wymowa: IPA: ˈrãnɔ /ˈranɔ/  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • mañana   
  (Noun  f) []
   
  wczesna pora dnia
   
  Período de tiempo que va desde el amanecer hasta el mediodía (12:00).
   
  Okres czasu od początku dnia do południa (12:00).
 • AM   
  (Noun  )
 • madrugada   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
wcześnie w ciągu dnia

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (6)

dziś ranoesta mañana
Kto rano wstajeDios le ayuda; A quien madruga
kto rano wstaje, temu Pan Bóg dajea quien madruga, Dios le ayuda
ranalesión; traumatismo; heridas; fermento; herida; llaga; ferida
RanaRana
rana (rodzaj)rana (género)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rano", pamięć tłumaczeniowa

add example
Będzie najlepiej jeśli odejdziesz ranoProbablemente sea mejor que te hayas ido por la mañana
Mozesz zadzwonic do nich rano i wyjasnicLlama mañana y explícaselo
Cóż, chyba musimy przesunąć przesłuchanie świadka na jutro ranoBueno, el interrogatorio al testigo...... tendrá que aplazarse hasta mañana por la mañana
Chciałbym podziękować w tym miejscu Radzie za to, że ten jeden raz słuchała Parlamentu bardziej niż Komisji; uważam, że to doprowadziło do oświadczenia rozprowadzanego w poniedziałek rano, dzięki któremu uznaliśmy, że porozumienie między nami pozwala nam uczynić ten mały krok naprzód.Creo -y expreso mi agradecimiento al Consejo por haber escuchado al Parlamento más que a la Comisión, para variar- que esto es lo que condujo a la declaración facilitada la mañana del lunes, gracias a la cual hemos aceptado que un acuerdo entre nosotros nos permite dar este pequeño paso adelante.
Luciano Pavarotti zmarł dzisiaj rano w Modenie i uważam za słuszne uczczenie pamięci tego wielkiego człowieka sztuki i kultury, który przeniósł muzykę europejską na sceny całego świata.Luciano Pavarotti ha fallecido esta mañana en Módena y creo que es justo que rindamos homenaje a este gran hombre del mundo del arte y la cultura que llevó la música europea a todo el mundo.
Tkanka otaczająca ranę jest chropowata i struktura włókien jest wystrzępiona na zewnątrzEl tejido alrededor de la herida es desigual...... y las fibras de la tela están deshilachadas hacia afuera
Jutro rano przynieś mocne butyMañana en la mañanaLleva tus zapatos
" Musze tam być rano" Debo estar allii por la maòana
Strefa Gazy stała się otwartą raną Bliskiego Wschodu.La Franja de Gaza se ha convertido en la úlcera sangrante de Oriente Próximo.
Mamy tu dwóch z ranami postrzałowymi!¡ Tengo dos heridas de bala pasando!
W drugim badaniu po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych oceniano cztery z góry założone kategorie działań niepożądanych (ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe, zaburzenie funkcji/niewydolność nerek, owrzodzenie lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania gojenia rany operacyjnejEn el segundo estudio de cirugía de derivación (bypass) coronaria se evaluaron cuatro categorías de acontecimientos predefinidos (acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares, insuficiencia/fallo renal, úlceras/hemorragias del tracto digestivo superior, complicaciones de la herida quirúrgica
Podelektuję się lunchem, posłucham jeszcze trochę tego podlizywania, i przekażę panu moją decyzję jutro ranoVoy a disfrutar mi almuerzo, escucharé un poco más como te haces el lindo conmigo y les daré mi decisión en la mañana
Na samym początku pragnę się zobowiązać do zapewnienia, aby trwający proces mianowania dyrektorów wykonawczych - z kandydatami wstępnie wyselekcjonowanymi do jednego z organów nadzoru spotkałem się dziś rano - był bardziej zrównoważony i doprowadził do bardziej różnorodnej reprezentacji, zwłaszcza z punktu widzenia równości płci, co jest słusznym postulatem Parlamentu Europejskiego.Mi primer compromiso consiste en asegurar que el proceso de nombramiento de directores ejecutivos en curso -esta misma mañana me reuní con los candidatos preseleccionados para una las autoridades- sea más equilibrado y que exista una mayor diversidad de representación, en especial desde el punto de vista de la igualdad de género, que es una exigencia legítima del Parlamento Europeo.
Rano wyjeżdżacie do Fortu BlissMañana te marcharás a Fort Bliss
" Rano sie ženie" Me voy a casar por la maòana
Leczenie jest oparte na oczyszczeniu zanieczyszczonej rany, podaniu antybiotyków i immunoglobulin swoistych, a także intensywnej opiece medycznej.El tratamiento consiste en limpiar la herida infectada, administrar antibióticos e inmunoglobulinas específicas y medidas de apoyo en una unidad de cuidados intensivos.
Rano rozmawialiśmy również o sprawie partnerstwa wschodniego.También hemos debatido sobre la Asociación Oriental.
Dziesiątki tysięcy dzieci romskich nadal dorasta w warunkach segregacji szkolnej, nie mogąc uzyskać wiedzy umożliwiającej im konkurowanie i nosząc w sobie przez całe życie rany wykluczenia i dyskryminacji.Decenas de miles de niños romaníes todavía crecen en escuelas en las que se practica la segregación, donde no pueden adquirir conocimientos competitivos y acaban siendo toda su vida portadores de las heridas de la exclusión y la discriminación.
Ale rano zawsze wracamPero me despierto contigo
Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który wniósł o przesunięcie debaty nad pakietem socjalnym (pkt ‧ POPO), przewidzianej we wtorkowym porządku obrad, na następne posiedzenie plenarne, w związku z tym, że debata w sprawie sytuacji w Gruzji (pkt ‧ POPO) nie mogła się odbyć dziś wieczorem, jak planowano, i została przesunięta na jutro ranoInterviene Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, quien solicita que el debate sobre el paquete social (punto ‧ del PDOJ), inscrito en el orden del día del martes, se aplace al próximo período parcial de sesiones si no pudiera celebrarse esta noche como está previsto el debate sobre la situación en Georgia (punto ‧ del PDOJ) y se aplazara a mañana por la mañana
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3862 zdań frazy rano.Znalezione w 2,418 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.