Tłumaczenia na język angielski:

  • shopaholism   
     
    addiction

Przykładowe zdania z "zakupoholizm", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zakupoholizm jako forma uzależnienia w kontekście globalizacji na podstawie badań własnychCompulsive shopping as a type of addiction in the context of globalization, based on independent research
Uwarunkowania problemu zakupoholizmu wśród toruńskich studentów. Studium socjopedagogiczne.Determinants of the shopaholism problem among Toruń university students. Sociopedagogic study.
Zakupoholizm jako nowe uzależnienieShopaholics as a new addiction
Zakupoholizm a temperament i wola. Temperamentalne i wolicjonalne uwarunkowania skłonności do kompulsywnego kupowania.Shopaholism and temperament and will. Temperamental and volitional conditionings of the tenedency to compulsive shopping.
Zakupoholizm jako współczesna forma uzależnieniaThe shopaholics- contemporary way of addiction
Od nadmiaru kupowania do zakupoholizmu. W poszukiwaniu przyczyn zakupów nieplanowanychFrom excess buying to shopoholism. Identifying determinants of unplanned purchases
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy zakupoholizm.Znalezione w 0,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.