wymowa: IPA: pjjɛs /ˈpjɛs/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • perro   
  (Noun  male, m) [hyphenation: pe·rro;]
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • can   
  [hyphenation: can;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • perra   
  (  female) [hyphenation: pe·rra;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • canino   
  [hyphenation: ca·ni·no;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • choco   
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
 • cachorro   
 • milico   
  (Noun  )
 • perro macho   

Pozostałe znaczenia:

 
samiec psa

Picture dictionary

canino, can, perra, perro
canino, can, perra, perro

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (37)

adenowirusy psówhaden virus canino
Augie Piesek i pies TataCanuto y Canito
Chojrak - tchórzliwy piesCoraje
dysautonomia u psówdisautonomía canina
herpeswirusy psówherpesvirus canino
Karelski pies na niedźwiedziePerro de osos de Carelia
Mały PiesCan Menor; Perro Pequeño; Canis Minor
Nagi pies meksykańskiXoloitzcuintle
nosówka psówmoquillo canino
parwowirusy psówparvovirus canino
Pies Baskerville’ówEl sabueso de los Baskerville
pies domowycanis lupus familiaris; perro
pies dowodnyperro de agua
Pies faraonaPharaoh Hound
pies gończyperro de jauría; perro de cacería
Pies HuckleberryHuckleberry Hound
Pies kanaryjskiPresa Canario
pies który dużo szczeka - nie gryzieperro que ladra no muerde; perro ladrador, poco mordedor
Pies leśnySpeothos venaticus
pies morskicazón; musola
pies myśliwskiperro de caza; perro de cacería; perro de jauría
pies obronnyperro guardian
pies pasterskiperro pastor
pies policyjnyperro policía
pies wodnyperro de agua
Pies z MajorkiPerro Dogo Mallorquín
pies, co bardzo szczeka, nie bardzo kąsaperro que ladra no muerde
Pirenejski pies górskiPerro de montaña de los Pirineos
portugalski pies dowodnyCão de Água Português; Perro de Agua portugues
Portugalski pies dowodnyCão de Agua Português
portugalski pies wodnyPerro de Agua portugues; Cão de Água Português
Psy GończeCanes Venatici; Perros de Caza; Lebreles
Śpiewający pies z Nowej GwineiCanis hallstromi
tu leży pies pogrzebanyesa es la madre del cordero
Wielki PiesPerro Mayor; Perro Grande; Can Mayor; Canis Major
Wściekłe psyReservoir Dogs
Wystawa psówExposción canina

