Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Pinscher miniatura   

Przykładowe zdania z "Pinczer miniaturowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku dwóch przedsiębiorstw koszty SG&A oraz zysk określono zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. b), ponieważ ci eksporterzy wykazali sprzedaż reprezentatywną, w normalnym obrocie handlowym, tej samej ogólnej kategorii produktów (tzn. innych produktów konserwowych, włącznie z owocami konserwowymi i miniaturową kukurydzą konserwowąPara dos empresas, los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio se determinaron de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letra b), pues estos exportadores tenían ventas representativas, en el curso de operaciones comerciales normales, de la misma categoría general de productos (es decir, otros productos enlatados, incluidos los productos enlatados de fruta y el minimaíz o maíz baby enlatado
Śmiało, wyjmijcie spluwy jak miniaturowi kowbojeAdelante y tiren de esas pistolas, como vaqueros en miniatura
Miniaturowy GolfNameGolf en miniaturaName
Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczegoEn el cerdo enano minipig se observaron disminuciones en la presión diastólica y sistólica y en la frecuencia cardíaca, y se percibió una tendencia a un efecto hipotensor en el mono
Świnie i świnki miniaturoweCerdos y cerdos enanos
Można tu zobaczyć miniaturowy podgląd korekcji zniekształcenia w stosunku do wzorca w kratkęAquí puede ver una previsualización en miniatura de la corrección de la distorsión, aplicada a un patrón cruzado
Właściwy rynek produktowy rozdzielnic niskiego napięcia można podzielić według zastosowanych wyłączników na trzy części, a mianowicie wyłączniki dużej mocy ACB, wyłączniki miniaturowe MCB i wyłączniki kompaktowe MCCBEl mercado de referencia de los aparatos eléctricos de baja tensión puede subdividirse, en función de los disyuntores incorporados, en tres submercados: disyuntores de aire comprimido (ACB), microdisyuntores (MCB) y disyuntores de caja moldeada (MCCB
Metabolizm Metabolizm przebiega jakościowo podobnie u szczurów, świń miniaturowych, ludzi, bydła i świń, jakkolwiek istnieją różnice ilościoweMetabolismo El metabolismo es cualitativamente parecido en ratas, cerdos miniatura, humanos, bovino y cerdos, aunque cuantitativamente existen diferencias
Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczegoEn el cerdo enano minipig se observaron disminuciones en la presión diastólica y sistólica y en la frecuencia cardiaca, y se percibió una tendencia a un efecto hipotensor en el mono
Produkty miniaturowe muszą być w miarę jednolite pod względem wielkościLos repollos miniaturizados deben ser de tamaño uniforme
Harry popatrzył na miniaturowy krajobraz pod nimi i odsunął się od drzwi: – Nigdy nie czuję się bezpieczny w tych wagonikach – powiedział.Harry lanzó una ojeada al paisaje de juguete de abajo y se alejó de la puerta. < Nunca me siento completamente seguro en estos cacharros >, dijo.
Toksyczność po podaniu wielokrotnym i tolerancja miejscowa Wielokrotne miejscowe zastosowanie takrolimusu w maści lub podłoża maściowego u szczurów, królików i świń miniaturowych związane było z niewielkimi zmianami skórnymi, takimi jak zaczerwienienie, obrzęk i grudkiToxicidad de dosis múltiples y tolerancia local La administración tópica múltiple de pomada de tacrolimus o del excipiente de la pomada a ratas, conejos y microcerdos produjo ligeras alteraciones dérmicas como eritema, edema y pápulas
Wymagania dotyczące wielkości nie mają zastosowania do produktów miniaturowychLas disposiciones relativas al calibrado no se aplicarán a los productos miniaturizados
Nieco mniejszy przyrost masy ciała u samic był jedyną zmianą obserwowaną u świń miniaturowych przy wysokich stężeniach maści (‧ %La única alteración general observada en microcerdos tratados con grandes concentraciones de la pomada (‧ %) fue un aumento ligeramente menor del peso corporal en las hembras
Dobrze, że Charlie powiedział jej, że zatrzyma się w hotelu przy Chuck E.Cheese, w pobliżu kurortu z miniaturowym golfemPor suerte Charlie le había dicho...... que se estaba quedando en la Posada y Golfito " Mickey Mouse "
Za zabawki chemiczne uważa się w szczególności następujące zabawki: zestawy chemiczne, zestawy do wykonywania odcisków plastycznych, miniaturowe pracownie ceramiczne, do pokrywania przedmiotów emalią, fotograficzne i podobne zabawki, w których podczas użycia dochodzi do reakcji chemicznych lub podobnego rodzaju zmiany substancjiSe consideran, en particular, juguetes químicos: los juegos de química, los equipos de inclusión en plástico, los minitalleres de cerámica, esmaltado o fotografía y los juguetes análogos que conlleven una reacción química o una alteración similar de la sustancia durante el uso
To jest mój faworyt Miniaturowy SznaucerLo que me recuerda que debo volver al hotel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47 zdań frazy Pinczer miniaturowy.Znalezione w 0,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.