Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszyfeeder of lice
po wsze czasyfor all times
weszlice; louse; head louse; ; cootie
wesz łonowacrabs; crab louse
wszy i wszołylice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeśli zniszczysz dla mnie mego Grendela, będzie twój po wsze czasyIf you destroy my Grendel for me, she' il be yours forever and ever and ever
Po wsze czasy i na zawsze./ A więcForever and ever and ever
Przedział pasażerski powinien zapewniać pasażerom stosowne warunki przewozu i właściwą ochronę przed wszeCabin compartments must provide passengers with suitable transport conditions and adequate protection from any expected hazard arising in flight operations or resulting in emergency situations, including fire, smoke, toxic gases and rapid decompression hazards
Ona, ona po, po, powiedziała, że wszy, wszy, wszystko jest w porządkuShe told me it was okay to dance with girls
I to jest " po wsze czasy "It' s " for all time "
Wszy morskie w jego przełyku, sinica, i krwotok z nosa, wszystko wskazuje na śmierć przez utopienieSea lice in his esophagus, the cyanosis, oh, and nasal hemorrhage, all point to death by drowning
Ten oto proszek zabija wszy ale nie sprawia wam bóluSee this louse powder to kill liceBut he will not hurt
Kogo obchodzą wszy?So, who cares about lice?
Szacunek dla zapomnianych przez Boga i ludzi kołtunów po wsze czasy, sirRespect for the godforsaken fuzzies at all times, sir
Sądziłem, że ten dzień będzie czczony po wsze czasy na ChulakI believed that day would be honoured for all time on Chulak
Preston Burke, dzień ‧- wszy po operacji krwiaka uciskającego splot ramiennyPreston Burke, post- op day one from I and D of a compressive hematoma to the brachial plexus
Ty tłusta wszo, zawsze wszystko ruinujesz!You fat louse, you always ruin everything!
Przeciwstawmy zagrożeniu naszą odwagę i krew, nasze życie, by to cywilizacja ludzka, nie owadzia, rządziła po wsze czasy w galaktyceWe must meet the threat with our valour, our blood... indeed, with our very lives... to ensure that human civilization, not insect... dominates this galaxy, now and always!
Ten Parral to weszThat Parral' s a louse
Przecież ona nie była " wszą "...... jak jakaś starowina lichwiarkaShe wasn' tjust a louse, was she?Like some old woman pawnbroker
Naśladuj innych.Szpetnyś jak wsza!How can you follow me around with their hair?
Dowiesz sie, co to ponizenie, jak cie wszy obIezaYou' d be a sight more humiliated if Mr. Kennedy' s lice gets on you
Pokój Po Wsze Czasy, czyli PP WC, jak to określił autor, czyli prezydent USA, oznacza kulminację odważnych czynów pewnego człowieka, by zakończyć wszystkie wojnyThe " Peace For All Time " treaty-- or P- FAT... as it has been dubbed by its author and champion, the President of the United States-- marks the culmination of one valiant person' s heroic crusade... to end strife, no matter where it may occur
Myślą, że mam wszy i trzymają się z dalekaMakes them think we have lice.Helps make them keep their distance
Estonia, Litwa i S∏owenia przystàpi∏y do mechanizmu ‧ czerwca ‧ r., a Cypr, ̧ otwa i Malta ‧ maja ‧ r., ze standardowym pasmem wahaƒ wobec euro ± ‧ %. Pozosta∏e kraje, które wesz∏y do UE w maju ‧ r., równie ̋ wczeÊniej czy póêniej przystàpià do ERM IISo far, the currencies of Estonia, Lithuania and Slovenia (on ‧ une ‧ ), and Cyprus, Latvia, Malta (on ‧ ay ‧ ) and Slovakia (on ‧ ovember ‧ ) have entered ERM II, observing the standard fluctuation margin of ‧ % vis-à-vis the euro. The other countries that joined the EU on ‧ ay ‧ are also expected to enter the mechanism at some stage
Myślisz, że się boję tych wszy w czarnych koszulach?Think I' m scared of those black- shirted lice?
Teraz już nie masz wszy?I' m sure you don' t have cooties now
Wszy ludzkie, wszawica i bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wszy.Human louse, pediculosis and pathogenic bacteria carried through louse.
W tych pomyślnych czasach, za zgodą niebios, ja, pierwszy król Kruttha Thep, otwieram tę ceremonię, by złożyć ofiarę aniołowi Sukhothai i pozostać przywódcą rodziny królewskiej Kruttha Thep, po wsze czasyThis is an auspicious time, according to the heavens.I, the first king of Kruttha Thep, will open this ceremony to offer a sacrifice to the Sukhothai Angel, and remain the figurehead of the Kruttha Thep royal family forever!
Wszy powodują, że go wszystko swędziThese lice let him sick
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.