wymowa: IPA: ˈlɔɡɔ

Tłumaczenia na język estoński:

  • logo 

Pozostałe znaczenia:

 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Program logo WindowsWindowsi logo programm

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "logo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lek Micardis ‧ mg to białe, okrągłe tabletki z wytłoczonym kodem ‘ ‧H ’ na jednej stronie i z logo firmy na drugiej stronieMicardis ‧ mg tabletid on valged, ümarad ning mille ühele küljele on graveeritud kood ‧H ja teisele küljele firma logo
Logo składa się z dwóch kół współśrodkowych: w pierwszym kole na zielonym tle, w odcieniu takim, jaki cytryna Interdonato ma w początkowej fazie dojrzewania, umieszczony jest napis: LIMONE INTERDONATO oraz dwa zdjęcia tej cytrynyLogol on kujutatud kaks üksteise sees olevat ringi: välimisel ringil on taustal, mis on sama roheline, kui sidrun Limone Interdonato Messina oma küpsuse algjärgus, sõnad LIMONE INTERDONATO ja kaks sidrunit kujutavat fotot
Stosowanie logo jednobarwnego (czarno-białego), zgodnie z ustaleniami w sekcji ‧, jest zalecane wyłącznie w tam, gdzie wykorzystanie logo wielobarwnego jest niepraktyczneÜhevärvitrükis (must-valge) logo kasutamine punkti ‧ kohaselt on soovitatav ainult juhul, kui värvide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik
Na odwrocie bochenki będą miały wybity anagram lub logo chronionego oznaczenia geograficznego utworzone przez niewielkie perforacje w skórceLeibade alumine pool kannab kaitstud geograafilise tähise anagrammi või logo, mis koosneb koorikusse tehtud väikestest augukestest
Wspólne logo należy stosować tylko w związku z produktami objętymi Umową i zgodnie z wytycznymi dla użytkownika logo zawartymi w załączniku B do UmowyÜhist logo võib kasutada üksnes lepinguga hõlmatud toodetel ning kooskõlas lepingu B lisas sisalduvate juhistega logo kasutajale
miano HI > ‧, ‧ log‧ w dawcedoosis Süsteemulsioon HI tiiter ≥ ‧. ‧ log
Funkcja LOG‧ () zwraca wartość logarytmu dwójkowego z xFunktsioon LOG () tagastab arvu x kahendlogaritmi
Logo nie jest wymagane w przypadku Norwegii, Islandii i SzwajcariiNorra, Islandi ja Šveitsi puhul logot vaja ei ole
W przypadku stosowania logo kolorowego, kolory tego logo muszą być kolorami jednolitymi (Pantone) bądź muszą być uzyskane w drodze procesu czterobarwnegoVärvilise logo puhul kasutatakse otsevärve (Pantone) või neljavärvitrükki
Logo przedstawia Cangrande della Scala na białym koniu, żółtą wiechę ryżu na czarnym tle; w dolnej części znajduje się herb Werony z czerwoną drabiną na żółtym poluLogol on Cangrande della Scala valgel hobusel, mustal tagapõhjal kollane riisipähik, logo allosas on Verona vapp, millel on punane redel kollasel taustal
Logo EMAS nie może być stosowane na produktach lub ich opakowaniach, lub łącznie z porównawczymi twierdzeniami dotyczącymi innych produktów, działań i usługEMASi logo ei või kasutada toodetel või nende pakenditel, või seoses muude toodete, tegevuste ja teenuste võrdlevate väidetega
Logo jest jasne kiedy jest trzymane poziomo i ciemne przy obróceniu o ‧oRõhtsalt hoidmisel on see logo hele, ‧kraadise nurga all tume
Ponadto ustalono, że wkład Nian Hong w te towary ograniczał się do fazowania, umieszczania logo przedsiębiorstwa i pakowania, co stanowiło poniżej ‧ % kosztów produkcjiLisaks sellele leiti, et Nian Hong’i panus kõnealuste toodete puhul piirdus faasimisega, äriühingu logo märkimise ja pakkimisega, mis moodustab tootmise kogukuludest ‧ %
Średnica logo wraz z napisem Vastedda della valle del Belìce musi wynosić ‧,‧ cmLogo läbimõõt, mis hõlmab ka teksti Vastedda della valle del Belìce, peab olema ‧ cm
