wymowa: IPA: vjjɛˈʧ̑ɔrɛ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

  • in the evening   
     
    gdy zapada zmierzch
  • evening         
    (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
N. narzędnik lp liczba pojedyncza od → wieczór

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

(dobry) wieczór!evening!
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczoremwould you care to join us for dinner tonight
dobry wieczór; good night; good evening
jutro w nocy; jutra wieczoremtomorrow night
ona wpadnie wieczoremshe's coming round this evening
planowałem coś innego na wieczórI was planning something else for tonight
przedwczoraj w nocy; przedwczoraj wieczoremthe night before last
ubiegłej nocy; wczoraj wieczoremlast night
wczoraj wieczoremyesterday evening
wieczórvesper; soiree; stag; soirée; night; ; evening; even; eve; party
wieczór kawalerskistag; stag party
wieczór panieńskihen night; hen party
Wieczór Trzech KróliTwelfth Night
Wieczór ze starym misiemOld Bear Stories

Przykładowe zdania z "wieczorem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nasi końcowi konkurenci tego wieczoruOur final contestants this evening
Zaplanowalismy z Jane wyjatkowy wieczórJane and I have a special evening planned
Oboje wiemy, że nie zobaczę cię dziś wieczórWe both know I' m not gonna see you tonight
Dobry wieczór poruczniku!Good evening, Herr Lieutenant
Wzywam burmistrza... do ponownego zapalenia lampek na choince w Rynku jutro wieczoremI challenge the mayor...... to re- light the Christmas tree in Gotham Plaza tomorrow night
Dobry wieczór, pani WellsGood evening, Miss Wells
– 59800 nigdy o nas nie pomyśli, siedząc tam w upalny wieczór i popijając drinka przed snem. Nic go nie obchodzi.< 59800 never thinks of us, as he sits there on a hot evening swilling his sundowners without a care in the world. >
Dobry wieczór, TrixieGood evening, Trixie
Co powiesz na piątkowy wieczór o ‧: ‧.Na rozmowę twarzą w twarz?How about Friday night at ‧: ‧ for a face- to- face conversation?
171 Regulaminu podnoszę i składam następujący wniosek, w imieniu Grupy Socjalistycznej Parlamentu Europejskiego: w świetle pilnej potrzeby przedyskutowania regulaminu i jego wykładni, proponuję, aby posiedzenie zostało zawieszone i aby wszystkie dalsze debaty, wraz z wyjaśnieniami na temat głosowania, były odroczone do godz. 22:00 dzisiaj wieczorem.on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I rise under Rule 171 of the Rules of Procedure and table the following motion on behalf of the Socialist Group in the European Parliament: in view of the urgent need to discuss the Rules of Procedure and their interpretation, I move that the sitting be suspended as of now and that all further debates, including the explanations of vote, be postponed until ten o'clock this evening.
Dobry wieczór Panie GordonHi, Mr. Gordon
Tak.Ta stara wrzeszczy od wieczoraThis oldie is shouting since evening
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Omawiamy dziś wieczór zmiany do programu "Marco Polo II”.on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) This evening, we are discussing the changes to the Marco Polo II programme.
Ja... pracuję wieczoramiI work nights
Nie widziałam cię wczoraj wieczoremI didn' t see you today
Wczoraj wieczorem ukradziono mi rower.My bike was stolen last night.
Może powinien pan, panie komisarzu, porozmawiać dziś wieczorem telefonicznie z panami komisarzami McCreevy'm i Špidlem i dowiedzieć się, czy jutro, jeszcze przed głosowaniem, może pan przedstawić lepszą propozycję w tej sprawie.Perhaps you should make some phone calls tonight to Mr McCreevy and Mr Špidla and see whether tomorrow you can present a better proposal on this before the vote.
W Niemczech orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach zatrudnienia, omawiane dziś wieczorem, wytworzyły negatywną reakcję jeśli chodzi o akceptację ze strony Europy.Back in Germany, the judgments of the European Court of Justice on employment addressed this evening have created a back flash in Europe's acceptance.
Dobry wieczór, detektywieGood evening, detective
Proszę uważać! Punkt ten zostanie zapisany jako ostatni punkt porządku dziennego na wtorek wieczorem.Ladies and gentlemen, please note that this item will be included as the last item on the agenda for Tuesday evening.
A może pójdziemy do kina dziś wieczorem?Would you like to go to a movie tonight?
Jakże odległy zdawał się już bal! Kto tak oddalał przedwczorajszy poranek od dzisiejszego wieczora? Wizyta w La Vaubyessard uczyniła w jej życiu wyłom podobny do wielkiej wyrwy, jaką burza potrafi czasem przez jedną noc wyżłobić w górach.How far off the ball seemed already! What was it that thus set so far asunder the morning of the day before yesterday and the evening of to-day? Her journey to Vaubyessard had made a hole in her life, like one of those great crevices that a storm will sometimes make in one night in mountains.
Dobry wieczór oficerzeAfternoon officer
Ładny wieczór, EljayGood time of day, Eljay
Taka mentalność jest oczywiście jednym z powodów, dlaczego debatujemy dziś wieczorem.This mentality is clearly one of the reasons why we are debating tonight.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5567 zdań frazy wieczorem.Znalezione w 1,859 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.