Tłumaczenia na język angielski:

  • niagara falls   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Wodospad NiagaraNiagara Falls

Przykładowe zdania z "wodospad niagara", pamięć tłumaczeniowa

add example
Właśnie pomyślałem, wiesz, chciałabyś kiedyś zobaczyć wodospad Niagara?I was just thinking, you know, you wanna go see Niagara Falls some time?
Zakochani ludzie jeżdżą nad wodospad NiagaraWaterfalls in Niagara Falls go to all lovers
" Odwiedźcie Wodospady Niagara. "woman sarcastically) " Let' s visit Niagara Falls. "
Wodospad Niagara, w górę Canadian RockiesNiagara Falls
Wodospad NiagaraNo, that' s Niagara Falls
Spotykamy się przy wodospadzie Niagara wtedy zmierzamy na południeWe cross at Niagara Falls, and then we head south
Nigdy nie widziałaś wodospadu Niagara?You' ve never been to Niagara Falls
Spotkania w ‧ w drodze powrotnej z Wodospadów NiagaraEncounters in ‧ on their way back from Niagara Falls
On chce jechać na Riwierę, a ja wolałbym raczej wodospad NiagaraHe wants to go to the Riviera, but I kinda lean towards Niagara Falls
Wodospad Niagara!Niagara Falls!
Wodospad Niagara, Frankie, aniołkuNiagara Falls, Frankie, angel
Stwierdza, że Królestwo Norwegii naruszyło art. ‧ i ‧ Porozumienia EOG, utrzymując w mocy przepisy ustawy nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie nabywania wodospadów, kopalń i innych nieruchomości itd., która przyznaje ograniczoną w czasie koncesję na użytkowanie wodospadów na potrzeby produkcji energii przedsiębiorstwom prywatnym oraz wszystkim przedsiębiorstwom pochodzącym z Umawiających się stron Porozumienia EOG i nakłada na nie obowiązek przekazania wszystkich instalacji na rzecz państwa norweskiego bez uzyskania kompensaty w momencie wygaśnięcia koncesji, przy czym norweskim przedsiębiorstwom publicznym przyznaje się koncesje na czas nieograniczonyDeclares that the Kingdom of Norway has infringed Articles ‧ and ‧ of the EEA Agreement by maintaining in force measures as laid down in Act No ‧ of ‧ December ‧ relating to acquisition of Waterfalls, Mines and Other Real Property etc., which grant to private undertakings and all undertakings from other Contracting Parties to the EEA Agreement, a time-limited concession for the acquisition of waterfalls for energy production, with an obligation to surrender all installations to the Norwegian State without compensation at the expiry of the concession period, whereas Norwegian public undertakings benefit from concessions for an unlimited period of time
Niagara Falls- właśnie nadciągamy!Oh!Niagara Falls, here we come!
DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, Nowy Jork i E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, DelawareDuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York, and E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware
Wodospad NiagaraNameNiagara Falls, NY
Wolfegger Aach wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w postaci wodospadu niedaleko BaienfurthWolfegger Aach and its tributaries from the sources to the obstacle of the waterfall near Baienfurth
Grosse Lauter wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko LauterachGrosse Lauter and its tributaries from the sources to the obstacle of the waterfall near Lauterach
Prosto do wodospaduInto the waterfall
Jest po prostu tak nazwane po wodospadzieThe place is just named after a waterfall
Chwała bohaterom naszego kraju > > < < Naszej ukochanej Brazylii > > < < Odkąd na początku Cabral nazwał > > < < Ten kraj ' cudowny ', w piękny kwietniowy dzień > > < < Przez głos grzmiących wodospadów > > < < Wiatry i oceany pełne błękitu > > < < Chwała bohaterom naszego kraju > > < < Szczęśliwa ziemia Krzyża PołudniaGlory to the heroes of our country > > < < The dear country of ours that' s Brazil > > < < Since the beginning Cabral called > > < < This country ' glorious ' on a beautiful April day > > < < By the voice of strong waterfalls > > < < Winds and oceans full of blue > > < < Glory to the heroes of our country > > < < The happy land of the Southern Cross
Wolfegger Ach wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko BaienfurthWolfegger Ach and its tributaries from the sources to the obstacle of the waterfall near Baienfurth
obszar zlewisk rzeki Fersina, od jej źródeł do wodospadu Ponte Altothe water catchment area of the Fersina river from its sources to the waterfall of Ponte Alto
Niedaleko Beruny jest wodospadThere' s a ford near Beruna
górny odcinek Couzon od źródła rzeki Couzon do wodospadu Chabanettesthe zone amont du Couzon from the sources of the river Couzon to the Chabanettes waterfall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy wodospad niagara.Znalezione w 4,299 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.