Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

RyszardRicardo; Richard

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UENBrian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski y Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN
Głos zabrali: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes i Günter Verheugen (Wiceprzewodniczący KomisjiIntervienen Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes y Günter Verheugen (Vicepresidente de la Comisión
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie stosunków transatlantyckich (BCristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere y Ģirts Valdis Kristovskis, en nombre del Grupo UEN, sobre las relaciones transatlánticas (B
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Eoin Ryan, w imieniu grupy UEN, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego(BRyszard Czarnecki, Adam Bielan y Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN, sobre Sudán y el Tribunal Penal Internacional (B
Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander i Olli RehnIntervienen Doris Pack, en nombre del Grupo PPE-DE, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE, Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander y Olli Rehn
Sprawozdanie Michał Tomasz Kamiński- A‧-‧/‧: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Elmar Brok, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Rogalski i Ryszard CzarneckiInforme Michał Tomasz Kamiński- A‧-‧/‧: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Elmar Brok, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Rogalski y Ryszard Czarnecki
Filip Kaczmarek i Edward McMillan-Scott, w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto i Libor Rouček, w imieniu grupy PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy UEN, Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE, i Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ostatnich wyborów w Nigerii (BFilip Kaczmarek y Edward McMillan-Scott, en nombre del Grupo PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto y Libor Rouček, en nombre del Grupo PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet y Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan y Michał Tomasz Kamiński, en nombre del Grupo UEN, Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las recientes elecciones en Nigeria (B
Sebastian Valentin Bodu poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało podczas głosowania nad następującymi sprawozdaniami i rezolucjami: Vladimír Maňka- A‧-‧/‧, Ryszard Czarnecki- A‧-‧/‧, Miroslav Mikolášik- A‧-‧/‧, harmonogram sesji Parlamentu Europejskiego – ‧ r., dodatki do żywności inne niż barwniki i substancje słodzące (trombina wołowa lub wieprzowa)- B‧-‧/‧ i sprawozdanie Ramóna Jáuregui Atondo- ASebastian Valentin Bodu ha comunicado que su dispositivo de voto no ha funcionado durante la votación de los informes y resoluciones siguientes: Informe Vladimír Maňka- A‧-‧/‧, Informe Ryszard Czarnecki- A‧-‧/‧, Informe Miroslav Mikolášik- A‧-‧/‧, Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo- ‧, Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (trombina de bovino o porcino)- B‧-‧/‧ e Informe Ramón Jáuregui Atondo- A
Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki i Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN, w sprawie poważnych wydarzeń zagrażających istnieniu wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie (BCristiana Muscardini, Mario Borghezio, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki y Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN, sobre los graves acontecimientos que ponen en peligro la existencia de las comunidades cristianas en Oriente Próximo (B
Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN, w sprawie Birmy/Myanmar (BGintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki y Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN, sobre Birmania/Myanmar (B
Karl von Wogau, Filip Kaczmarek i Charles Tannock, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti i Thijs Berman, w imieniu grupy PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke i Thierry Cornillet, w imieniu grupy ALDE, Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, Luisa Morgantini i Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Rogu Afryki (BKarl von Wogau, Filip Kaczmarek y Charles Tannock, en nombre del Grupo PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti y Thijs Berman, en nombre del Grupo PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke y Thierry Cornillet, en nombre del Grupo ALDE, Mikel Irujo Amezaga, en nombre del Grupo Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki y Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN, Luisa Morgantini y Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en el Cuerno de África (B
Cristiana Muscardini, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski i Adam Bielan, w imieniu grupy UENCristiana Muscardini, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski y Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Sudanie (BRyszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka y Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN, sobre los derechos humanos en Sudán (B
Ryszard ‧ dobrze wygladaRichard ‧ tiene buena pinta
Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Elena Băsescu, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Jean-Luc Mélenchon, Fiorello Provera, Alf Svensson, Zigmantas Balčytis i Ryszard CzarneckiIntervienen Esther de Lange, en nombre del Grupo PPE, Silvia Costa, en nombre del Grupo S&D, Johannes Cornelis van Baalen, en nombre del Grupo ALDE, Jill Evans, en nombre del Grupo Verts/ALE, Struan Stevenson, en nombre del Grupo ECR, Willy Meyer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EFD, Elena Băsescu, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Jean-Luc Mélenchon, Fiorello Provera, Alf Svensson, Zigmantas Balčytis y Ryszard Czarnecki
Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECRGeoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR
Głos zabrali: Nirj Deva, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro, w imieniu grupy GUE/NGL, Ana Maria Gomes, w imieniu grupy PSE i Vladimír ŠpidlaIntervienen Nirj Deva, en nombre del Grupo PPE-DE, Alain Hutchinson, en nombre del Grupo PSE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo PSE, y Vladimír Špidla
Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECRRoberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR
Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Daniel Strož w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Nirj Deva i Joe Borg (członek KomisjiIntervienen Charles Tannock, en nombre del Grupo PPE-DE, Daniel Stroz, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Nirj Deva y Joe Borg (Miembro de la Comisión
Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Georgios Georgiou w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Carlos Coelho, Inger Segelström i Alexander AlvaroIntervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE-DE, Claudio Fava, en nombre del Grupo PSE, Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Georgios Georgiou, en nombre del Grupo IND/DEM, Jim Allister, no inscrito, Carlos Coelho, Inger Segelström y Alexander Alvaro
Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk i Ryszard Czarnecki w sprawie przymusowych obozów pracy we WłoszechBogusław Rogalski, Bogdan Pęk y Ryszard Czarnecki sobre los campos de trabajo forzoso en Italia
Projekt rezolucji B‧-‧/‧/rev podpisał w umieniu grupy UEN Ryszard Czarnecki, a nie Marek Aleksander CzarneckiLa propuesta de resolución B‧-‧/‧/rev ha sido firmada en nombre del Grupo UEN por Ryszard Czarnecki, y no por Marek Aleksander Czarnecki
NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martínez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, VanheckeNI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martínez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke
Głos zabrali: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter i Joaquín AlmuniaIntervienen Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter y Joaquín Almunia
Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski i Edit BauerIntervienen Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo PPE, Kristian Vigenin, en nombre del Grupo S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, en nombre del Grupo ALDE, Heidi Hautala, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski y Edit Bauer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,408 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.