wymowa: IPA: ˌzakɔ̃ɲˈːiʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • nun   
  (Noun  ) (noun   )
   
  member of a Christian religious community of women
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
 • sister           
  (noun   )
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
 • religious         
  (adjv   )
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik

Pozostałe znaczenia:

 
nun (member of a Christian religious community of women)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Zakonnica w przebraniuSister Act

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zakonnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy byłem mały, nie piłem, bo myślałem, że to grzech, przez te zakonnice i całą resztęWhen I was a kid, I never drank because I thought it was a sin,..... because of the nuns and everything
Wiem, że niemożesz sprawić żeby zakonnice strzelały w klasztorzeWell, I know that you couldn' t organise a nun shoot in a nunnery
Że się przygotowuje na zakonnicęThat you are preparing her, as a nun
Codzienne i niecodzienne życie litewskiej zakonnicy w polowie XVII w. Katarzyna od Chrystusa Pana i jej Kronika Klasztoru Karmelitanek Bosych w WilnieOrdinary and extraordinary life of Lithuanian nun in the middle of the seventeenth century, Catherine of Christ and her Chronicle of the Monastery Discalced Carmelite in Vilnius
Przebrał się za zakonnicęNow he' s even dressed like a nun
Będę zakonnicąI' m training to become a nun
Czytaliście o zakonnicach... które zgwałcili misjonarze w Afryce?Did you read about the nuns that got raped by the missionaries?
Zakonnice łamią ślub milczenia po ‧ latachNuns break ‧ year vow of silence
Do tego dnia, połowa kobiet w tym mieście zostanie zakonnicamiOn that day, Felipe...... half the ladies in this town will become nuns
Z tego co wygadał się pułkownikLATAJĄCA ZAKONNICA domyślam się, że Niemcy planują wkrótce dokonać inwazji na AnglieA slip of the tongue by the Colonel revealed to me that the Germans are soon to invade England
Po ogłoszeniu referendum rząd wydał ustawę nr 1/2008, która odmawia prawa głosu członkom zakonów religijnych, w tym zakonnicom i zakonnikom.Since announcing the referendum, the government issued Law No 1/2008, which denies voting rights to members of religious orders, including monks and nuns.
Zakonnice zbiegały się do mnieThe nuns would all rush over
Matko Przełożona, mam wątpliwości, czy chcę być zakonnicąWell, Mother Superior...... I' m having some second thoughts about becoming a nun
Moglibyśmy wreszcie zobaczyć zakonnice pląsające w samej bieliźnie i z pióramiI was always hoping in my own heart for a Brazilian Pope- Pope Raul- just so you could have the nuns in the thong and the feathers
Strategie sprawczości w okresie kryzysu lat '90-tych w rosyjskim miasteczku; rola polskich zakonnic dla społeczności lokalnej na przykładzie zjawiska dzieci ulicy.Strategies of agency during a crisis period of '90-thies in a Russian town; the role of Polish nuns for a local community in the case of the street children's issue.
A potem poprawiła skargę, po tym jak powiedziałam coś w przelocie, o uwierającej diafragmie w obecności zakonnicyShe amended the complaint after I said something in passing...... about a pinching diaphragm within the earshot of a nun
Zrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopcówBut I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in you
Myślałem, że firanką bawiłyście się w " Latającą Zakonnicę "That piIlowcase thing, I thought you were doing The Flying Nun
Czy jesteś kaznodzieją, księdzem, zakonnicą, rabinem czy buddystąI don' t care if you' re a preacher, a priest... a nun, a rabbi or a Buddhist monk
Wiele ulicznic zostaje zakonnicamiLots of women of ze streets become nuns
Kiedy została zakonnicą, przyjęła imię "siostra Teresa".When she became a nun, she took the name Sister Teresa.
Kobiety to urodzone kłamczuchy, ale nie wiedziałem, że zakonnice teżAll the women I' ve ever met were natural- born liars but I never knew about nuns till now
Opiekuję się umierającą zakonnicąI' m scheduled to take care of an elderly nun on her death bed
Jestem dwa razy starszą od ciebie zakonnicąI' m twice your age and I' m a nun
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 165 zdań frazy zakonnica.Znalezione w 0,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.