Tłumaczenia na język angielski:

 • descent       
  (Noun  ) (noun   )
   
  way down
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

sięgnąć dna; zejść na samo dnotouch bottom
Zejdź na ziemięGet Real
ZejścieThe Descent
zejśćexit; go down; get out; get off; get out of a car; go out; arise; ascend; go up; emerge; convene; alight; climb; descend; leave; quit; climb down; come down; dismount; get down; tread; walk down
zejść na drugi planto take second place
zejść na psygo to the dogs
zejść z antenyto get off the air
zejść ze scenyvanish into thin air
zeszły; last

Przykładowe zdania z "zejście", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zejdź niżejGet closer, Darryl
Teraz nie jest zeszły rok i ty też jesteś innyWe always had a good time.It don' t have to change
Decyzja w sprawie terminu pobytu obserwatora na statku, długości jego pobytu, portu wejścia na pokład i zejścia z pokładu zostaną ustalone w porozumieniu z władzami MarokaThe decision on the observer's time on board, the length of their stay and the boarding and landing harbour will be fixed in agreement with the Moroccan authorities
W związku z obecnymi ograniczeniami budżetowymi Parlament ostatecznie zgodził się na zejście do poziomu 2,91 %, pod warunkiem że zostaną spełnione pewne warunki polityczne (przeprowadzenie debaty w sprawie przyznania zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zakończenia targów między państwa członkowskimi, zapewnienie elastyczności budżetu i finansowania głównych priorytetów strategicznych).In view of the current budgetary constraints, Parliament ultimately decided to agree to scale back this increase to 2.91%, provided that certain political conditions were met (debate on the granting of own resources to the European Union with a view to ending the horse trading between Member States, budget flexibility and funding for key strategic priorities).
Kopia sprawozdania przekazywana jest kapitanowi statku w chwili zejścia obserwatora naukowego z pokładuA copy of the report shall be handed to the skipper when the observer is put ashore
Nie chce zejśćIt won' t come off
Zejdź, bo będziemy strzelać!Come down or we shall be forced to shoot!
Zejdę z ceny, bo jesteś ładnaCut you a deal because you' re so pretty
Może zejdziemy schodami przeciwpożarowymiI was thinking we' d just go down the fire escape
Czy teraz zejdziesz?You coming down now?
Mówi, że nie zejdzie aż się nie zgodzisz... zagrać w futbol dla metodystówHe says he won' t come down until you agree... to play football for the Methodists
Zejdź mi z drogiGet out of my way
I tak zeszło do południa.Then twelve o'clock came.
Lepiej zejdź na dółYou' d better come down
Może pan zejść, porucznikuYou may step down, Lieutenant
Musimy zejść na dółWe have to get downstairs
To zależy, ile mi tu jeszcze zejdzieWell, depends when I finish.All right, yeah, I love you
Zejdź na ziemięRead the world over
Ach! gdybyż we wiośnie urody, zanim zbrukało ją małżeństwo i zawiodło cudzołóstwo, mogła była powierzyć swe życie jakiemuś szlachetnemu, wiernemu sercu, wtedy cnota, uczucie, rozkosz i powinność stopiłyby się w jedno i nigdy by nie zeszła z owych rajskich wyżyn.Ah! if in the freshness of her beauty, before the soiling of marriage and the disillusions of adultery, she could have anchored her life upon some great, strong heart, then virtue, tenderness, voluptuousness, and duty blending, she would never have fallen from so high a happiness.
I radzę panu i pańskim ludziom zejść mi z drogiAnd I advise you and your men to make way
Chciałbym formalnie przypomnieć, że wyraźnie planuje się rozpoczęcie morskiej operacji wojskowej, jak powiedziała prezydencja francuska w zeszły wtorek parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych na koniec wspomnianego posiedzenia Rady.I would like to remind you formally that the launch of a naval operation is clearly envisaged, as the French Presidency said last Tuesday to Parliament's Committee on Foreign Affairs, at the end of the aforementioned Council meeting.
Niech pan zejdzie!JEM:Come down!
Jesteś tam całą noc.- Pozwól mi tam zejśćCome on, Let me come down there
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1803 zdań frazy zejście.Znalezione w 2,144 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.