wymowa: IPA: [ˈznɔvu] ˈznɔvu  

Tłumaczenia na język angielski:

 • again         
  (Adverb  ) (advb, conj   ) []
   
  another time
   
  jeszcze raz, ponownie, na nowo
   
  Already happened before.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • anew     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  again
 • afresh   
  (advb, adjv   )
 • once more   
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
again; anew

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

a cóż to znowuwhat's that again
co to znowu byłowhat was that again
jeszcze raz; znowuover again
jutro znowu będzie dzieńtomorrow is another day
przyjemnie jest być znowu w domuit is nice to be at home again
skądże znowunot at all
znowu; od nowaall over again

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znowu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hey, znowu odlatujesz?Hey, you spacing again?
N- Napoleon, znowu słyszę buty!Hey, Napoleon!
Znowu kłamstwo?That' s another lie, isn' t it?
Posłuchaj jak jej nie zabijesz, będziesz musiał ją przyprowadzić tutaj znowuLook, mate, if you won' t kill her, then we have to bring her back here
Znowu ten sam sen?That same dream again?
Znowu to samoIt' s the same thing
Jeśli mnie znowu zapytasz, będziesz zwykłym niedorajdą!If you ask me, you are just some random punk!
(FR) Pani przewodnicząca! Zapłaciwszy za uratowanie banków, zmuszeni jesteśmy teraz ratować sektor motoryzacyjny, znowu rzecz jasna przy pomocy funduszy publicznych.(FR) Madam President, having paid to save the banks, we now have to save the automobile industry and once again, of course, with public funds.
Prawdopodobnie znowu będziecie oddzielnie już wkrótceI said, I wanted that
Jeśli mnie znowu przymkną, będę winny zabòjstwa, ktòrego nie popełniłemIf I' m running in the luck I' m used to...... I' m gonna get blamed for a murder I didn' t do
Nie postrzelę cię znowuI' m not going to shoot you again
Ty znowu o Dexterze?Maria, that psychopath set me up
Tak?Zdegraduj go. Od dziś jest znowu szeregowymSergeant Galovitch is now Private Galovitch
Kraven znowu opowiadał historię wojny?Kraven telling war stories again?
Twoja dziewczynka znowu będzie mnie ścigać?Or your little girlfriend' sgonna come after me again?
I znowu musze iść jako Matka TeresaI' il just have to go as Mother Teresa again
Od ‧ r. wszyscy producenci wspólnotowi znacznie obniżyli ceny, co znowu doprowadziło do spadku rentowności nawet, jeżeli usiłowali wypełnić pewne nisze rynkowe, aby uniknąć jeszcze większego negatywnego wpływu przywozu subsydiowanegoAs from ‧, all Community producers substantially lowered their sales prices, which again had a negative impact on their profitability, even though they tried to concentrate on certain market niches to avoid being affected even more strongly by the effects of the subsidised imports
Cathcart nie odważy się podnieść znowu limituCathcart wouldn' t dare raise the number again
Ekipa chce dzisiaj znowuThe materials team is running another
Wymóg, by oba zestawy postępowań zawisły w pierwszej instancji, jest jednak istotny; utrzymano go i w specjalny sposób sformułowano w art. ‧ ust. ‧: sąd, przed którym wytoczono powództwo później może postanowić – i znowu jest to prawo, a nie obowiązek – odrzucić sprawę, stwierdzając brak swojej jurysdykcji na korzyść sądu, przed którym wcześniej wytoczono powództwo w powiązanej sprawieBut the requirement that both sets of proceedings be pending at first instance is nevertheless essential, and has been maintained and specifically formulated in Article ‧, where the court subsequently seised decides – and here again it is a right, not an obligation – to refuse the case by declining jurisdiction in favour of the court previously seised of the related action
Aby zapewnić istnienie sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy Cypru znowu będą naprawdę mogli żyć razem, potrzebne jest rozwiązanie, w którym wszyscy sąsiedzi muszą odegrać swoją rolę.In order to ensure that all the people who live on Cyprus are once again truly able to live together, a solution is needed that requires all the neighbours to play their part.
ZAJAZD TURYSTYCZNY PUETTS ROZSĄDNE CENY- WOLNE MIEJSCAObawiam się, że znowu mamy debetYou' re gonna be all right
Tak, znowu się umówiliśmyYes, we are going out again
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4342 zdań frazy znowu.Znalezione w 0,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.