Tłumaczenia na język angielski:

  • I come back to   

Przykładowe zdania z "wracam tutaj do", pamięć tłumaczeniowa

add example
To już nie potrwa długo/ Yeah, yeah, yeah/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Każdego wieczoru/ Kiedy wszyscy się bawią/ Ja siedzę tutaj/ Zupełnie sama.../ To już nie potrwa długo/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Odkąd wyjechałeś,/ byłam taka samotna/ A teraz wracasz/ wracasz do domu/ Więc będę taka dobra/ jak powinnam być/ Bo wracasz do domu.../ Każdej nocy/ łzy płyną z mych oczuEvery night When everybody has funHere am I Sitting all on my own It won' t be long, yeah
Nie wracam do domu.Albie, tak, wracasz. Wracaj tutajAnd your great- great- great great- great great grandfather was sent to asia by a tobacco company to get the chinese hooked on smoking
Odpoczywam cały dzień i wracam do domu pracować z nią tutaj. tzn pracuję cały dzień i wracam do domu odpocząćI rest all day and come home to work with her here like this.I mean, work all day and come home to rest
Tutaj Plotkara, witam Was w nowym roku,/ Kiedy Manhatańczycy, którzy/ uciekli na południe od słońca/ Wracają do swoich grzęd w Parku Avenue,/ Co znaczy, że mam dużo do nadrobieniaGossip girl here, welcoming you to the new year,When manhattanites who flew south for the sun Return to their park avenue perches
Nie chcę tutaj wracać do tych, które były podnoszone, ale cały ten problem rozwiązania polskich stoczni i być może ten trudny czas, przypada na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego.I do not want to return to issues that have already been raised, but the whole matter of closing the Polish shipyards, and perhaps the difficult period we are facing, has arisen during the period of European Parliament elections.
Podnoszę tutaj tę kwestię, ponieważ istnieją dowody wskazujące, że członkowie zorganizowanych grup przestępczych działających w Irlandii udają się do różnych państw członkowskich UE, aby odbyć takie szkolenie, a następnie wracają do Irlandii i zabijają ludzi w ramach porachunków pomiędzy gangami.I raise this here because there is evidence to suggest that organised criminals in Ireland are coming to parts of the European Union for such training and then returning to Ireland and murdering people through gangland murders.
Gdy zostajecie duchami, wracacie tutaj, do bezpiecznej strefy, na przyjęcieOnce you' re a ghost, you come back here to the safe zone for the party
- Ach! sama pani widzi - mówił melancholijnie - że miałem słuszność, nie chcąc tutaj wracać, skoro odmawia mi pani praw do imienia, które przepełnia mą duszę i z niej się wyrwało!... Pani Bovary!...< Ah! you see, > replied he in a melancholy voice, < that I was right not to come back; for this name, this name that fills my whole soul, and that escaped me, you forbid me to use! Madame Bovary!
Tutaj ponownie wracamy do konsultacji w Katowicach, gdzie widać było powstałe dzięki nowym państwom członkowskim poszerzenie oferty różnorodnych inicjatyw w obszarze turystyki ekologicznej, kulturowej, a nawet w zakresie turystyki przemysłowejHere it is necessary to refer once more to the hearing in Katowice, where this expansion of product range brought about by the new Member States became clear through the various natural, cultural and even industrial tourism initiatives that were presented
To jedno.A wracając do tego tutaj, nic nie zrobiłem- więc oczyść moje imię i znikamNow, that' s that, so as far as this goes, I didn' t do anything here, so if you wouldn' t mind, you can clear my name, and I can just walk right out of here
Słuchajcie, dziś jesteśmy tutaj... a jutro wracamy do siebieWise up, folks.We' re alone out there. And tomorrow we' re going out there again
Jak wracam do domu, nie zachowuję tak jak tutaj z tobąBack home I don' t get to act the way I do with you
Dopilnuję, aby w Wielkiej Brytanii było wiadomo, co robią tutaj w kontekście tego, co faktycznie mówią wracając do ojczyzny.I will make sure that it is known back in the UK what they do out here as opposed to what they actually say when they go home.
komisarz. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mogą sobie państwo wyobrazić, z jak wielką przyjemnością wracam tutaj już 48 godzin po wprowadzeniu kolegium na urząd, za co dziękuję-- i aby kontynuować pracę z panem, panie pośle Harbour - tu zwracam się tu szczególnie do członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - może w innej formie i najprawdopodobniej w innym miejscu, ale w tym samym duchu.Member of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, you can imagine the great pleasure it gives me to return here just 48 hours after the investiture of the College - for which I thank you - and to continue my work with you, Mr Harbour - and I say this in particular to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection - in a different manner, and most likely in a different place, but in the same spirit.
