wymowa: IPA: pjjɛs /ˈpjɛs/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • perro   
  (Noun  male, m) [hyphenation: pe·rro;]
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • can   
  [hyphenation: can;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • perra   
  (  female) [hyphenation: pe·rra;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • canino   
  [hyphenation: ca·ni·no;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • choco   
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
 • cachorro   
 • milico   
  (Noun  )
 • perro macho   

Pozostałe znaczenia:

 
samiec psa

Picture dictionary

can, perra, perro, canino
can, perra, perro, canino

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (37)

adenowirusy psówhaden virus canino
Augie Piesek i pies TataCanuto y Canito
Chojrak - tchórzliwy piesCoraje
dysautonomia u psówdisautonomía canina
herpeswirusy psówherpesvirus canino
Karelski pies na niedźwiedziePerro de osos de Carelia
Mały PiesCan Menor; Perro Pequeño; Canis Minor
Nagi pies meksykańskiXoloitzcuintle
nosówka psówmoquillo canino
parwowirusy psówparvovirus canino
Pies Baskerville’ówEl sabueso de los Baskerville
pies domowycanis lupus familiaris; perro
pies dowodnyperro de agua
Pies faraonaPharaoh Hound
pies gończyperro de jauría; perro de cacería
Pies HuckleberryHuckleberry Hound
Pies kanaryjskiPresa Canario
pies który dużo szczeka - nie gryzieperro que ladra no muerde; perro ladrador, poco mordedor
Pies leśnySpeothos venaticus
pies morskicazón; musola
pies myśliwskiperro de caza; perro de cacería; perro de jauría
pies obronnyperro guardian
pies pasterskiperro pastor
pies policyjnyperro policía
pies wodnyperro de agua
Pies z MajorkiPerro Dogo Mallorquín
pies, co bardzo szczeka, nie bardzo kąsaperro que ladra no muerde
Pirenejski pies górskiPerro de montaña de los Pirineos
portugalski pies dowodnyCão de Água Português; Perro de Agua portugues
Portugalski pies dowodnyCão de Agua Português
portugalski pies wodnyPerro de Agua portugues; Cão de Água Português
Psy GończeCanes Venatici; Perros de Caza; Lebreles
Śpiewający pies z Nowej GwineiCanis hallstromi
tu leży pies pogrzebanyesa es la madre del cordero
Wielki PiesPerro Mayor; Perro Grande; Can Mayor; Canis Major
Wściekłe psyReservoir Dogs
Wystawa psówExposción canina