NAZWA ENERGY STAR I WSPÓLNE LOGOENERGY STARi NIMI JA ÜHINE LOGO
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ logo wspólnotowe jest zgodne ze wzorem zawartym w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaVastavalt määruse (EÜ) nr ‧/‧ artikli ‧ lõikele ‧ vastab ühenduse logo käesoleva määruse ‧ lisas esitatud näidisele
Czy wyświetlać przyciski z funkcjami używanymi w nauce i inżynierii, \ t takimi jak exp, log, sin itdKas näidata trigonomeetriliste funktsioonide nuppe, \ t näiteks sin, cos, aga ka exp, log jne
Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV), serotyp wariantowy ‧: ≥‧, ‧ log‧ EID‧ *Live Elus nõrgestatud lindude infektsioosse bronhiidi viiruse (IBV) tüvi ‧: ≥ ‧. ‧ log‧ EID‧ *
Urządzenia biurowe, na których użycie uzyskano zgodę USEPA na stosowanie wspólnego logo, uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile nie udowodniono, że jest inaczejKontoriseadmed, millel USEPA on lubanud kasutada ühist logo, loetakse käesolevale määrusele vastavaks, kui ei ole tõendatud vastupidist
POJEDYNCZY KOLOR: LOGO CZARNO-BIAŁEÜHEVÄRVITRÜKK: MUST-VALGE LOGO
Dziennik błędów (ErrorLog) Ścieżka do pliku dziennika błędów. Jeśli nie rozpoczyna się od/przyjmuje się, że jest podana względem ServerRoot. Domyślnie ustawiona na "/var/log/cups/error_ log ". Można również użyć nazwy specjalnej syslog, aby wysłać wynik do pliku lub usługi syslog. Przykład:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcVealogi (ErrorLog) Vigade logifail. Kui selle alguses ei seisa/, eeldatakse see olevat suhteline serveri juurkataloogi suhtes. Vaikimisi "/var/log/cups/error_ log ". Kasutada võib ka erinime syslog, et saata väljund syslog faili või deemonile. Nt.:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Celem tego wniosku jest odroczenie obowiązkowego stosowania logo UE w oczekiwaniu na projekt nowego logo, aby uniknąć dezorientowania konsumentów poprzez zmianę logo UE na przestrzeni krótkiego okresu oraz tworzenia dodatkowego obciążenia finansowego dla operatorów, którzy musieliby zmienić swoje opakowania i wydruki w bardzo krótkim okresie.Selle ettepaneku eesmärgiks on lükata edasi ELi logo kohustuslik kasutamine kuni uue logo kujundamiseni, et aidata vältida tarbijate segadusseajamist lühikese aja jooksul ELi logode vahetamise kaudu ning täiendava rahalise koormuse loomist ettevõtjatele, kes peaksid muutma oma toodete pakendeid ja trükiseid väga lühikese aja jooksul.
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stanowi, że logo wspólnotowe jest jednym z obowiązkowych oznaczeń, które należy umieścić na opakowaniu produktów opatrzonych terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, oraz że stosowanie przedmiotowego logo jest opcjonalne dla produktów przywożonych z państw trzecichMääruse (EÜ) nr ‧/‧ artiklis ‧ on sätestatud, et ühenduse logo on üks kohustuslik tähis, mida kasutatakse selliste toodete pakendil, mille kohta vastavalt artikli ‧ lõikele ‧ kasutatakse mahepõllumajandusliku tootmisega seotud mõisteid, ja et kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul on selle logo kasutamine vabatahtlik
Jeżeli na etykiecie jest umieszczane logo, konieczne jest ścisłe zachowanie proporcji między poszczególnymi literami oraz ich zgodności z formą graficzną przedstawioną poniżejKui logo kasutatakse märgisel, peavad kirjatähed olema nõutava suurusega ja vastama alljärgnevalt esitatud graafilisele kujundusele
Zgodnie z Hansch i Leo (c), wartość log Pow jest obliczana zHanschi ja Leo (c) järgi arvutatakse log POW väärtus järgmiselt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1455 zdań frazy logo.Znalezione w 0,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.