Tłumaczenia na język angielski:

  • scrotum   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jej cipka została zrobiona z worka mosznowegoHer vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the cod fat and the adjacent flank fat
Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałkuA scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
bez tłuszczu mosznowegowithout cod fat
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the codfat and the adjacent flank fat
tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniemthe codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
bez tłuszczu mosznowegoWITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
Wypatroszenie odbywa się poprzez pakowanie w worki i związywanie przełyku i odbytuEvisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
Jakbym mial tu worek z kisielemFeels like a duffle bag full of jelly
przedłużacz oznacza niezwężającą się część składającą się z jednego lub kilku paneli pomiędzy gardzielą a workiemthe extension piece means the untapered section, made of one or more panels, between the trawl body and the cod-end
pas podnoszący oznacza linę otaczającą worek włoka (lub worek wzmacniający, gdy taki występuje) wzdłuż jego obwodu i przymocowaną do niego za pomocą pętli lub pierścienilifting strap means a piece of rope encircling the circumference of the codend or the strengthening bag, if any, and attached to it by means of loops or rings
Od początku lat ‧. wśród producentów plastikowych folii i worków można zaobserwować trend w kierunku koncentracji, a w ostatnich latach miało miejsce kilka przejęćSince the beginning of the ‧s a trend towards concentration can be observed among manufacturers of plastic films and bags, and several acquisitions have taken place in recent years
identyfikacji numerów kontrolnych partii i worków w oparciu o dowody zakupu lub przyjęcia do magazynuidentifying the control numbers of the lots and bags on the basis of purchase or entry notes
Chcesz z nas zrobić worki treningowe?You want us to be sandbags?
kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowejterminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of certain plastic sacks and bags originating in the People’s Republic of China
Twój tata nie wierzył, że się obudzisz.Chciał cię przenieść do placówki, z której wychodzi się tylko w workuYour dad didn' t think that you would ever wake up... and he was gonna have you moved to a class " D " hospice where they- where they basically just store you till you die
Szacunek ten zawiera jednak wszystkie worki na śmieci i trzeba przypomnieć, że grubość niektórych worków na śmieci może przekraczać ‧ mikronów, a zatem mogą one nie wchodzić w zakres definicji produktuThis estimate however contains all refuse bags and it should be recalled that some refuse sacks can be more than ‧ microns in thickness and thus outside the product definition
Nie wykazano niezgodności z preparatem Zometa w badaniach, w których stosowano butelki szklane, jak również różne rodzaje worków i zestawów do infuzji, wykonanych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (wypełnionych uprzednio ‧, ‧ % m/v roztworem chlorku sodu lub ‧ % m/v roztworem glukozyStudies with glass bottles, as well as several types of infusion bags and infusion lines made from polyvinylchloride, polyethylene and polypropylene (prefilled with ‧ % w/v sodium chloride solution or ‧ % w/v glucose solution), showed no incompatibility with Zometa
Specjalne znakowanie worków, do których pakowane jest odtłuszczone mleko w proszku, jeżeli zostaje sprzedane w drodze przetargu, do specjalnego wykorzystaniaSpecific marking of bags in which skimmed-milk powder is packed if sold by tender for a specific use
Kartka ma mieć ‧ na ‧, ‧ cm i zawierać spis zawartości workaThe card should be no larger than four by five inches... and should describe the contents of your duffel
specjalne znakowanie worków, do których pakowane jest OMP, jeżeli zostaje sprzedane w drodze przetargu, do specjalnego wykorzystaniaspecific marking of bags in which SMP packed if sold by tender for a specific use
Koleś podobno widział go w Nowym Jorku...... noszącego worek od śmieci na głowie i pudełka po butach na nogach. i miałThis guy supposedly saw him in New York...... wearing a garbage bag for a hat and shoeboxes on his feet
Owszem... wróciłem, bo potrzebujemy worki na śmieci i kilka łopat, bo zabiliśmy... już nieważne!Yeah, I am.I came back ' cause I needed some garbage bags and shovels ' cause we killed... Hold that thought, guys
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1557 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 1,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.