wymowa: IPA: pjjɛs /ˈpjɛs/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • perro   
  (Noun  male, m) [hyphenation: pe·rro;]
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • can   
  [hyphenation: can;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • perra   
  (  female) [hyphenation: pe·rra;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • canino   
  [hyphenation: ca·ni·no;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • choco   
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
 • cachorro   
 • milico   
  (Noun  )
 • perro macho   

Pozostałe znaczenia:

 
samiec psa

Picture dictionary

canino, perra, perro, can
canino, perra, perro, can

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (37)

adenowirusy psówhaden virus canino
Augie Piesek i pies TataCanuto y Canito
Chojrak - tchórzliwy piesCoraje
dysautonomia u psówdisautonomía canina
herpeswirusy psówherpesvirus canino
Karelski pies na niedźwiedziePerro de osos de Carelia
Mały PiesCan Menor; Perro Pequeño; Canis Minor
Nagi pies meksykańskiXoloitzcuintle
nosówka psówmoquillo canino
parwowirusy psówparvovirus canino
Pies Baskerville’ówEl sabueso de los Baskerville
pies domowycanis lupus familiaris; perro
pies dowodnyperro de agua
Pies faraonaPharaoh Hound
pies gończyperro de jauría; perro de cacería
Pies HuckleberryHuckleberry Hound
Pies kanaryjskiPresa Canario
pies który dużo szczeka - nie gryzieperro que ladra no muerde; perro ladrador, poco mordedor
Pies leśnySpeothos venaticus
pies morskicazón; musola
pies myśliwskiperro de caza; perro de cacería; perro de jauría
pies obronnyperro guardian
pies pasterskiperro pastor
pies policyjnyperro policía
pies wodnyperro de agua
Pies z MajorkiPerro Dogo Mallorquín
pies, co bardzo szczeka, nie bardzo kąsaperro que ladra no muerde
Pirenejski pies górskiPerro de montaña de los Pirineos
portugalski pies dowodnyCão de Água Português; Perro de Agua portugues
Portugalski pies dowodnyCão de Agua Português
portugalski pies wodnyPerro de Agua portugues; Cão de Água Português
Psy GończeCanes Venatici; Perros de Caza; Lebreles
Śpiewający pies z Nowej GwineiCanis hallstromi
tu leży pies pogrzebanyesa es la madre del cordero
Wielki PiesPerro Mayor; Perro Grande; Can Mayor; Canis Major
Wściekłe psyReservoir Dogs
Wystawa psówExposción canina

