Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszyfeeder of lice
po wsze czasyfor all times
weszlice; louse; head louse; ; cootie
wesz łonowacrabs; crab louse
wszy i wszołylice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chryste, idź precz po wsze czasyChrist, leave me forever
Dwa razy miała wszyShe had lice twice last year
Mamy duży problem z wszamiWe have a big problem with lice here
Ich rządy będą po wsze czasy. "They will reign forever and ever. ”
Zmiana sposobu g∏osowania w Radzie Prezesów wesz∏a w ̋ycie z dniem ‧ maja ‧ r. po ratyfikacji decyzji Rady UE przez paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z obowiàzujàcymi w nich wymogami konstytucyjnymihe adjustment of voting modalities in the Governing Council took effect from ‧ ay ‧ following ratification of the EU Council Decision by the EU Member States in line with their constitutional requirements
Wygląda jak weszThey look like lice
Przecież ona nie była " wszą "...... jak jakaś starowina lichwiarkaShe wasn' tjust a louse, was she?Like some old woman pawnbroker
Nie masz wszyMother, you don' t have lice
Myślisz, że się boję tych wszy w czarnych koszylach?Think I' m scared of those black- shirted lice?
Ale moja ulubiona moja bezwzględnie ulubiona po wsze czasy... muzyka girlsbandów z lat ‧- tych i ‧- tychBut my favourite. my absolute all- time favourite... are the girl groups from the ' ‧s and ' ‧s
Lek zabijał większość pcheł w ciągu ‧ godzin, większość kleszczy w ciągu ‧ godzin, a większość wszyThe medicine killed most fleas within ‧ hours, most ticks within ‧ hours and most lice within a week of treatment
Przedział pasażerski powinien zapewniać pasażerom stosowne warunki przewozu i właściwą ochronę przed wszeCabin compartments must provide passengers with suitable transport conditions and adequate protection from any expected hazard arising in flight operations or resulting in emergency situations, including fire, smoke, toxic gases and rapid decompression hazards
Pokój Po Wsze Czasy, czyli PP WC, jak to określił autor, czyli prezydent USA, oznacza kulminację odważnych czynów pewnego człowieka, by zakończyć wszystkie wojnyThe " Peace For All Time " treaty-- or P- FAT... as it has been dubbed by its author and champion, the President of the United States-- marks the culmination of one valiant person' s heroic crusade... to end strife, no matter where it may occur
Wszy nie lubią cukruIt' s powdered sugar
Gdybyśmy mieli spalić każdą wesz w tym obozie, trzeba byłoby spalić obózAlmost any fool
I dziękuję ci, że przechowałaś moje ciało w stosie wszy, a nie w kupie robactwaThanks for storing my body on the lice pile instead of the maggot heap
Jej wpl/yw polityczny i finansowy odczuwal/ sie, wsze, dzieIts political and financial influence is felt everywhere
Wiesz czym żywią się wszy?Do you know what lice eat?
Te kilkadziesiąt twoich wszy chyba mi nie zaszkodziHere.A few dozen cooties won' t kill me
Wyrzekam się Ciebie po wsze czasyI swear you off forever
Jego imię będzie żyło po wsze czasyHis name will live forever
Gdy po świecie na wsze stronyHe came to search, what we lost
Dowiesz sie, co to ponizenie, jak cie wszy obIezaYou' d be a sight more humiliated if Mr. Kennedy' s lice gets on you
Według Adama Walkeya byłeś z nim w jego SUVie tamtej nocy, a twoje wszy... potwierdzają jego zeznanieAccording to Adam Walkey, you were with him in his SUV the other night and your head lice... confirmed his statement
Gdybyś była facetem, zgniótłbym cię jak weszIf you wasn' t a girl...... l' d split you like a chicken
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 4,268 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.