Tłumaczenia na język angielski:

  • curious         
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

zaciekawićpique; puzzle
zaciekawienieinterest; curiosity

Przykładowe zdania z "zaciekawiony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czuję piękno i zaciekawienie...... radość, miłośćI feel wonder and beauty...... joy, love
Bardzo zaciekawił mnie fakt, że Komisja zaaprobowała brytyjski plan ratunkowy dla spłacających kredyty hipoteczne.I did notice with great interest the Commission's approval of a mortgage support scheme for UK homeowners.
Kiedy to usłyszałem, jedna rzecz mnie zaciekawiłaAfter I heard that, it made me curious about something
Tu, w stolicy... wyczuwa się niepokój i zaciekawienie... ale nie ma żadnych zewnętrznych objawów panikiHere in the nation' s capital there is anxiety and concern, but no outward sign of panic
Z zaciekawieniem wysłuchałem samozwańczych adwokatów NATO, którzy wyrażali obawy o neutralną niezależność Irlandii w ramach EPBiO.It was very interesting to hear self-proclaimed advocates of NATO expressing their fear for the independence of neutral Ireland as part of the ESDP.
Zaciekawiłeś mnieI' m intrigued
Zaciekawił mnie panYou' ve got me curious
Mamy Amber, i właściwie myślę, że ona mogła by pana zaciekawićWe have Amber, and I actually think that you would find Amber
Moje zaciekawienie byłoby nie na miejscuIt' s not my place to be curious about such matters
Marian, co Cię tak zaciekawiło?Marian, what' s so interesting?
Z zaciekawieniem zapoznałem się z Państwa propozycjami dotyczącymi młodych rolników.I was interested to read your proposals regarding young farmers.
Mnie też to zaciekawiłoThat also make me a bit curious
Wysoki Sad podziela nasze zaciekawienie?We were wondering if the court shares our curiosity about him?
Z zaciekawieniem czekamy na sposób głosowania grupy PPE-DE.We await with interest the PPE-DE Group's vote.
Zaciekawiło mnie, czemu ludzie tak się na mnie gapią.I was curious to know why people had been staring at me.
" Nie martw się czy mnie to zaciekawi, tylko mów. "" Don' t worry whether it' il interest me or not
Lis zaciekawił się: – Na innej planecie? – Tak.The fox seemed perplexed, and very curious. < On another planet? > < Yes. >
– Nie zapalałbym światła, sir. Gdyby po strzale zgasło światło, mogłoby to kogoś zaciekawić.< I wouldn’t put on the light, sir, a shot and a light going out. That might arouse curiosity. >
Zaciekawiła mnie jej treść. Znalazłem w niej dwie uderzające rzeczy: jedna to pierwszeństwo celów społecznych przed kapitałem, druga to zasady solidarności i odpowiedzialności.It pointed out two things that struck me: one was social objectives over capital, and the other was the principles of solidarity and responsibility.
Jednak nie zaprzeczę, że debata ta niezwykle mnie zaciekawiła i przekonała.I will not deny, however, that I was extremely encouraged and interested in this debate.
Bardzo mnie zaciekawiła pańska żarliwa obrona tezy..... że nie powinniśmy tak dyplomatycznie podchodzić do kwestii zdobywania rzeczy, których potrzebujemyI was interested in your passionate argument..... that we shouldn' t be quite so diplomatic about acquiring the things we need
Ěďze pana zaciekawi, jeden z naszych teatrüw ma sie zwďÉnicThis may interest you, one of our theaters is going vacant
Zaciekawiło mnie, dokąd się wybieraszI was curious where you were going dressed like that
Sam się tym zaciekawiłemI even took it up myself, just to be near you
Toteż z zaciekawieniem oczekujemy wystąpienia pani komisarz Ferrero-Waldner, która udzieli nam zapewne - w dziedzinie niebędącej wprawdzie głównym polem jej zainteresowań - szeregu wyczerpujących odpowiedzi.We look forward to Mrs Ferrero-Waldner - perhaps in a field that is not so familiar to her - giving us some comprehensive answers.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zaciekawiony.Znalezione w 0,39 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.