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pies", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załącznikuEl Reglamento (CE) no ‧/‧ dispone además que los alimentos para animales de compañía, los accesorios masticables para perros, los productos técnicos y los subproductos animales contemplados en el anexo ‧ solo pueden ponerse en el mercado si cumplen los requisitos específicos establecidos en dicho anexo
Jimmy, czy to twój pies?Jimmy, ¿ es ese tu perro?
Sposób identyfikacji takich pacjentów mógłby być oparty na kryteriach takich jak poziom PSA, wynik w skali Gleasona lub stadium zaawansowania chorobyLa identificación de tales pacientes podría basarse en criterios como los valores de PSA, la puntuación de Gleason y el estadio de la enfermedad
Proponowana zmiana, oprócz uszczegółowienia pierwotnego rozporządzenia pod względem technicznym, po raz kolejny przedłuża okres, w którym podróżowanie z psem i kotem do Finlandii, Irlandii, Malty, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii podlega bardziej rygorystycznym warunkom.La modificación propuesta, además de especificar de manera más técnica el Reglamento, vuelve a ampliar el periodo durante el cual los trayectos con perros y gatos a Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia y el Reino Unido están sujetos a requisitos más estrictos.
Nasi naczelni kuzyni mogą biec tylko przez określony czas, po czym muszą zatrzymać si¿ ę i podyszeć, wydalając ciepło podobnie jak piesLos primates solo pueden correr cierta distancia antes de que tener que parar y jadear, exhalando calor al igual que un perro
Jak pokazuje doświadczenie związane ze stosowaniem rozporządzenia (UE) nr ‧/‧, w niektórych przypadkach przepisy tego rozporządzenia w niewspółmiernym stopniu wpływają na przemieszczanie ograniczonych populacji psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, które są często przemieszczane w celach niehandlowych w liczbie większej niż pięć w celu udziału w określonych imprezach sportowych i wystawachLa experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (UE) no ‧/‧ ha puesto de manifiesto que, en algunas ocasiones, sus disposiciones afectan de manera desproporcionada al desplazamiento de una población limitada de perros, gatos y hurones de compañía que se desplazan con frecuencia con fines no comerciales en número mayor de cinco para participar en determinados eventos deportivos y espectáculos
Może być stosowany w czasie ciąży u psówPuede prescribirse durante la gestación en perros
Bo my chcemy być psami, psi kompleks¡ Porque queríamos ser perros!¡ Tenemos ese complejo!
Mój pies szczeka czasamiMi perro ladra un poco
Wyglądasz jak pies umarłBueno, parece que se te ha muerto el perro
Jednak wybrane obecnie alternatywne rozwiązanie, a mianowicie umieszczanie psów w wielkich schroniskach dla zwierząt to też nie jest dobre wyjście.No obstante, la alternativa que se ha elegido, que es llevar a los perros a albergues saturados de animales, tampoco es la solución.
Oto on,/ każdy chyba widzi go./ To się rzuca w oczy wręcz:/ Ten gość na kompost nadaje się./ Ten gość na kompost nadaje się./ Bije Audrey traktuje jak psa./ Bije ją i wrzeszczy jak cham./ Ty chcesz krwi,/ której on mnóstwo ma.../ Ja chcę krwi,/ której on mnóstwo ma.../ Ty chcesz krwi,/ której on mnóstwo ma.../ Więc bierz wszystko!" Deténte y ponte a deducir" El tipo ese merece morir " El tipo ese merece morir
Preparat Eurican Herpes ‧ wykazuje skuteczną ochronę przed herpeswirusami psówEurican Herpes ‧ consiguió una buena protección frente al herpesvirus canino
Sądziłem, że ta nimfomanka odwiozła swoje psy i przyszła narozrabiaćQue había largado a sus perros y que venía, la muy ninfómana
Ktoś zgubił psa.Alguien echaba de menos al perro.
Badanie działania toksycznego na siatkówkę u zdrowych psów, którym podawano dożylnie werteporfinę i naświetlano oko światłem rozproszonym, nie wykazało zależnego od leku działania toksycznego na oczyUn estudio de toxicidad retiniana en perros con verteporfina intravenosa y luz ambiental, no mostró toxicidad ocular relacionada con el tratamiento
Toksyczność po podaniu wielokrotnym W badaniach trwających do ‧ miesięcy u myszy oraz trwających do ‧ roku u szczurów i psów, głównymi objawami były: hamowanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, objawy działania antycholinergicznego i obwodowe zaburzenia hematologiczneToxicidad as dosis múltiples Durante los estudios de hasta ‧ meses de duración realizados en ratones y de hasta ‧ año en ratas y perros, los efectos predominantes consistieron en depresión del SNC y efectos anticolinérgicos así como alteraciones hematológicas periféricas
A ty chcesz, żebym został psem Dongranguku, tak jak ty¿ Quiere que sea un perro para Georan, como Ud.?
Rheumocam ‧, ‧ mg/ml zawiesina doustna dla psówRheumocam ‧ mg/ml suspensión oral para perros
Lubię psy, a moja siostra koty.A mí me gustan los perros y a mi hermana, los gatos.
w przypadku zwierząt domowych innych niż koty i psy mieszanka paszowa pełnoporcjowa lub mieszanka paszowa uzupełniająca mogą być zastąpione oznaczeniem mieszanka paszowaen el caso de los animales de compañía diferentes de perros y gatos, las denominaciones pienso completo o pienso complementario podrán sustituirse por pienso compuesto
Sid mówił, że włosy, które znalazł, pochodziły od bardzo drogiej rasy psówSid dijo que los pelos eran de una raza de perro muy cara
U dziesięciotygodniowych psów po okresie ‧ miesięcy od rozpoczęcia leczenia z zastosowaniem dawek równych lub wyższych niż ‧ mg/kg/dzień (‧-ciokrotnie wyższych od zalecanych) zaobserwowano następujące objawy toksyczne: utratę masy ciała i łaknienia, zmiany w wątrobie (odkładanie się tłuszczów), mózgu (wakuolizacja), dwunastnicy (owrzodzenie) i upadkiEn perros de diez semanas de edad al inicio del tratamiento a dosis iguales o superiores a ‧ mg/kg/día (‧ veces la dosis recomendada) durante tres meses, se observaron los siguientes signos de toxicidad: pérdida de peso, poco apetito, cambios en el hígado (acumulación de lípidos), en el cerebro (vacuolización) y en el duodeno (úlceras) y muerte.A dosis superiores o iguales a
W badaniu na psach, częstość występowania i stopień ciężkości tych zmian były mniejsze dzięki zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu przerwy między dawkamiEn el estudio en el perro, la aparición y gravedad de estas lesiones se redujo disminuyendo la dosis o prolongando los intervalos entre dosis
Ibaflin żel należy stosować u psów w leczeniu następujących stanówIbaflin está indicado en perros para el tratamiento de las siguientes patologías
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3420 zdań frazy pies.Znalezione w 1,941 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.