wymowa: IPA: ˈɕmjjɛtjɲik  

Tłumaczenia na język francuski:

  • baluchon   
    (noun   )
  • corbeille     
    (noun   )
  • poubelle     
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
kubeł, pojemnik na śmieci
 
kontener lub pawilon, w którym stoją kubły na śmieci przygotowane do opróżnienia
 
pot. potocznie bałagan, nieporządek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmietnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
JUspokój się, Bones, to śmietnikPrenez- les, c' est une poubelle
to śmietnikC' est une porcherie
Sekcja Spytaj o potwierdzenie mówi & konqueror-celownik; co robić, gdy wybierzesz jedną z opcji: Usuń lub Przenieś do śmietnika. Jeśli któraś z opcji jest zaznaczona, & konqueror-mianownik; będzie prosił o potwierdzanie odpowiedniej czynnościLa zone Demander confirmation pour indique à & konqueror; comment réagir lorsque vous choisissez de mettre à la corbeille, supprimer, ou broyer un fichier. Si l' une de ces cases est cochée, & konqueror; demande confirmation avant d' effectuer l' action correspondante
Chcemy, żeby te nadwyżki lub odpady żywności były wykorzystywane, dlatego że mają dobrą jakość, a nie dlatego, że łańcuch paszowy jest dla nich śmietnikiem - myślę, że to jest istotne.Nous voulons que ces excédents ou déchets alimentaires soient utilisés parce qu'ils sont de bonne qualité, et non parce que la chaîne alimentaire animale est considérée comme une déchetterie. Je pense que ce point mérite d'être souligné.
Folder śmietnika jest opróżniany, gdy & kmail-mianownik; kończy pracę, jeśli opcja ta jest zaznaczonaSi cette option est activée, la corbeille est vidée de ses messages lorsque vous quittez & kmail
"Europa 2020” nie może stać się zbiorem nierealistycznych pragnień na przyszłość, ani śmietnikiem pełnym wszystkich naszych nierozwiązanych kwestii, problemów i frustracji.Europe 2020 ne doit pas s'étioler en une collection de souhaits impossibles à atteindre à l'avenir ou en une corbeille pleine de toutes nos questions sans solution, de problèmes et de frustrations.
Przejeżdżam przez śmietnik ludzkości!Je traverse la poubelle de l' humanité!
Prawdziwa tragedia zaczęła się, jak podkreślił pan komisarz, w dniu 21 grudnia, kiedy śmieciarki miejskie zatrzymały się, ponieważ śmietniki były przepełnione, a nie ma pieców do spopielania; zbliża się zagrożenie dla zdrowia i absolutnie nikt, panie komisarzu, nie mówi o segregowaniu śmieci.La véritable tragédie a commencé, comme l'a indiqué le commissaire, le 21 décembre, lorsque les camions-poubelles ont interrompu leurs tournées car les décharges débordaient et qu'il n'y avait pas d'incinérateurs. Il existe des risques sanitaires imminents.
Foldery Wiadomości służą do organizacji wiadomości e-mail. Domyślnie, jeśli nie istnieją foldery wiadomości, wiadomości są przechowywane w katalogu $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Jeżeli masz foldery wiadomości w ~/Mail, zostaną one użyte w zamian. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz & kmail-biernik; tworzone są foldery otrzymane, do wysłania, wysłane, śmietnik oraz robocze. Każdy z tych folderów ma swoje oddzielne zadanieLes dossiers de messages servent à organiser vos messages électroniques. Par défaut, si vous n' avez pas de dossiers de messages, les messages sont stockés dans le dossier $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Si vous disposez déjà de dossiers dans ~/Mail ceux-ci seront utilisés à la place. Lorsque vous démarrez & kmail; pour la première fois, les dossiers Boîte de réception, Boîte d' envoi, Messages envoyés, Corbeille et Brouillons sont créés. Chacun de ces dossiers a des fonctions spéciales &
Uratowałam je ze śmietnikaJe les ai sauvées de la décharge
Nie mogę uwierzyć, że wszedł do tego śmietnikaJe le crois pas qu' il soit monté dans une poubelle
Pojemnika na ostrza należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami. • Puste fiolki, odkażające waciki oraz inne przedmioty mogą zostać wyrzucone do śmietnikaL élimination des boîtes à aiguilles doit se faire conformément à la réglementation locale Les flacons vides, tampons antiseptiques, et autres fournitures peuvent êre jetés dans votre poubelle
Śmietnik nam nie ucieknieCette poubelle ne va nulle part
Uratowałam je ze śmietnikaTu n' aurais pas dû!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 62 zdań frazy śmietnik.Znalezione w 0,358 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.