Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Chop   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dallejanía; lejos; fuera; alejamiento; lontananza
DalCiudad de Valle
skok w dalsalto de longitud

Przykładowe zdania z "Dale", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tych, których nie dali radyNo... no los que abatieron
Numer homologacji wskazuje, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu dotyczącego homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach z napędem silnikowym (urządzenie przytrzymujące dal dzieci), zmienionego serią poprawekEl número de homologación indica que la homologación se concedió con arreglo a los requisitos del Reglamento relativo a la homologación de dispositivos de retención de niños ocupantes de vehículos de motor (sistemas de retención de niños) tal como ha sido modificado por la serie ‧ de enmiendas
Ale Dale nie wie, gdzie go szukaćPero lo que Dale no sabe es dónde encontrarlas
Będziecie koledzy wiedzieć, że deforestacja jest kluczową kwestią, gdy mamy do czynienia z systemem handlu uprawnieniami do emisji i chciałabym wezwać kolegów, aby nie dali się przekonać argumentom za ujęciem tzw. kredytów pochłaniających w systemie handlu uprawnieniami do emisji.Sabrán que la deforestación es un tema clave en cuanto al sistema de comercio de emisiones y quiero instar a mis compañeros a que no se dejen persuadir por los argumentos a favor de incluir los llamados "créditos relativos a los sumideros" en el sistema de comercio de emisiones.
Frank Watters dal wywiad w radiuFrank Watters ha salido en la radio
Jeśli inni dali ciała, to jutro będziesz bohateremSi todos los demás fallan, puedes convertirte en superheroe mañana
Wydawalo sie jej, ze moze wszystko.Nie wiadomo, czego potrzebowala, by znów odnalezc sie w swej roli, w kazdym razie nikt na planie jej tego nie dalPero necesitase lo que necesitase para retomar su papel,...... nadie del equipo o de fuera parecía tener la soluciôn
Dali mi coś, co się nazywa Krew SokaraMe dieron algo llamado la sangre de Sokar
Czas, abyśmy dali im celLlegó la hora de darles un propósito
" Gniazdo w dali gdzieś tam mają "¿ A dónde se posarán?
" Nunnally dal jej raz scenariusz, który odrzucilaY ahora cree que él va a vengarse "
Mój ojciec dal go Hannah, ale ona nie chciałaMi padre se lo dio a Hannah, pero ella no lo quiso
Wlasciciel dal mi slowoTengo la palabra del propietario
Nie ma mowy żebyśmy dali temu radęNo hay manera de que nos ocupemos de ellos
Drodzy państwo, agent specjalny Dale Cooper z FBIDamas y caballeros, soy el agente especial del FBI Dale Cooper
Nie wiem jak sobie dali z tym radę.Przyszłość filmu była niepewnaNo sé como ellos dos aguantaron tanto...... no se sabía si iba a hacerse o no
W związku z tym przekazuje się decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. ‧ del ‧ giugno ‧, di approvazione delle disposizioni attuative dell’aiuto previsto dal comma ‧ dell’articolo ‧ della legge regionale ‧ maggio ‧ n. ‧, zawierający także szczegółowe określenie obszarów dotkniętych epidemiąSe envía a tal fin el decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. ‧ del ‧ giugno ‧, di approvazione delle disposizioni attuative dell’aiuto previsto dal comma ‧ dell’articolo ‧ della legge regionale ‧ maggio ‧ n. ‧, que contiene la delimitación de las zonas siniestradas
Dali mi grant na badania skutków inwazji obcychMe ofrecieron que estudiara los efectos de una invasión extraterrestre.Le dije todo a Harry
Strona skarżąca: Nute Partecipazioni SpA (Bolonia, Włochy) i La Perla Srl (Bolonia, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci R. Morresi i A. Dal FerroDemandante: Nute Partecipazioni SpA (Bolonia, Italia) y La Perla Srl (Bolonia, Italia) (representantes: R. Morresi y A. Dal Ferro, abogados
Dali oni sygnał, że atak kapitału na robotników, warstwy oddolne, będzie kontynuowany.Han dejado bien claro que no se mitigará el ataque del capital contra los trabajadores, contra las clases populares.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 544 zdań frazy Dale.Znalezione w 0,358 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.