wymowa: IPA: ʥ̑ɛ̃ŋˈkujɛ [d͡ʑɛ̃ŋˈkujɛ]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • gracias     
  (verb, Interjection  ) []
   
  ...wyrażający wdzięczność
   
  Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.
   
  [Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.]
 • muchas gracias   
  (Interjection  )
 • Yo estoy bien   
 • muchísimas gracias   

Pozostałe znaczenia:

 
...wyrażający odmowę

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

dziękowaćdar gracias a; dar gracias; dar las gracias; agradecer
Dziękuje bardzomuchas gracias
dziękujemygracias
dziękuję bardzomuchas gracias
Nie, dziękujęno, gracias

Przykładowe zdania z "dziękuję", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dziękuję, że pukaliścieGracias por golpear
Dziękuję Bogu, że cię tu nie ma Lauro./ Dzięki Bogu" Gracias a Dios que no estabas aquí, Laura.Gracias a Dios. "
Pani prezydent, dziękuję za telefonSeñora Presidenta, agradezco esta llamada
Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że jutro zyskamy wsparcie, które pozwoli nam podjąć dalsze działania w sprawie tego ważnego sprawozdania.Muchas gracias a todos y espero que mañana contemos con apoyo para sacar adelante este importante informe.
Dziękuję PinkieY gracias a ti, Pinkie
(DE) Dziękuję Radzie za te ważne wyjaśnienia, gdyż ta sprawa wywołała duże poruszenie w Irlandii.(DE) Agradezco al Consejo que también haya aclarado este punto, ya que se trata de un asunto que se ha planteado muchas veces en Irlanda.
Zatem dziś dziękuję im jako członek Parlamentu Europejskiego oraz komisarz i wiceprzewodniczący Komisji, za niezwykle cenny wkład w prace Parlamentu, za udowodnienie, że istnieją - wbrew temu, co mówili niektórzy dziennikarze - dobrzy przedstawiciele, którzy uczestniczą w obradach i uczciwie służą w instytucjach, które reprezentują pół miliarda Europejczyków.Por tanto, como miembro del Parlamento Europeo y hoy como Comisario y Vicepresidente de la Comisión, les doy las gracias por su muy valiosa contribución al trabajo del Parlamento, que demuestra que puede haber -a pesar de lo que ciertos periodistas han dicho en ocasiones- buenos representantes que asisten y trabajan en serio en las instituciones, que representan a 500 millones de europeos.
Dziękuję, SpeedGracias, Meteoro
Dziękuję Radzie za tę odpowiedź, zgadzam się, iż wszystkie te kwestie - małżeństwa osób tej samej płci, cywilne związki partnerskie itp. - powinny podlegać wyłącznie kompetencjom państw członkowskich.Agradezco al Consejo su respuesta, y estoy de acuerdo en que todas estas cuestiones -matrimonios homosexuales, parejas de hecho, etc.- deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.
Dziękuję za wszystkoGracias por todo
Nie, dziękujęNo, gracias, señoritas
urzędujący przewodniczący. - (SL) Panie pośle Medina Ortega! Bardzo dziękuję za pana dodatkowe pytanie.Presidente en ejercicio del Consejo. - (SL) Señor Medina Ortega, muchas gracias por su pregunta complementaria.
Dziękuję, Mary Jane WatsonGracias, Mary Jane Watson
Bardzo ci dziękujęMuchas gracias
Panie przewodniczący! Dziękuję za przedstawienie tych ważnych punktów widzenia.Presidenta en ejercicio del Consejo. - (SV) Señor Presidente, gracias por los importantes puntos de vista planteados.
Dziękuję za Pana pismo z dzisiejszą datą o następującej treściTengo el honor de acusar recibo de su Nota del día de hoy, redactada en los siguientes términos
Dziękuję bardzo, BillMuchas gracias, Bill
Stolik dla pana?Tak, dziękujęSí, gracias.- ¿ Un cócteI esta noche?- ¿ CócteI?
Dziękujemy za osiągnięty kompromis panu posłowi Krahmerowi, który odegrał bardzo ważną rolę, słuchając uważnie, a nawet zmieniając swoje pierwotne stanowisko.Nuestro agradecimiento por esto va dirigido al señor Krahmer, que ha desempeñado un papel muy importante, escuchando con atención e incluso revisando su postura inicial.
na piśmie. - Dziękuję, panie przewodniczący!por escrito. - ¡Gracias señor Presidente!
w imieniu grupy Verts/ALE - Panie Przewodniczący! Chciałabym przyłączyć się do wszystkich tych, którzy dziękowali panu posłowi Swobodzie za dobrą współpracę w zeszłym roku, i po raz pierwszy - w tym roku.en nombre del Grupo Verts/ALE. - Señor Presidente, quisiera unirme a quienes han dado las gracias al señor Swoboda por la buena cooperación que demostró el año pasado y, por primera vez, este mismo año.
Dziękuję bardzo za tę informację.Muchas gracias por la información.
Marcin, zechciałbym, że dziękujemy dla tegoMartin, me gustaría agradecerte esto
Dziękuję panu komisarzowi za przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Mam nadzieję, że wspólne wytyczne określone w ramowym dokumencie strategicznym rzeczywiście będą służyły pomocą w planowaniu konkretnych działań przez krajowe komisje.Confío en que las directrices comunes del documento estratégico sirvan de verdad para dirigir a los comités nacionales en la planificación de acciones eficaces.
Dziękuję ci i Jingle teżTe doy las gracias, y el Sr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7004 zdań frazy dziękuję.Znalezione w 3,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.