Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

RyszardRicardo; Richard

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Syrii (BMichał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki y Hanna Foltyn-Kubicka, en nombre del Grupo UEN, sobre los derechos humanos en Siria (B
Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, w sprawie szczytu UE–Rosja w Sztokholmie w dniu ‧ listopada ‧ r. (BMichał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba y Roberts Zīle, en nombre del Grupo ECR,sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebrará el ‧ de noviembre de ‧ en Estocolmo (B
Ryszard Mojego imieniaMe llamo Richard
Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie Gwatemali (BMichał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki y Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN, sobre Guatemala (B
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie bezpieczeństwa energetycznego (BMichał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR, sobre la seguridad energética (B
Głos zabrali: Christa Prets (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Manolis Mavrommatis, w imieniu grupy PPE-DE, Christel Schaldemose, w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula, w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy Verts/ALE, Nils Lundgren, w imieniu grupy IND/DEM, Slavi Binev, w imieniu grupy ITS, Ljudmila Novak, Christa Prets, Karin Resetarits, Ewa Tomaszewska, Rolf Berend, Ryszard Czarnecki, Ovidiu Victor Ganţ, Ivo Belet i Ján FigeľIntervienen Christa Prets (ponente de opinión de la Comisión FEMM), Manolis Mavrommatis, en nombre del Grupo PPE-DE, Christel Schaldemose, en nombre del Grupo PSE, Hannu Takkula, en nombre del Grupo ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN, Mikel Irujo Amezaga, en nombre del Grupo Verts/ALE, Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM, Slavi Binev, en nombre del Grupo ITS, Ljudmila Novak, Christa Prets, Karin Resetarits, Ewa Tomaszewska, Rolf Berend, Ryszard Czarnecki, Ovidiu Victor Ganţ, Ivo Belet y Ján Figeľ
Konrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard Czarnecki i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu ‧ września ‧ r. (BKonrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard Czarnecki e Inese Vaidere, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Belarús tras las elecciones parlamentarias del ‧ de septiembre de ‧ (B
Głos zabrali: Jean-Louis Bourlanges (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), John Purvis w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Peter Baco niezrzeszony, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Jonas Sjöstedt, Ryszard Czarnecki i Joaquín AlmuniaIntervienen Jean-Louis Bourlanges (ponente de opinión de la Comisión INTA), John Purvis, en nombre del Grupo PPE-DE, Ieke van den Burg, en nombre del Grupo PSE, Diamanto Manolakou, en nombre del Grupo GUE/NGL, Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, Peter Baco, no inscrito, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Jonas Sjöstedt, Ryszard Czarnecki y Joaquín Almunia
Sprawozdanie Elisabeth Jeggle- A‧-‧/‧: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam SiekierskiInforme Elisabeth Jeggle- A‧-‧/‧: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski
Roberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, w sprawie napadu na Galinę Kozłową, członkinię organizacji narodowej Mari Ušem i wydawcę pisma Ontšõko (BRoberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre el ataque contra Galina Kozlova, miembro de la organización nacional Mari Uchem y redactora jefa de la revista Ontšöko (B
Współprzewodnicząca ogłosiła następujące zastępstwa: Jean-Pierre Audy (za Carlosa Coelho), Danutė Budreikaitė (za Nielsa Buska), Ryszard Czarnecki (za Philippe'a de Villiersa), Glyn Ford (za Kadera Arifa), Neena Gill (za Lissy Gröner), Robert Goebbels (za Udo Bullmanna), Alain Hutchinson (za Lindę McAvan), Anneli Jäätteenmäki (za Philippe'a Morillona), Vincenzo Lavarra (za Mauro Zani), Jo Leinen (za Karin Jöns), Eugenijus Maldeikis (za Patricka Louisa), David Martin (za Juana Fraile Cantóna), Catherine Neris (za Elisę Ferreirę), Peter Olajos (za Gaya Mitchella), José Javier Pomés Ruiz (za Antonia Lópeza-Istúriza White'a), Sornosa Martínez (za Karin Scheele), Margie Sudre (za Patricka Gauberta) i Tadeusz Zwiefka (za Annę ZáborskąLa Copresidenta anuncia los suplentes siguientes: Audy (suplente de Coelho), Budreikaitė (suplente de Busk), Czarnecki (suplente de de Villiers), Ford (suplente de Arif), Gill (suplente de Gröner), Goebbels (suplente de Bullmann), Hutchinson (suplente de McAvan), Jäätteenmäki (suplente de Morillon), Lavarra (suplente de Zani), Leinen (suplente de Jöns), Maldeikis (suplente de Louis), Martin D. (suplente de Fraile Cantón), Neris (suplente de Ferreira E.), Olajos (suplente de Mitchell), Pomés Ruiz (suplente de López-Istúriz White), Sornosa Martínez (suplente de Scheele), Sudre (suplente de Gaubert) y Zwiefka (suplente de Záborská
Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Athanasios Plevris w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa i Anna IbrisagicIntervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, Kristian Vigenin, en nombre del Grupo S&D, Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE, Marije Cornelissen, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Nikolaos Chountis, en nombre del Grupo GUE/NGL, Athanasios Plevris, en nombre del Grupo EFD, Andreas Mölzer, no inscrito, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa y Anna Ibrisagic
Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie egzekucji w Iranie (BCristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska y Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN, sobre las ejecuciones en Irán (B
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (APonente: Ryszard Czarnecki (A
Głos zabrali: Hartmut Nassauer, w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Graham Booth, w imieniu grupy IND/DEM, Sergej Kozlík, niezrzeszony, i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UENIntervienen Hartmut Nassauer, en nombre del Grupo PPE-DE, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, Silvana Koch-Mehrin, en nombre del Grupo ALDE, Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL, Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM, Sergej Kozlík, no inscrito, y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN
Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke i Jacek ProtasiewiczIntervienen László Tőkés, en nombre del Grupo PPE, Véronique De Keyser, en nombre del Grupo S&D, Metin Kazak, en nombre del Grupo ALDE, Barbara Lochbihler, en nombre del Grupo Verts/ALE, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL, David Campbell Bannerman, en nombre del Grupo EFD, Nicole Sinclaire, no inscrito, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke y Jacek Protasiewicz
Głos zabrali: Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE, Sarah Ludford, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Koenraad Dillen, w imieniu grupy ITS, Marios Matsakis i Benita Ferrero-Waldner (członkini KomisjiIntervienen Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Koenraad Dillen, en nombre del Grupo ITS, Marios Matsakis y Benita Ferrero-Waldner (Miembro de la Comisión
Głos zabrał Ryszard CzarneckiInterviene Ryszard Czarnecki
Głos zabrali: Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler i László KovácsIntervienen Bogdan Klich, en nombre del Grupo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, en nombre del Grupo PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE, Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, en nombre del Grupo UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler y László Kovács
Marianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam i Ljudmila NovakMarianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam y Ljudmila Novak
Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, niezrzeszony, Koenraad Dillen i Vladimír Špidla (członek KomisjiIntervienen Ryszard Czarnecki, no inscrito, Koenraad Dillen y Vladimír Špidla (Miembro de la Comisión
Projekt rezolucji B‧-‧/‧/rev podpisał w umieniu grupy UEN Ryszard Czarnecki, a nie Marek Aleksander CzarneckiLa propuesta de resolución B‧-‧/‧/rev ha sido firmada en nombre del Grupo UEN por Ryszard Czarnecki, y no por Marek Aleksander Czarnecki
Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy UEN, w sprawie spotkania na szczycie UE-Rosja, które ma się odbyć w dniu ‧ maja ‧ r. w Samarze (BInese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan y Michał Tomasz Kamiński, en nombre del Grupo UEN, sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebrará en Samara el ‧ de mayo de ‧ (B
Pytanie ‧ (Ryszard Czarnecki): Budżet na lataPregunta ‧ (Ryszard Czarnecki): Presupuesto para el período
Gintaras Didžiokas, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UENGintaras Didžiokas, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 519 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.