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pies", pamięć tłumaczeniowa

add example
John jest wielbicielem kotów, a nie psówJon es un tipo de gatos, no de perros
Zwłaszcza psyEspecialmente los perros
Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnej liczby zwierząt domowych określonych gatunków, które mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym, stanowi że wymogi i kontrole, o których mowa w art. ‧ akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ należy stosować również do przemieszczania psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, jeśli liczba zwierząt przemieszczanych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wymienionego w załączniku ‧ część B sekcja ‧ do tego rozporządzenia jest wyższa niż pięćPor otra parte, el Reglamento (UE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de mayo de ‧, por el que se aplica el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al número máximo de animales de compañía de determinadas especies que pueden ser objeto de desplazamientos no comerciales, establece que los desplazamientos de perros, gatos y hurones de compañía deben someterse también a los requisitos y controles a los que se hace referencia en el artículo ‧, párrafo primero, letra b), del Reglamento (CE) no ‧/‧ cuando el número total de animales que se traslade a un Estado miembro procedente de otro Estado miembro o de un tercer país de los enumerados en el anexo II, parte B, sección ‧, de dicho Reglamento sea superior a cinco
Przy innych zwierzętach w oborze, psu nic nie będzieDe todos los animales de la granja, el perro estará bien
Lotrze, bandyto, zbrodniarzu, pijawko, psie podly, kartoflarzuBandido, asesino, sinvergüenza, perro maldito, patatero alemán
A co z piekielnym psem?¿ Qué pasa con el sabueso del infierno?
U psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnegoEn los perros con citopenia no se advirtieron efectos adversos sobre las células progenitoras o en estado de proliferación de la médula ósea
U zdrowych, młodych psów w wieku ‧ miesięcy, podawanie podskórne robenakoksibu raz dziennie w dawkach ‧ (rekomendowana dawka lecznicza RTD), ‧ (dawka trzy razy przekraczająca RTD) i ‧ mg/kg (dawka ‧ razy przekraczająca RTD) w cyklu ‧ iniekcji przez okres ‧ tygodni (‧ cykle po ‧ następujące po sobie iniekcje raz dziennie) nie wywołały żadnych symptomów toksyczności, włącznie z toksycznością żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby oraz nie wpłynęło na czas krwawieniaEn perros sanos jóvenes de ‧ meses de edad, la administración subcutánea una vez al día de robenacoxib a dosis de ‧ mg/kg (dosis terapéutica recomendada; DTR), ‧ mg/kg (‧ veces la DTR) y ‧ mg/kg (‧ veces la DTR), en ‧ inyecciones a lo largo de ‧ semanas (‧ ciclos de una inyección diaria durante ‧ días consecutivos) no provocó signos de toxicidad incluyendo la toxicidad gastrointestinal, renal y hepática; y ningún efecto sobre el tiempo de hemorragia
To twój pies?Que hay con los de mi tipo?Ves al perro que corre contra los palos?
Znów zmusiliście mnie, bym spuścił moje psy wojny¡ Me han obligado a desatar de nuevo los perros de la guerra!
Mieliśmy psaTeníamos un perro
Cudzoziemcy odwiedzający Rumunię są zbulwersowani widokiem martwych psów leżących na ulicach. Nawet dzieci muszą oglądać te barbarzyńskie sceny.Los visitantes extranjeros que vienen a Rumanía se horrorizan de ver los cuerpos muertos de los perros en las carreteras, un panorama bárbaro del que incluso los niños tienen que ser testigos.
PRILACTONE ‧ mg tabletki dla psów PRILACTONE ‧ mg tabletki dla psów PRILACTONE ‧ mg tabletki dla psówPRILACTONE ‧ mg comprimidos para perros PRILACTONE ‧ mg comprimidos para perros PRILACTONE ‧ mg comprimidos para perros
psach).Po podaniu epoetyny beta zwiększa się liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny i liczba ‧ retikulocytów, a także zwiększa się wbudowywanie żelaza FeCon la administración de epoetina beta aumentan el número de eritrocitos, los valores de Hb y la cifra de reticulocitos, al igual que la velocidad de incorporación de ‧Fe
Leczenie wymiotującego psa należy rozpoczynać od wstrzyknięcia, gdyż wymiotujące zwierzęta mogą nie utrzymać tabletki (mogą zwymiotować niewchłoniętą tabletkęEl tratamiento de un perro con vómitos debe iniciarse en forma inyectable puesto que los animales con vómitos podrían no retener el comprimido (podrían vomitar el comprimido intacto
Podobne oddziaływanie ikatybantu na gonadotropiny wystąpiło również u dojrzałych płciowo psówTambién se produjeron efectos similares del icatibant sobre las gonadotropinas en perros sexualmente maduros
Pies jest w domu.El perro está en la casa.
Dyszysz jak piesRespira con dificultad)? Por qué respiras así?, pareces un perro
Masz rację, psieTienes razón, cerdo
Jak ten pies może być takim problemem skoro go tu już nie ma?¿ Cómo puede ser tan problemático un perro si ni siquiera está aquí?
Nasze dzieci lubią psy, ale ja bardziej lubię koty.A nuestros niños les gustan los perros, pero yo prefiero los gatos.
W stosownych wypadkach, naziemna obsługa certyfikowanych psów przewodnikówAsistencia en tierra a los perros guía reconocidos, cuando así proceda
Nie stosować w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).Nie stosować u psów, u których występowały napady padaczkoweNo utilizar asociado a medicamentos antiinflamatorios no esteroídicos (AINEs) en perros con historial de epilepsia
Acticam ‧. ‧ mg/ml zawiesina doustna dla psów mogą być zastosowane do kontynuowania leczenia w dawce ‧. ‧ mg meloksykamu/kg masy ciała ‧ godziny po wykonaniu wstrzyknięciaPara continuar el tratamiento, puede utilizarse Acticam ‧ mg/ml suspensión oral para perros a una dosis de ‧ mg de meloxicam/kg peso vivo, ‧ horas después de la administración de la inyección
Aha, to jak z tymi meblami, które były u psów!Sí.Por ejemplo, " chucho " es " kuko "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3449 zdań frazy pies.Znalezione w 1,962 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.