Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Ricardo I de Inglaterra   

Przykładowe zdania z "Ryszard I Lwie Serce", pamięć tłumaczeniowa

add example
- Zdobiła ongiś - wyjaśnił z przeciągłym jękiem - grób Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii i księcia Normandii. To, panie dobrodzieju, kalwiniści tak ją urządzili.- Antaño decoraba - dijo con una larga lamentación - la tumba de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Fueron los calvinistas los que la redujeron a este estado.
Czegóż tam nie było - kochankowie, kochanki, miłostki, prześladowane damy mdlejące w pałacykach na odludziu, pocztylioni padający trupem przy każdym przeprzęgu, konie zajeżdżane na każdej stronicy, głuche bory, rozdarte serca, przysięgi, szlochy, łzy i pocałunki, łódki w świetle księżyca, słowiki w zaroślach, gentlemani waleczni jak lwy i potulni jak baranki, pełni nieziemskich cnót, zawsze elegancko ubrani, a gdy trzeba, płaczący niczym fontanny.Sólo se trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, señores bravos como leones, suaves como corderos, virtuosos como no hay, siempre de punta en blanco y que lloran como urnas funerarias.
Lewa komora serca skurczyła/ się o ‧ % z normalnych rozmiarówEl ventrículo izquierdo puede reducirse al ‧ por ciento de su tamaño normal
Możesz kliknąć na przewijacz newsów lewym przyciskiem myszy i wykonać ruch okrężny (przytrzymując lewy przycisk myszy wciśniety Przewijacz newsów będzie kontynuował zwykłe przewijanie jeśli zwolnisz lewy przycisk myszyPuede pulsar en el teletipo con el botón izquierdo del ratón y mover el ratón (mientras mantiene el botón izquierdo del ratón pulsado). Si suelta el botón, el teletipo continuará deslizando texto de la manera usual
Podnoś się i powstawajAż jagnię stanie się lwemLevántate una y otra vez... hasta que los corderos se conviertan en leones
Jego imię znaczy " Lew " i odzwierciedla jego charakterSu nombre significa león y le hace justicia
Niektóre ikony, na przykład ikony ' Do góry ' i ' W tył ' na zdjęciu poprzednim, posiadają mały czarny trójkąt u dołu po prawej stronie. Jeśli przytrzymasz nad nim wciśnięty lewy przycisk myszy, to wyświetlone zostanie małe menu rozwijaneAlgunos iconos, por ejemplo, los iconos de Arriba y Abajo, en la instantánea anterior, tienen un pequeño triángulo negro en la esquina inferior derecha. Si mantiene pulsado el & LMB; del ratón mientras el cursor está sobre este tipo de iconos, aparecerá un menú desplegable
Gdzie ten stuknięty lew i jego monochromatyczny kumpel?Yo los conozco a ustedes
Moja lewa, twoja prawa, i vice versaTu derecha, mi izquierda, y viceversa
Podnos sie i powstawaj... az jagnię stanie sie lwemLevántate una y otra vez, hasta que los corderos se conviertan en leones
Gdy tacy jak Ty dąsali się w swoich dworach...... my w imię Anglii walczyliśmy jak lwy z niewiernymi...... i padaliśmy pod ich nawałnicąMientras vos estabais tranquilo...... nosotros peleábamos contra los infieles...... en nombre de Inglaterra
Choroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ ego Zalecając stosowanie leków przeciwpsychotycznych, w tym produktu INVEGA, pacjentom z chorobą Parkinsona lub otępieniem z obecnością ciał Lewy’ ego (Dementia with Lewy Bodies, DLB), lekarze powinni rozważyć ryzyko i korzyści ze względu na możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego i możliwą zwiększoną wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne w obu tych grupach pacjentówEnfermedad de Parkinson y demencia de los cuerpos de Lewy Los médicos deben sopesar los riesgos y los beneficios de prescribir antipsicóticos, incluido INVEGA, a pacientes con enfermedad de Parkinson o con demencia de los Cuerpos de Lewy (DCL), porque ambos grupos tienen un mayor riesgo de Síndrome Neuroléptico Maligno y una mayor sensibilidad a los antipsicóticos
Kiedy siły powietrzne, morskie i lądowe przybyły z pomocą na miejsce, lewa strona tego Parlamentu i lewica na całym świecie podniosły krzyk, każąc im się wynieść z Haiti.Cuando las fuerzas aéreas, la marina y los ejércitos de tierra acudieron a ayudar, el ala izquierda de este Parlamento y del mundo entero les gritó que se marchasen de Haití.
