wymowa: IPA: ˈtrɛ̃nɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • coach       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [, sport]
   
  trainer
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
   
  Someone who trains athletes.
 • trainer   
  (noun   )
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
   
  Someone who trains athletes.
 • conditioner   
  (noun   ) []
   
  Someone who trains athletes.
 • coachman   
  (noun   )
 • handler     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
trainer, coach
 
techn. technika urządzenie pozwalające na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności np. latania czy jazdy samochodem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trener", pamięć tłumaczeniowa

add example
** Mój trener jest dla mnie bardzo surowyMy trainer, he' s so hard on me
Gdyby Wyler żył, byłbym głównym treneremYou know, if Mr. Wyler were alive, I' d be head coach
Teraz większość trenerów dało by wam jedną z tych, uh...... rad " Wygrajcie dla Gippera "Now a lot of coaches would be giving you one of those, uh..." Win one for the Gipper " speeches
Chyba możemy pogadać z trenerem Waldrenem... i możesz poszukać szkoły w Kanadzie... i kogoś, kto wytłumaczy nam różnicę między hokejemI guess we can talk to Coach Waldren... and you can research schools in Canada... and find somebody who could educate us on hockey
Oprócz bycia trenerem piłki nożnej, jestem także szkolnym pedagogiemWell, beside being the football coach, I' m also the school counselor this year
Potrzebuję rady treneraI need a coach
Wygląda na to, że asystentka trenera nagrywa wszystkie zawodyIt seems the assistant diving coach records all their meets
Trenerze Keel, nie strzelajCoach Keel, don' t shoot
Prosimy opisać działania, które miały lub będą miały miejsce po zakończeniu kursu/szkolenia. Prosimy określić, które z nich wynikały z potrzeb własnej organizacji/wymagań organizatora/ instytucji goszczącej/inicjatywy własnej (działania na odległość, kontakt mailowy z trenerami, autoewaluacja zajęć przeprowadzonych po odbytym kursie/szkoleniu, podtrzymywanie kontaktów z innymi uczestnikami kursu/szkolenia, itd.).Describe the type of follow-up activities which took and or will take place after your return from the training location. Specify which of these activities resulted from your organisation's specific needs / the course provider's requirements / host institution's / your own initiative (e.g. distance learning activities, e-mail contact with trainers, self-evaluation of lessons taught after the training event, networking with other participants, etc.)
Powiedz mi trenerze o co chodzi, albo ja z tym kończęEither you tell me what' s going on coach or I' m out
Oczywiście, nadal będziemy zezwalać młodym strzelcom sportowym i myśliwym w wieku do 18 lat uprawianie ich hobby, ale wyłącznie pod nadzorem dorosłych tj. rodziców, opiekunów lub trenerów.Of course, we will still allow junior sports marksmen and hunters under the age of 18 to pursue their hobby but only under adult supervision; that means parents or coaches, for example.
Albo trener zapasów w drodze na mecz w MelbourneOr a wrestling coach on his way to a match in Melbourne
To jest to, co powiedziałem temu głupiemu trenerowi.- Klinsmann?That' s what I told that stupid coach
A trenerze, bym zapomniałCoach, uh...I forgot
Jenny, czy trener mówił ci kiedykolwiekJenny, did Coach ever talk to you about
Trenerze Fulmer, robienie z panem interesów to czysta przyjemnośćCoach Fulmer, a pleasure doing a business with you
Wiem, trenerzeI know, coach
Wykorzystanie doświadczeń osobistych trenera w kształceniu kompetencjiTakong advantage of trainers experiences in competency education
Trenerze, chyba nie powinniśmy dawać alkoholu nieletniemuCoach, I don' t think we should be giving alcohol to a minor
Kiedy trener jak- mu- tam zobaczył zawodnika w akcji, krzyknął:" Widzicie tę indiańską energię? "And when what' s- his- name saw him run ‧ yards and no one lay a hand on him, he shouted, " Look at that Indian go! "
A oto reszta drużyny Mean Machine z trenerem, Nate ScarboroThe balance of the Mean Machine with coach, Nate Scarboro
I przestanę spełniać swój obowiązek jako trenerAnd I haven¡ ̄t fulfilled my duty as a coach
Ten facet jest trenerem od lat ‧- tych!This guy started coaching in the late ' ‧s, for God' s sake!
Nigdy nie miałem brata, trenerzeI' ve never had a brother, coach
Nie, nie zaczną rekrutacji dopóki nie zatrudnią kolejnego treneraNo, they' re not gonna start recruiting until they hire a another coach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy trener.Znalezione w 0,716 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.