wymowa: IPA: ˈlɔɡɔ

Tłumaczenia na język estoński:

  • logo 

Pozostałe znaczenia:

 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Program logo WindowsWindowsi logo programm

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "logo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po trzecie skarżący podnosi, że regulamin znaku zbiorowego przewiduje, iż nikt nie może używać unijnego logo produkcji ekologicznej bez upoważnienia organów lub jednostek kontrolnychKolmandaks heidab hageja ette, kollektiivkaubamärgi põhikiri näeb ette, et Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo ei või kasutada, kui kontrolliasutused ei ole selleks luba andnud
Logo UE: szerokość: ‧ mm, wysokość: ‧ mmELi logo: laius: ‧ mm, kõrgus: ‧ mm
W przypadku stosowania logo kolorowego, kolory tego logo muszą być kolorami jednolitymi (Pantone) bądź muszą być uzyskane w drodze procesu czterobarwnegoVärvilise logo puhul kasutatakse otsevärve (Pantone) või neljavärvitrükki
w art. ‧ akapit drugi, że regulamin stosowania i administrowania unijnego logo produkcji podlega prawu belgijskiemuartikli ‧ lõikes ‧, et EL-i mahetoote logo kasutamise ja haldamise eeskirjade suhtes kohaldatakse Belgia õigust
Średnie zmniejszenie stężenia DNA HBV względem wartości początkowych (log‧ kopii/ml) ± SEMKeskmine HBV DNA vähenemine algväärtusest (log‧ koopiat/ml) ± SEM
Tabletki Nexavar po ‧ mg są czerwone, okrągłe i powlekane, oznaczone logo firmy Bayer po jednej stronie i „ ‧ ” po drugiejNexavar ‧ mg tabletid on punased, ümmargused ja õhukese polümeerikattega, tablettide ühel küljel on Bayer’ i logo ja teisel „ ‧ “
Wiele zintegrowanych, umiędzynarodowionych przykładowych programów & logo; ułatwia rozpoczęcie z nim pracyhulk põimitud ja internatsionaliseeritud & logo; näidisprogramme, mis muudavad alustamise eriti lihtsaks
napięcie powierzchniowe (np. dla substancji, dla których nie można ustalić log Powpindpinevus (ainete jaoks, mille log Pow väärtust ei saa määrata
W przypadku wykorzystywania opakowań, na etykiecie kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego znajdą się nazwa w jednym z zarejestrowanych wariantów, logo Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub określenie Chronione Oznaczenia Geograficzne lub akronim ChOGPakendatud toote märgisel on registreeritud nimetuse Kołocz śląski või Kołacz śląski üks variant, kaitstud geograafilise tähise logo või termin Kaitstud geograafiline tähis või akronüüm KGT
Pomarańczowożółta, podłużna tabletka powlekana z niebieskim nadrukiem logo firmy po jednej stronieOranžikas-kollakas, piklik õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on pressitud sinine firma logo
na materiałach informacyjnych upowszechniających udział organizacji w EMAS (w takim przypadku należy stosować wersję ‧ logo w formie zaprezentowanej w załączniku IVteabes, mis reklaamib organisatsiooni osalemist EMASis (sel juhul kasutatakse ‧ lisas esitatud logo esimest versiooni
Dokumentacja programistyczna języka & logo; & kturtle& kturtle; ' i & logo; käskude seletused
Logo firmy BaxterBaxter’ i logo
Wśród ‧ pacjentów, u których w ‧ tygodniu leczenia wykazano zmniejszenie wiremii o co najmniej ‧ log, ale nadal wykrywano wirusa, ‧ pacjentów kontynuowało terapiępatsiendist, kellel esines viiruskoopiate arvu vähenemine > ‧ astme võrra, kuid kellel oli ‧. nädalal määratavas koguses viiruskoopiaid, jätkas ravi kokku ‧ patsienti
Opcje kompresji Pixar LogPixar Logi tihenduse valikudsave quickly, but do not compress a lot
Stosuje się następujące logo: A dla Austrii, BG dla Bułgarii, BNL dla krajów Beneluksu, CY dla Cypru, CZE dla Republiki Czeskiej, D dla Niemiec, DK dla Danii, E dla Hiszpanii, EST dla Estonii, F dla Francji, FIN dla Finlandii, GR dla Grecji, H dla Węgier, I dla Włoch, IRL dla Irlandii, LT dla Litwy, LVA dla Łotwy, M dla Malty, P dla Portugalii, PL dla Polski, ROU dla Rumunii, S dla Szwecji, SK dla Słowacji, SVN dla Słowenii, UK dla Zjednoczonego KrólestwaKasutatakse järgmisi tähiseid: A- Austria, BG- Bulgaaria, BNL- Beneluxi maad, CY- Küpros, CZE- Tšehhi Vabariik, D- Saksamaa, DK- Taani, E- Hispaania, EST- Eesti, F- Prantsusmaa, FIN- Soome, GR- Kreeka, H- Ungari, I- Itaalia, IRL- Iirimaa, LT- Leedu, LVA- Läti, M- Malta, P- Portugal, PL- Poola, ROU- Rumeenia, S- Rootsi, SK- Slovakkia, SVN- Sloveenia, UK- Ühendkuningriik
