wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nauczylem ja poprawnej wymowyLa he enseòado a hablar correctamente
Fakt, iż EKES, którego formalne kompetencje nie rozciągają się na kulturę, przyjmuje z inicjatywy swej przewodniczącej ogólny program działania uznający kulturę za priorytet, ma wymowę manifestuEl hecho de que el CESE, cuyas competencias formales no abarcan explícitamente el ámbito de la cultura, adopte, tras la presentación de su Presidenta, un programa de acción global que dé prioridad a la cultura, tiene, en el caso presente, valor de manifiesto
" Nikt nie nauczyl go poprawnej wymowy" Nadie le enseòó a decir para en vez de ' pa '
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Señor Presidente, voté a favor del informe sobre Turquía porque los apartados 32 y 40 contienen elementos positivos para Chipre, a pesar de que no estoy de acuerdo con el contenido de las enmiendas 9 y 10.
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.El principal objetivo de este informe revela la necesidad de un enfoque transversal, promoviendo la innovación en todos los ámbitos empresariales, la economía y la sociedad en general.
Mam pewną wadę wymowyLo siento tengo un impedimento vocal
Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.Además, se rechazaron los intentos que hemos realizado tanto yo como otras personas por garantizar que se mantuviera el enfoque del sello en el patrimonio, y no solo en la integración política.
Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.Creo que el Grupo del PPE y el Grupo de los Liberales, señor Watson, tienen una responsabilidad particular en cuanto al hecho de que se haya suavizado el informe que vamos a votar mañana.
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejSugiere que optar por el período del ‧ al ‧ de mayo de ‧ podría ser la elección adecuada para la celebración de las consultas sobre la Constitución o la ratificación parlamentaria previstas en los Estados miembros, por su valor simbólico tanto para la paz en nuestro continente como para la integración europea
Panno Davies.-... wymowęSrta.Davis.-... características vocales
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechLos efectos adversos poco frecuentes: ruidos intestinales anómalos, percepción o sensibilidad disminuida (especialmente en la piel), disminución del tamaño de la pupila, disminución de la agudeza visual (pérdida de visión), dificultad para hablar, boca seca, incapacidad para dormir, náuseas, trastornos sensitivos, dificultad para respirar, ritmo cardiaco lento, molestias en el estómago, dolor alto de estómago y silbidos al respirar
Już to przerabialiśmy.Marnujesz mój czas, wkurzasz mnie! Wymów życzenieYa discutimos eso, estás desperdiciando mi tiempo, ¡ me estoy enojando!
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechSe observaron otras reacciones adversas en pacientes tratados con aprepitant (‧ mg) para las náuseas y los vómitos posquirúrgicos, con una incidencia mayor que con ondansetrón: dolor abdominal alto, ruidos hidroaéreos abdominales anómalos, disartria, disnea, hipoestesia, insomnio, miosis, náuseas, trastornos sensitivos, molestias abdominales, agudeza visual disminuida, jadeos
Była to osoba na oko czterdziestoletnia, o pięknych ramionach, burbońskim nosie i monotonnej wymowie; na kasztanowych włosach miała tego wieczora skromną gipiurową chusteczkę spadającą trójkątem z tyłu głowy.Era una mujer de unos cuarenta años, de hermosos hombros, nariz aguileña, voz cansina, y que llevaba aquella noche sobre su pelo castaño, una sencilla mantilla de encaje que le caía por detrás en triángulo.
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.El texto, precisamente, carece de tal espíritu, a pesar de que la palabra "social" aparezca sin cesar.
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Señor Presidente, está bastante claro lo que dice la resolución objeto de este debate -no habrá excepciones ni derogaciones-.
Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.No respaldaré ninguna atenuación del informe.
To była wymowa adrenalinyA esa adrenalina me refiero
Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.Vamos a plantearnos de nuevo el significado del "Sello de Patrimonio de la Unión Europea", que se confiere simplemente al hecho de dónde están ubicados los elementos del patrimonio en cuestión.
Wymów jego imię!¡ Di su nombre!
Przedsiębiorstwo kolejowe może dodać dalsze wskazówki na temat wymowy, jeśli uzna to za konieczneEn cuestiones de pronunciación, la empresa ferroviaria podrá dar las indicaciones adicionales que considere necesarias
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.