Tłumaczenia na język angielski:

 • aurora   
  (Noun  ) [astronomy]
   
  an atmospheric phenomenon
 • northern lights   
  (Noun  )
   
  the aurora of the northern hemisphere
 • aurora borealis   
 • streamer   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
aurora borealis, northern lights

Przykładowe zdania z "zorza polarna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumacza)Stąd wzięło się moje imię, z chaosuAurora- that' s where I got my name
Zorza polarna, wyrównanie planetarne, wikański sabatThe aurora borealis, the planetary alignment, the Wiccan sabbat
Mam więcej informacji, proszę pana, to zorza polarna, ale jest piękna!It' s the aurora borealis, but it' s beautiful!
Na antarktycznym niebie pojawia się Aurora Australis- południowa zorza polarnaThe Aurora Australis makes an appearance in the Antarctic sky
Zorza Polarna Południowa rozświetla południowe niebo, ale te widowiskowe światła nie przynoszą ciepła, do lodowej pustyniThe Aurora Australia illuminates the southern skies, but these spectacular lights bring no warmth to the wilderness of ice
Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumaczaAurora, that' s where I got my name
Powiedz mu, że to zorza polarnaTell him it' s the aurora borealis
Zorza polarna jest faktycznie rzadkim widokiem, sirThe aurora borealis is a rare sight indeed, sir
Co, zorza polarna w przeddzień sabatu?What, the northern lights on the eve of a sabbat?
Myślicie, że to dziwne, że zorza polarna występuje noc przed Wikańskim Świętem Świateł?Do you guys think it' s weird that the aurora borealis is happening the night before the Wiccan Festival of Lights?
Zorza polarna jako atrakcja turystycznaNorthern Lights as a tourist attraction
Widziałeś zorzę polarną?Oh, did you see the midnight sun?
Jimi Hendrix miał piękne brzmienie, przypominające zorzę polarnąJimiHendrix hada beautifulharmonic, like an aurora borealis
O tej porze roku nie można zaobserwować zorzy polarnejYou can' t see the northern lights this time of year.We were misinformed
Widziałaś zdjęcia zorzy polarnej?You know those pictures in National Geographic, the aurora borealis?
Szukaliśmy zorzy polarnejWe were looking for the northern lights
Poza Ziemią wiatr słoneczny kontunuuje bieg dalej w układ słoneczny i kiedykolwiek napotyka na planetę z magnetosferą, tworzy się zorzaBeyond earth, the solar wind continues to race out into the solar system and wherever it encounters a planet with a magnetosphere, aurora spring up
" Gdy zorza w noc się przemieni "When morning turns to night
I zatocz krąg ich krwią... gdy zorza poranna w noc się przemieni. "And close the circle with their blood when morning turns to night "
I wszystkie jego cudy, zorza, która tańczyła w atmosferze planet układu słonecznego i jego światło, które podtrzymywało wszelkie życie tutaj na Ziemi, przeminieAnd all its wonders, the aurora that danced through the atmospheres of planets of the solar system, and its light that sustains all the life here on earth, will be gone
Ta pieśń ma być jak zorza czysta i oszałamiająco przejrzystaThe song should be as clean as the red sky...As transparent as a daze
Widziane z teleskopu Hubble' a, zorza tutaj, jest czymś stałym na biegunach JowiszaSeen from the Hubble space telescope, the aurora here are a permanent fixture over the Jovian poles
Zorza polarna.Pobudzone protony uderzają w naszą atmosferęHigh energy protons spilling into our atmosphere
Podwójny skład fazy stacjonarnej posiadającej polarne i niepolarne powierzchnie pozwala na współdziałanie polarnych i niepolarnych grup cząsteczki w podobny sposób jak dla matryc ciał organicznych w glebie lub osadu ściekowegoThe dual composition of the stationary phase having polar and non-polar sites allows for interaction of polar and non-polar groups of a molecule in a similar way as is the case for organic matter in soil or sewage sludge matrices
Przy użyciu okna Znajdź obiekt (Ctrl; F) znaleźć Gwiazdę Polarną. Jej deklinacja jest równa prawie (ale nie dokładnie) + ‧ stopni. Porównać wysokość odczytaną przy zbliżeniu na Gwiazdę Polarną z własną szerokością geograficzną. Ich różnica mieści się zawsze w przedziale jednego stopnia. Nie są dokładnie takie same, gdyż gwiazda tanie jest dokladnie na biegunie. (biegun można obserwować po przełączeniu na współrzędne równikowe i przytrzymaniu klawisza strzałki do góry do momentu, kiedy niebo nie przestanie się przesuwaćUse the Find Object window (Ctrl; F) to locate Polaris. Notice that its Declination is almost (but not exactly) +‧ degrees. Compare the Altitude reading when focused on Polaris to your location 's geographic latitude. They are always within one degree of each other. They are not exactly the same because Polaris is n't exactly at the Pole. (you can point exactly at the pole by switching to Equatorial coordinates, and pressing the up-arrow key until the sky stops scrolling
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238 zdań frazy zorza polarna.Znalezione w 1,568 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.