Widząc lwy znikające z Afryki i rekiny znikające z naszych mórz podziwiam panią komisarz za to, co próbuje zrobić, ale wiele zależy od rynku.Con la desaparición de los leones de África y la desaparición de los tiburones de nuestros mares, elogio a la Comisaria por lo que está intentando hacer, pero esta cuestión está bastante orientada al mercado.
Lewa strona tablic przedstawia, dla każdego pola Tablicy ‧, ‧, ‧ i ‧ Załącznika I do rozporządzenia EBC/‧/‧, numer pozycji, opis i przekrój analityczny; natomiast prawa strona tablic podaje numer pozycji, opis i wymagany przekrój dla każdej pozycji księgowejEl lado izquierdo de los cuadros de correspondencia ofrece, para cada casilla de los cuadros ‧, ‧, ‧ y ‧ del anexo I del Reglamento BCE/‧/‧, el número, el desglose y la descripción de las partidas; el lado derecho de los cuadros de correspondencia ofrece, para cada partida de contabilidad, el número, la descripción y el desglose de cada partida solicitada
- Takich golców jak on to my się nie boimy! - przerwała oberżystka, wzruszając grubymi ramionami. - Może pan sobie gadać, panie Homais; póki Złoty Lew żyje, każdy tu je i pije!- Ą No son los pordioseros como él los que nos asustan! - interrumpió la mesonera, alzando sus gruesos hombros - . Ą Vamos!, Ą vamos!, señor Homais, mientras viva el < León de Oro > la gente seguirá viniendo aquí.
Logo powinno przedstawiać ozdobną tarczę z białym tłem, żółtym obramowaniem, brązową krawędzią i czarnym profilem, zawierającą wizerunek czerwonego lwa w średniowiecznym stylu, wokół którego widnieje napis wykonany wielkimi czerwonymi literami RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.PDicho logo está formado por un escudo apergaminado con campo blanco, bordura amarilla, flancos marrones y perfil negro, que contiene un león de color rojo de época medieval rodeado por la inscripción, en letras mayúsculas, de color rojo RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P
Grupa zwierząt znanych jako płetwonogie obejmuje łącznie ‧ gatunki fok, lwów morskich, uchatkowatych, słoni morskich i morsówEl grupo de animales conocido como pinnípedos engloba a un total de ‧ especies de focas, leones marinos, osos marinos, elefantes marinos y morsas
Wyraziłem moją solidarność z rodzinami ofiar i proszę mi wierzyć, że nie popieram przemocy politycznej ani z prawa, ani z lewa, jednak tryb pilny powinniśmy zarezerwować na debaty na temat południowego Sudanu, przypadku Buchtara Tabuniego w Indonezji czy tego Palestyńczyka zastrzelonego we własnym łóżku.He expresado mi solidaridad con las familias de las víctimas en este caso, y Sus Señorías pueden tener la seguridad de que no abrigo simpatía alguna por la violencia política, ya venga esta de la derecha o la izquierda, pero debemos usar las urgencias para debatir el tema de Sudán del Sur, el caso de Buchtar Tabuni en Indonesia, o el del palestino asesinado en su cama.
Lwy morskie posiadają wszelką zwinność i prędkość potrzebną aby zdobyć tego czego potrzebują i wzbudzają zachwyt czyniąc toLos leones marinos tienen la agilidad y velocidad necesarias para recoger lo que quieren... y parecen disfrutar el hacerlo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181593 zdań frazy Ryszard I Lwie Serce.Znalezione w 138,749 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.