Śledzone przez nas pieniądze wracały tutaj, do Ted Cofell IndustriesThe money that we traced came back to Ted Cofell Industries, which is based here in LA
Miałem wracać do domu, ale zatrzymałem się tutajI meant to go home, but I felt like stopping here
Nie masz zielonego pojęcia jak frustrujące jest szarpanie się z czyjąś grubą dupą, żeby z małego balonika w jego arterii zeszło powietrze kiedy wszystko co do niego należy, to tylko, nie wiem, pójście rano na spacer albo napchanie się świeżą, zieloną sałatą a ty wracasz tutaj w takim stanieBecause you have no idea just how frustrating it is working your ass off trying to inflate a tiny little balloon inside someone' s clogged artery and all that person has to do, really, is, I don' t know, go for a walk in the morning or choke down a fresh green salad and you come back here looking like that
Wracaliśmy do domu na Coney, ale z powodu pożaru na torach wylądowaliśmy tutajWe' re going home to Coney.The train gets messed up by the fire and dumps us here
Nie wracamy na razie do domu, tylko posiedzimy tutajWe don' t wanna go home so soon, we just kinda got here
Więc wracam do jest tutajSo I’ m going to be around here
Czytelny tutaj, wracając do ciebieClear here, coming back to you
Znów wracasz./ Do ruder,/ gdzie wstyd bogatym być./ Do ruder,/ gdzie nie chce się żyć./ Do ruder,/ gdzie auta nie ma nikt!/ Znów zjawiasz się.../... w dzielnicy złej.../... znów wracasz./ Do ruder,/ gdzie taksiarz mija cię./ Do ruder,/ gdzie człowiek świństwa je./ Do ruder,/ gdzie ćpuny snują się/ i pada śnieg,/ w dzielnicy złej./ Usługujcie osłom,/ cały Boży dzień./ Jako posłańcy,/ czy w urzędzie gdzieś./ Na obiad jecie/ zawsze byle, co./ Szefowie was kantują,/ płacę macie złą./ Usługujecie dziwkom/ cały Boży dzień./ Kafelki szorujecie/ w ich łazienkach gdzieś,/ jak woły harujecie/ za ten marny grosz./ O piątej zaś wracacie/ Kolejką do.../ Do ruder,/ gdzie na chamie cham./ Do ruder,/ gdzie halkę rwie ci pan./ Do ruder,/ gdzie romans nie ma szans./ Tak już jest/ w dzielnicy złej./ W dzielnicy złej" Then you go" Downtown Where the folks are broke " You go downtown Where your life' s a joke
Wracam do szkoły, wracam do szkoły/ Pokazać tacie, że nie jestem jak inne matoły/ W pudełeczku mam drugie śniadanie/ A moje buty są zawiązane/ Postaram się, by dzieciak nie zostały sprane/ Wracam do szkoły, Wracam do szkołyJuanita laughs) ~ Oh, back to school ~ Back to school ~ To prove to Dad that I' m not a fool ~ I got my lunch packed up ~ My boots tied tight ~ I hope I don' t get in a fight ~ Oh, back to school ~ Back to school, back to school
O, wiesz, studiowałem tutaj i, lubię tutaj wracać i patrzeć, co słychać w kampusieOh, well, I went to school here and, you know, I like to come back every now and then and check out the campus
Czy pojęcie genetycznie zmodyfikowany organizm lub GMO, o którym mowa w art. ‧ pkt ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono również materiał genetycznie zmodyfikowanych roślin (tutaj: pyłki genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON ‧), który wprawdzie zawiera genetycznie zmodyfikowane DNA i genetycznie zmodyfikowaną proteinę (tutaj: toksynę Bt), jednakże w momencie, w którym dostaje się do środka spożywczego (tutaj: miodu) lub zostaje przeznaczony do użytku jako środek spożywczy/uzupełniający preparat odżywczy, nie posiada (już) konkretno-indywidualnej zdolności do replikacji?Must the term genetically modified organism or GMO defined in point ‧ of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ on genetically modified food and feed be interpreted as meaning that it includes also material from genetically modified plants (in this case, pollen from the genetically modified MON ‧ strain of maize) which although containing genetically modified DNA and genetically modified proteins (in this case, Bt toxin) at the time of entering a food (in this case, honey) or designation for use as a food/food supplement does not possess (or no longer possesses) a specific and individual capacity to reproduce?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1118576 zdań frazy wracam tutaj do.Znalezione w 172,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.