Tłumaczenia na język angielski:

  • niagara falls   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Wodospad NiagaraNiagara Falls

Przykładowe zdania z "wodospad niagara", pamięć tłumaczeniowa

add example
Właśnie pomyślałem, wiesz, chciałabyś kiedyś zobaczyć wodospad Niagara?I was just thinking, you know, you wanna go see Niagara Falls some time?
Wodospad Niagara!Niagara Falls!
Wodospad NiagaraNo, that' s Niagara Falls
" Odwiedźcie Wodospady Niagara. "woman sarcastically) " Let' s visit Niagara Falls. "
Nigdy nie widziałaś wodospadu Niagara?You' ve never been to Niagara Falls
Zakochani ludzie jeżdżą nad wodospad NiagaraWaterfalls in Niagara Falls go to all lovers
Spotkania w ‧ w drodze powrotnej z Wodospadów NiagaraEncounters in ‧ on their way back from Niagara Falls
Wodospad Niagara, w górę Canadian RockiesNiagara Falls
Wodospad Niagara, Frankie, aniołkuNiagara Falls, Frankie, angel
Spotykamy się przy wodospadzie Niagara wtedy zmierzamy na południeWe cross at Niagara Falls, and then we head south
On chce jechać na Riwierę, a ja wolałbym raczej wodospad NiagaraHe wants to go to the Riviera, but I kinda lean towards Niagara Falls
Stwierdza, że Królestwo Norwegii naruszyło art. ‧ i ‧ Porozumienia EOG, utrzymując w mocy przepisy ustawy nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie nabywania wodospadów, kopalń i innych nieruchomości itd., która przyznaje ograniczoną w czasie koncesję na użytkowanie wodospadów na potrzeby produkcji energii przedsiębiorstwom prywatnym oraz wszystkim przedsiębiorstwom pochodzącym z Umawiających się stron Porozumienia EOG i nakłada na nie obowiązek przekazania wszystkich instalacji na rzecz państwa norweskiego bez uzyskania kompensaty w momencie wygaśnięcia koncesji, przy czym norweskim przedsiębiorstwom publicznym przyznaje się koncesje na czas nieograniczonyDeclares that the Kingdom of Norway has infringed Articles ‧ and ‧ of the EEA Agreement by maintaining in force measures as laid down in Act No ‧ of ‧ December ‧ relating to acquisition of Waterfalls, Mines and Other Real Property etc., which grant to private undertakings and all undertakings from other Contracting Parties to the EEA Agreement, a time-limited concession for the acquisition of waterfalls for energy production, with an obligation to surrender all installations to the Norwegian State without compensation at the expiry of the concession period, whereas Norwegian public undertakings benefit from concessions for an unlimited period of time
Niagara Falls- właśnie nadciągamy!Oh!Niagara Falls, here we come!
DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, Nowy Jork i E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, DelawareDuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York, and E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware
Jaki dziwny, nie znany dla większości z nas świat leży pod naszymi nogami: żyjemy ponad krainą pieczar, wodospadów i wartko płynących rzek, w której, jak na powierzchni ziemi, fala przybiera i opada.What a strange world unknown to most of us lies under our feet: we live above a cavernous land of waterfalls and rushing rivers, where tides ebb and flow as in the world above.
Tu jest wodospad margarityI' m gonna hit that
Na dole, za wodospadem jest wejścieAt the bottom, behind the waterfall, there' s an entrance
Strefa Ogliolo: Obszar zlewiska od źródła strumienia Ogliolo do wodospadu znajdującego się poniżej hodowli ryb Adamello, gdzie strumień Ogliolo uchodzi do rzeki OglioZona Ogliolo: The water catchment area from the source of Ogliolo stream to the waterfall, situated downstream of the Adamello fish farm, where Ogliolo stream joins the Oglio river
Musimy trafić nad ten pokręcony wodospadDo not miss the bitch- waterfalls!
Piękne malowidła na ścianach, hydraulicy używający toporów rzeźniczych w celu uzyskania efektu wodospadu oraz prosty i wygodny sposób pozbywania się śmieci, zostawiając je po prostu w korytarzuDecorative graffiti motifs,...... the cleaver use of plumbing to create the waterfall effect...... and the ease and convenience of being able to dump...... your garbage right into the hall
Wolfegger Ach wraz z dopływami od źródeł do zapory w formie wodospadu niedaleko BaienfurthWolfegger Ach and its tributaries from the sources to the barrier of the waterfall near Baienfurth
Dedaimia była przy wodospadzieIt' s a popular hiking route
A może jak ten wodospad fale życia powodują, że ziemia eroduje mi spod stóp?!Or, like the great falls, is the bedrock of my life eroding beneath me?
Strefa Rio Manes: strefa zbierająca wodę Rio Manes do wodospadu znajdującego się ‧ metrów w dół od hodowli Troticoltura Giovanelli położonej w miejscowości La ZinquantinaZona Rio Manes: Zone which collects the Rio Manes water down to a waterfall located ‧ metres downstream of the farm Troticoltura Giovanelli located in the La Zinquantina locality
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy wodospad niagara.Znalezione w 3,336 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.