Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Izba Handlowo-Przemysłowa w La Rochelle przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ lipca ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧ July ‧, the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz SAEML Air ‧ do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet and the company Société anonyme d'économie mixte locale Air ‧ to submit a tender, setting out, in particular
Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowymThe tenders received shall be evaluated against the criteria set out in the request for a proposal
EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowymthe ECB shall invite the suppliers in writing to submit a tender within the time limit specified in the request for a proposal
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
EBC dokonuje oceny otrzymanych ofert z kryteriami udzielenia zamówienia określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowymOnce the evaluation is completed, the ECB shall award the contract to the most economically advantageous tender
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużeniathe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions
Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧ August ‧, the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental will send the applicants selected the rules for awarding the tender and a draft contract
egzemplarz specyfikacji zamówienia, określającej wymogi EBC, lub w przypadku dialogu konkurencyjnego kopię zapytania ofertowego, określającą potrzeby EBC; oraza copy of the specifications defining the ECB’s requirements or, in the case of a competitive dialogue, a copy of the request for a proposal defining the ECB’s needs; and
EBC udziela zamówienia oferentowi najlepiej spełniającemu kryteria określone w zapytaniu ofertowymThe ECB shall award the contract to the tenderer best meeting the criteria set out in the request for a proposal
Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧ August ‧, the municipal authority of Brive-la-Gaillarde will send the selected applicants a consultation file including rules, specifications and a draft contract
Ponadto większość odbiorców co miesiąc negocjuje ceny lub składa zapytania ofertowe u wielu konkurencyjnych dostawców, co jeszcze bardziej utrudnia ustalenie i realizowanie skoordynowanych praktyk ograniczających konkurencjęMoreover, most customers negotiate or seek price offers from many competing suppliers on a monthly basis, which makes it all the more difficult to adhere and stick to a common pattern
W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówieniaIn both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia; orazthe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions; and
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez region Gujana do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed to submit a bid by the Region of French Guiana, setting out, in particular
notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambres de commerce et d'industrie de La Rochelle i la Vienne (Izby Handlowo-Przemysłowe w La Rochelle i w Vienne) do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle and Vienne to submit a tender, setting out, in particular
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez radę generalną departamentu Isère do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if they are allowed by the Conseil général de l'Isère to submit a bid, setting out, in particular
W wypadku gdy zamówienie jest przyznawane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert, a w przypadku dialogu konkurencyjnego w zapytaniu ofertowym, EBC określaWhere the award is made to the most economically advantageous tender, the ECB shall specify in the contract notice or the invitation to tender or, in the case of a competitive dialogue, in the request for a proposal
Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyShortly after the closing date specified in the previous section, the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin will send the selected applicants a copy of the tendering rules and a draft contract
notę techniczną dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte pour l'aéroport départamental do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if allowed by the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental to submit a bid, setting out, in particular
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową Cherbourg-Cotentin do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin to submit a tender, setting out, in particular
Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon will send the selected applicants the tender rules and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Commerce of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5366 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 4,42 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.