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pies", pamięć tłumaczeniowa

add example
Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodemUn efecto secundario frecuente en el grupo de dosis elevada de ‧ mg/kg (mareo en los viajes) fueron los vómitos antes de empezar el viaje en coche
Niedobry pies!Eres un perrito malo
Albo miał psa i chciał zaoszczędzić ‧ centówO él tenía un perro, Y quería ahorrar ‧ centavos
Więc to jest PiesEste es el sector
Zwykle wykorzystywanym gatunkiem niegryzoni jest pies, który powinien być określonej rasySuele emplearse el perro, preferiblemente de una raza definida
W badaniach nad toksycznością mykofenolanu mofetylu prowadzonych na szczurach, myszach, psach i małpach stwierdzono, że w pierwszym rzędzie uszkodzeniu ulegały układy krwiotwórczy i limfatycznyLos sistemas hematopoyético y linfoide fueron los primeros órganos afectados en los estudios toxicológicos realizados con micofenolato mofetilo en la rata, ratón, perro y mono
Boże, Boże, Boże!Tak jak twój pies!Se fue, igual que tu perro.- ¿ Se murió mi perro?
Wzorzec zaświadczenia zdrowia dla niehandlowego przemieszczania z państw trzecich domowych zwierząt gatunków psów, kotów i fretek, zgodnie z zapisem przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrModelo de certificado sanitario para los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía (perros, gatos y hurones domésticos) procedentes de terceros países, tal como se prevé en el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento (CE) no
W dyrektywie ‧/‧/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego KrólestwaLa Directiva ‧/‧/CEE hace referencia a dichos requisitos adicionales solamente por lo que respecta a los intercambios comerciales de perros, gatos y hurones que tengan como destino Irlanda, Suecia o el Reino Unido
Pytanie brzmi - kogo należy obwinić za to, że pies zjadł kiełbasę?La pregunta es: ¿quién tiene la culpa de que el perro se comiera la salchicha?
Rheumocam ‧, ‧ mg/ml zawiesina doustna dla psówRheumocam ‧ mg/ml suspensión oral para perros
Wpływ na układ krążenia obserwowany u zwierząt (psy) przy poziomie ekspozycji podobnym (‧, ‧ mmol/kg) i większym (‧, ‧ mmol/kg) od maksymalnego poziomu ekspozycji objawiał się zależnym od dawki przemijającym zwiększeniem ciśnienia krwi (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ %, w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną) i kurczliwości mięśnia sercowego (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ % w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologicznąLos efectos cardiovasculares observados en animales (perros) con niveles de exposición similares (‧ mmol/kg) y superiores (‧ mmol/kg) hasta niveles máximos de exposición clínica fueron un aumento pasajero dosis-dependiente de la presión arterial (del ‧ y ‧ %, respectivamente, superior al control con suero salino) y de la contractilidad miocárdica (del ‧ y ‧ %, respectivamente, superior al control con suero salino
Lepiej pilnuj psa!Controla a ese perro
Podawać podskórnie kotom lub psom na około ‧ minut przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego, np. w czasie podawania ogólnej narkozy, w dawce ‧ ml na każde ‧ kg masy ciała (‧ mg/kgAdministrar por vía subcutánea a perros y gatos aproximadamente ‧ minutos antes de empezar una intervención quirúrgica, por ejemplo al inducir la anestesia general, a una dosis de ‧ ml por cada ‧ kg de peso (‧ mg/kg
Tak wiele środowisk, ludzi pracujących razem, żeby wydobyć każdy sekret z głowy Michaela Westena zanim mu ją utniemy i nakarmimy nią psyTantos fondos, tantas personas trabajando juntas sólo para sacar todos los secretos de la cabeza de Michael Westen antes de cortarlo en pedacitos y alimentar a los perros con él
Zabił mojego psa, chyba pamiętaszEl mató a mi perro, te acuerdas
Wszystkie psy żyją.Todos los perros están vivos.
Toksyczność po podaniu wielokrotnym W badaniach trwających do ‧ miesięcy u myszy oraz trwających do ‧ roku u szczurów i psów, głównymi objawami były: hamowanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, objawy działania antycholinergicznego i obwodowe zaburzenia hematologiczneToxicidad as dosis múltiples Durante los estudios de hasta ‧ meses de duración realizados en ratones y de hasta ‧ año en ratas y perros, los efectos predominantes consistieron en depresión del SNC y efectos anticolinérgicos así como alteraciones hematológicas periféricas
Wtedy rozwalę im te pieprzone psie mordy!¡ Le rompo el culo a ese maldito cana de mierda!
Co to za pies?¿ Y ese perro?
Badania toksyczności wielokrotnych dawek paliperydonu u szczurów i psów wykazały skutki głównie farmakologiczne, takie jak sedacja i efekty związane z działaniem prolaktyny na gruczoły piersiowe i narządy płcioweLos estudios de toxicidad a dosis repetidas de la paliperidona en ratas y perros mostraron efectos principalmente farmacológicos, como sedación y efectos mediados por la prolactina, en las glándulas mamarias y en los genitales
Miałaś nazbierać obornika, a bawisz się z psemTenías que ir a por leños pero en vez de eso te has puesto a jugar
Objętość dystrybucji wynosi ‧. ‧ l/kg u psówEl volumen de distribución es de ‧ l/kg
Ale oni zabili mojego psaPero han matado a mi perra
Łagodzenie bólu pooperacyjnego oraz stanu zapalnego po operacjach tkanek miękkich oraz operacjach ortopedycznych u psówAlivio del dolor postoperatorio y la inflamación asociados a la cirugía de tejido blando y ortopédica en perros
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3420 zdań frazy pies.Znalezione w 0,853 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.