir, zgodnie z obietnicąDocteur Weir... comme promis
Czy pan chce zabrać doktor Torres do domu?Vous souhaitez que le Dr.Torres rentre à la maison?
Pół dyżuru, drDemi- journée, Dr Ross?
Kapitanie Carter, doktorze Jackson, wezwijcie Tok' RaCapitaine Carter, Dr Jackson, appelez les Tok' ras
Doktor właśnie powiedziałIl vient de le dire
Jak powiedział kiedyś niezrównany dr Johnson: "Życie nie może trwać... chyba, że przez wzajemne ustępstwa”.Comme disait l'inimitable docteur Johnson, "Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions" [la vie ne peut subsister qu'au prix de concessions réciproques].
państwowy dyplom farmacji wydawany przez uniwersytety lub państwowy dyplom doktora farmacji wydawany przez uniwersytetyle diplôme d
W zeszłym roku spotkałam się z laureatką Nagrody Nobla z Iranu, Shirin Ebadi, oraz ze zdobywczynią nagrody z linii frontu - afgańską komisarz ds. praw człowieka odpowiedzialną za kwestie kobiet - dr Sorią Sabhrang, a także z innymi obrońcami praw człowieka z całego świata, i zamierzam nadal odbywać takie spotkania.L'an dernier, j'ai rencontré Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix en Iran, et Mme Soraya Sobhrang, lauréate du prix Front Line et commissaire en charge des droits des femmes au sein de la Commission afghane pour les droits de l'homme, ainsi que d'autres défenseurs des droits de l'homme dans le monde et je continuerai à en rencontrer.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2811 zdań frazy Doktor.Znalezione w 1,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.