Tłumaczenia na język angielski:

  • shopaholism   
     
    addiction

Pozostałe znaczenia:

 
niekontrolowane kupowanie niepotrzebnych przedmiotów;

Przykładowe zdania z "zakupoholizm", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zakupoholizm jako współczesna forma uzależnieniaThe shopaholics- contemporary way of addiction
Zakupoholizm jako forma uzależnienia w kontekście globalizacji na podstawie badań własnychCompulsive shopping as a type of addiction in the context of globalization, based on independent research
Zakupoholizm a temperament i wola. Temperamentalne i wolicjonalne uwarunkowania skłonności do kompulsywnego kupowania.Shopaholism and temperament and will. Temperamental and volitional conditionings of the tenedency to compulsive shopping.
Uwarunkowania problemu zakupoholizmu wśród toruńskich studentów. Studium socjopedagogiczne.Determinants of the shopaholism problem among Toruń university students. Sociopedagogic study.
Od nadmiaru kupowania do zakupoholizmu. W poszukiwaniu przyczyn zakupów nieplanowanychFrom excess buying to shopoholism. Identifying determinants of unplanned purchases
Zakupoholizm jako nowe uzależnienieShopaholics as a new addiction
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy zakupoholizm.Znalezione w 0,197 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.