Pasek pod logo: ‧ pkt – kolor: ‧ % cyjanu – długość: ‧,‧ mmLogode all olev joon: ‧ pt – värvus: ‧ % tsüaansinist – pikkus: ‧,‧ mm
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Duales System Deutschland przeciwko Komisji (Konkurencja- Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki- System zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt- Decyzja o wyłączeniu- Obowiązki nałożone przez Komisję w celu zapewnienia konkurencji- Wyłączność przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym zbiórkę przez korzystający z ich usług podmiot zarządzający systemem- Ograniczenie konkurencji- Konieczność zapewnienia dostępu konkurentów do urządzeń służących do prowadzenia zbiórki, z których korzysta podmiot zarządzający systemem- Zobowiązania podjęte przez podmiot zarządzający systememKohtuasi T-‧/‧: Esimese Astme Kohtu ‧. mai ‧. aasta otsus- Duales System Deutschland versus komisjon (Konkurents- Kartellikokkulepped- Saksamaal turustatavate ja logo Der Grüne Punkt kandvate pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteem- Erand- Konkurentsi tagamiseks komisjoni pandud kohutused- Lepingulistele jäätmete kogumisega tegelevatele ettevõtjatele süsteemi käitaja poolt antud ainuõigus- Konkurentsipiirang- Vajadus tagada konkurentide juurdepääs süsteemi käitaja kasutatavatele jäätmekogumismahutitele- Süsteemi käitaja võetud kohustused
Przewidywalność uzyskania lub braku odpowiedzi wirusologicznej Wykazano, że czynnikiem rokowniczym dla uzyskania trwałej odpowiedzi jest wczesna odpowiedź wirusologiczna do ‧ tygodnia, definiowana jako dwukrotne obniżenie miana wirusa w skali logarytmicznej (‧ log) lub niewykrywalne ilości HCV-RNARavivastuse saavutamise ja mitte-saavutamise ennustatavus HCV/HIV koinfektsiooni korral Varane viroloogiline ravivastus ‧-ndaks nädalaks, mis on defineeritud kui viiruskoopiate arvu vähenemine kahe astme võrra logaritmilisel skaalal või HCV-RNA muutumine negatiivseks (allpool määramispiiri), ennustab püsiva ravivastuse saamise tõenäosuslikkust
Część klasa ekranu jest też używana w sekcjach dotyczących ekranu. Jest to użyteczne jeśli ma się wiele podobnych ekranów (na przykład zbiór X-terminali) i potrzeba ustawić opcje dla całej ich grupy. Kiedy używa się & XDMCP;, ekran musi mieć klasę ekranów, więc dokumentacja każdego X terminala powinna zawierać klasę ekranu danego urządzenia. Jeśli tak nie jest, można uruchomić & kdm; w trybie rozwiązywania problemów (debug) i użyć polecenia grep na logach w poszukiwaniu ciągu classKa osa kuva klass kasutatakse kuvapõhistes sektsioonides. See tuleb kasuks, kui sul on hulganisti sarnaseid kuvasid (näiteks X-terminalide klass) ja sa soovid määrata võtmed kogu nende grupile. & XDMCP; kasutamisel peab kuva määrama kuva klassi, mistõttu sinu X-terminali käsiraamat peaks andma ka seadme kuvaklassi stringi. Kui mitte, siis võid käivitada & kdm;-i silumisrežiimis ja programmiga grep hankida klassi
Logo jakości powinno być zasadniczo postrzegane jako korzystne, jeżeli ma charakter dobrowolny.Põhimõtteliselt tuleks kvaliteedilogosid pidada kasulikuks juhul, kui nende lisamine on vabatahtlik.
opracowanie logo i haseł wykorzystywanych przy okazji wszelkich działań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego oraz opracowywanie narzędzi promocyjnych, które będą dostępne na całym terytorium Wspólnotylogo ja tunnuslausete väljatöötamine kasutamiseks seoses igasuguste Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta tegevustega ning kättesaadavate tutvustusvahendite loomine kasutamiseks kogu ühenduses
Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E. coli F‧ (K‧) przeciwciała IgG o mianie ≥‧, ‧ * log‧/ml. * miano określone metodą mikroaglutynacjiKontsentreeritud veisepiimaseerum, mis sisaldab spetsiifilisi E. coli F‧ (K‧) adhesiini vastaseid immuunglobuliine G ≥ ‧. ‧ log‧/ml
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1385 zdań frazy logo.Znalezione w 0,841 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.